Dokument & lagar (203 träffar)

Motion 2012/13:N14 av Jonas Eriksson m.fl. (MP, V)

Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att driva frågan om en 50-årig skyddstid inom ramen för direktiven om skyddstid för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. 2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:NU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:N14 av Jonas Eriksson m.fl. (MP, V) (pdf, 103 kB)

Motion 2012/13:Ub490 av Anne Marie Brodén och Maria Lundqvist-Brömster (M, FP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub490 av Anne Marie Brodén och Maria Lundqvist-Brömster M, FP Införandet av en professur inom ämnet kultur och hälsa M1444 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att inrätta en professur inom området hälsa


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub490 av Anne Marie Brodén och Maria Lundqvist-Brömster (M, FP) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. (KD, FP, MP, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. KD, FP, MP, C Stärkt nordiskt samarbete KD405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett fortsatt arbete för att undanröja gränshinder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU9 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. (KD, FP, MP, C) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde KD, C Uigurernas situation KD402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsättningsvis i dialogen med Kina bör verka för att de mänskliga fri- och


Utskottsberedning: 2012/13:UU15 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. (FP, KD, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. FP, KD, C Fortsatt demokratiutveckling i Burma FP0002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att det internationella samfundet ska driva på en demokratisk utveckling,


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. (FP, KD, C) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ju390 av Lars Gustafsson m.fl. (KD, M, FP, C)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju390 av Lars Gustafsson m.fl. KD, M, FP, C Häkte i Halland KD404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta ett häkte i Halland. Motivering Halland är i dag det enda län i Sverige


Utskottsberedning: 2012/13:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ju390 av Lars Gustafsson m.fl. (KD, M, FP, C) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:C339 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee (M, C)

Motion till riksdagen 2012/13:C339 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee M, C Fler bostäder genom billigare bostadsproduktion M900 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Södermanland att bli ett frilän för billigare bostadsproduktion.


Utskottsberedning: 2012/13:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C339 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee (M, C) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub281 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub281 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, MP Om segregation, diskriminering, kvinnoförtryck och hedersmord balkongflickor V413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en särskild kommission bör utses med uppgift att i Sverige


Utskottsberedning: 2012/13:SoU11 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ub281 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) (doc, 83 kB)

Motion 2012/13:U235 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M)

Motion till riksdagen 2012/13:U235 av Annelie Enochson m.fl. KD, M Östra Kongo KD406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att livsnödvändig infrastruktur i östra Kongo blir verklighet. Motivering Östra Kongo är ett


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U235 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:U231 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U231 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, MP Vapenexport och kvinnors mänskliga rättigheter V414 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i riktlinjerna för vapenexport bör införas ett uttryckligt förbud mot export av


Utskottsberedning: 2012/13:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U231 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:T273 av Lars-Axel Nordell och Per Åsling (KD, C)

Motion till riksdagen 2012/13:T273 av Lars-Axel Nordell och Per Åsling KD, C Godstransporter på Inlandsbanan KD400 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda behovet av avlastnings- och omledningsmöjligheter i det svenska järnvägsnätet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:T273 av Lars-Axel Nordell och Per Åsling (KD, C) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:So563 av Eva Flyborg m.fl. (FP, MP, C)

Motion till riksdagen 2012/13:So563 av Eva Flyborg m.fl. FP, MP, C Självbestämmande vid livets slut FP001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om människors självbestämmande vid livets slut. Motivering Man kan ibland få höra att vården ska vara


Utskottsberedning: 2012/13:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So563 av Eva Flyborg m.fl. (FP, MP, C) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. (MP, V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. MP, V med anledning av prop. 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet MP006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.


Utskottsberedning: 2012/13:JuU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ju2 av Maria Ferm m.fl. (MP, V) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:C270 av Tuve Skånberg och Andreas Norlén (KD, M)

Motion till riksdagen 2012/13:C270 av Tuve Skånberg och Andreas Norlén KD, M Auktorisation av konkursförvaltare och rekonstruktörer KD407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av auktorisation av konkursförvaltare. Motivering Konkursförvaltare


Utskottsberedning: 2012/13:CU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C270 av Tuve Skånberg och Andreas Norlén (KD, M) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Kr262 av Solveig Zander och Jessika Vilhelmsson (C, M)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr262 av Solveig Zander och Jessika Vilhelmsson C, M Översyn av kulturminneslagen C472 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genom en översyn av lagen 1988:950 om kulturminnen underlätta för exploatering. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr262 av Solveig Zander och Jessika Vilhelmsson (C, M) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:So577 av Michael Svensson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2012/13:So577 av Michael Svensson m.fl. M, C, FP, KD Gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin, cider m.m. M902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta utreda frågan om gårdsförsäljning av lokalproducerat öl,


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So577 av Michael Svensson m.fl. (M, C, FP, KD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:K386 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2012/13:K386 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, FP, KD Valkretsnamnet Skaraborg M901 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K386 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, FP, KD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:T459 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (FP, C)

Motion till riksdagen 2012/13:T459 av Anita Brodén och Annika Qarlsson FP, C På väg mot nollvisionsmålet FP003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk drogtestning av förare vid olyckor.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:TU7 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:T459 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (FP, C) (doc, 67 kB)

Motion 2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. (fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf34 av Mauricio Rojas m.fl. fp, kd, c med anledning av prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hänsyn till barnets bästa skall


Utskottsberedning: 2004/05:SfU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2004/05:MJ38 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 203 2 Förslag till riksdagsbeslut 207 3 Sammanfattning 214 4 Inledning 214 5 En överordnad miljöpolitik 215 6 Livsmöjligheter 215 7 Rättvist miljöutrymme 215 7.1 Rättvist miljöutrymme 215 7.2 Den saknade miljödimensionen 216 7.3 Global handelspolitik 216 7.4 Hållbar


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (128 yrkanden): 128 avslag