Dokument & lagar (249 träffar)

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. v Kärnkraftsavveckling för ökad trygghet och tillväxt v968 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att ytterligare en kärnkraftsreaktor


Utskottsberedning: 2007/08:FöU4 2007/08:MJU15 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2008/09:NU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. v Rättvis energiomställning v966 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klara mål i energipolitiken 4 4 Energieffektivisering i bostäder och lokaler 4 5 Inga oskäliga övervinster 5 6 Privata monopol under konsumenternas kontroll 5 7 Rätt


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Motion 2007/08:N22 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N22 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:159 Ändringar i naturgaslagen m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att propositionens förslag förutsätter att fossilgasanvändningen


Utskottsberedning: 2008/09:NU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:N22 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:N21 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N21 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB publ och Post Danmark A/S mp060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett tydligare beslutsunderlag innan beslut kan fattas om samgående mellan Posten


Utskottsberedning: 2007/08:NU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:N21 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:N20 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N20 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB publ och Post Danmark A/S Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ett bemyndigande att minska statens ägarandel efter ett eventuellt samgående.


Utskottsberedning: 2007/08:NU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:N20 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:N18 av Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N18 av Sylvia Lindgren s med anledning av skr. 2007/08:140 Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld s30043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en svensk offensiv hållning inom EU för en förbättrad


Utskottsberedning: 2008/09:NU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:N18 av Sylvia Lindgren (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N19 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB publ och Post Danmark A/S s12076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om bemyndigande att minska statens ägarandel i Posten AB till 34 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:N19 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:N17 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N17 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:131 Regelförenklingsarbetet s81013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en regelrevision ska genomföras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:N17 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:N16 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N16 av Kent Persson m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:131 Regelförenklingsarbetet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regelförenklingsarbetet. Motivering Den största drivkraften för


Utskottsberedning: 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:N16 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2007/08:N15 av Tomas Eneroth m.fl. s, mp, v med anledning av redog. 2007/08:RRS25 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Vattenfalls preciserade uppdrag från år 2005 s12075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2008/09:NU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:N14 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N14 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft mp042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2007/08:NU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:N14 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:N13 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N13 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft s81012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:NU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:N13 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:N12 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N12 av Berit Andnor m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft s45266 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:NU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:N12 av Berit Andnor m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:N11 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N11 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. mp025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till


Utskottsberedning: 2007/08:NU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:N11 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:N9 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N9 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. s81011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fjärrvärmenämnden ska pröva fjärrvärmeprisets skälighet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:NU11
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:N9 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 51 kB)

Motion 2007/08:N10 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N10 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en statlig prisgaranti. Motivering Fjärrvärme är något av ett svenskt


Utskottsberedning: 2007/08:NU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:N10 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:N7 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N7 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet v023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i förslaget till lag om ekodesign enligt vad som anförs i motionen. Bakgrund Regeringens proposition syftar till att genomföra


Utskottsberedning: 2007/08:NU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:N7 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:N8 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N8 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet s81010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en enhetlig klimatmärkning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2007/08:NU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:N8 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:N6 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N6 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson mp med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 mp009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inom


Utskottsberedning: 2007/08:NU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 6 avslag, 6 bifall,

Motion 2007/08:N6 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:N5 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:N5 av Sylvia Lindgren m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 s30042 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Lissabonstrategin


Utskottsberedning: 2007/08:NU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:N5 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 45 kB)