Dokument & lagar (214 träffar)

Motion 2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ66 av Lennart Fremling m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre fokus i politiken för ett hållbart samhälle och tillsättandet av


Utskottsberedning: 2004/05:BoU5 2004/05:LU8 2004/05:MJU3 2004/05:NU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ65 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett program för snabb fattigdomsutrotning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:KrU1 2004/05:LU8 2004/05:MJU3 2005/06:JuU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2003/04:L20 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:L20 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av lagstiftningen avseende de offentligrättsligt reglerade tjänsteområdena bör


Utskottsberedning: 2003/04:LU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L19 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:L19 av Inger René m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:121 i den del den avser tillsynsmyndigheternas befogenheter att meddela förelägganden och förbud i enskilda fall. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2003/04:LU29
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2003/04:L18 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:L18 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utredning om produktsäkerhetslagen skall omfatta även offentliga tjänster. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:LU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L17 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:L17 av Martin Andreasson m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om produktsäkerhetslagens tillämplighet på offentligt producerade tjänster. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2003/04:LU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:L16 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:L16 av Ingemar Vänerlöv m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:112 Europabolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en myndighet inte skall ha möjlighet att motsätta sig att ett bolag deltar i bildandet av ett Europabolag


Utskottsberedning: 2003/04:LU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L15 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:L15 av Jan Ertsborn m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:45 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:45. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skriftligt krav på avtal om småhusentreprenader.


Utskottsberedning: 2003/04:LU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2003/04:L14 av Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2003/04:L14 av Jörgen Johansson c med anledning av prop. 2003/04:45 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ålägga näringsidkare ett funktionsansvar vid småhusbyggande. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2003/04:LU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:L13 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:L13 av Inger René m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:45 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:45. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare beredning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2003/04:LU25
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2003/04:L12 av Mia Franzén m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:L12 av Mia Franzén m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:48 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av information, stöd samt opinionsbildning som kompletterande åtgärder


Utskottsberedning: 2003/04:LU19 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2003/04:L11 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:L11 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:48 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om särreglering av i utlandet ingångna äktenskap med svensk anknytning enligt vad i motionen anförs. Riksdagen


Utskottsberedning: 2003/04:LU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:L10 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:L10 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av prop. 2003/04:43 Obeställd e-postreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det inte skall vara möjligt att sända marknadsföring via elektronisk post utan att mottagaren har


Utskottsberedning: 2003/04:LU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2003/04:L9 av Christer Winbäck (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:L9 av Christer Winbäck fp med anledning av prop. 2003/04:43 Obeställd e-postreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att även företag och andra juridiska personer skall omfattas av s.k. opt in. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2003/04:LU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:L8 av Inger René m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:L8 av Inger René m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:43 Obeställd e-postreklam 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:43 och begär att regeringen snarast återkommer med en ny proposition till riksdagen efter utredning i enlighet med vad som anförs i motionen.


Utskottsberedning: 2003/04:LU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:L7 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:L7 av Martin Andreasson m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Oinskränkt produktskydd 3


Utskottsberedning: 2003/04:LU18
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2003/04:L6 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:L6 av Gustav Fridolin m.fl. mp med anledning av prop. 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet


Utskottsberedning: 2003/04:LU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:L5 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2003/04:L5 av Viviann Gerdin m.fl. c med anledning av prop. 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet


Utskottsberedning: 2003/04:LU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2003/04:L241 av Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om obligatorisk doggybag på matställen och restauranger. Motivering I undantagsfall kan man i Sverige uppleva att restaurangpersonal erbjuder doggybag åt gäster som inte ätit upp allt på tallriken. I de flesta fall


Utskottsberedning: 2003/04:LU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L241 av Hillevi Larsson (s) (doc, 28 kB)

Motion 2003/04:L4 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2003/04:L4 av Jan Ertsborn m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:38 En ny prisinformationslag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensfrågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2003/04:LU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag