Dokument & lagar (78 träffar)

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Barnkonventionen 3 Barns rätt i vårdnadstvister 4 Kritik mot den nu gällande lagstiftningen 4 Kritik mot 2002 års vårdnadskommittés betänkande 6 Barn som brottsoffer 6 Barnmisshandel 7 Skärpta straff för misshandel av barn 8


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU19 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 97 kB)

Motion 2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Barnets bästa främst i asylärenden 3 4 Asylsökande barn har rätt att höras 3 4.1 Rätten att höras i den nya processordningen 4 4.1.1 Särskilt utbildade barntolkar 4 5 Särskilt ömmande omständigheter för barn 4 6 Rätten till vård och


Utskottsberedning: 2005/06:LU9 2005/06:SfU10 2005/06:SfU12 2005/06:SfU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 92 kB)

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:KU15 2005/06:KU26 2005/06:LU18 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 259 kB)

Motion 2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringen har under alla år vid makten inte lyckats åstadkomma regional utjämning och utveckling i Sverige. Situationen har snarare försämrats än förbättras. Kristdemokraternas mångåriga kritik av den förda politiken har nu delvis fått stöd av Riksrevisionen. De har i en rapport


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU2 2005/06:SkU17 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd) (doc, 123 kB)

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Det privata näringslivet är grunden för vårt lands välfärd. Det är när människor vågar, vill och kan satsa i ett företagande som nya jobb skapas. Då finns förutsättningar för tillväxt. Kristdemokraternas politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara uppnås om ansvarstagande individer,


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:KU7 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 117 kB)

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktning av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strandskyddet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Glesbygdsverket.


Utskottsberedning: 2005/06:KU25 2005/06:LU18 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU2 2005/06:SkU20 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 70 kB)

Motion 2005/06:N437 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Den pågående globaliseringen i världsekonomin påverkar Sverige alltmer. Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv har närmare 120 000 arbeten försvunnit netto från Sverige på grund av utflyttning de senaste fem åren och mer än 300 000 arbeten hotar att försvinna de närmaste fem åren. Om jobb och välfärd


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N437 av Eva Flyborg m.fl. (fp) (doc, 182 kB)

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Företagsamhet som personlig egenskap 3 4 Sverige kan bättre 4 4.1 Dra nytta av globaliseringen 4 4.2 Regeringen förstör företagsklimatet 5 5 En ny politik för företagande 6 5.1 Innovationer, forskning och högre kunskapsnivå 7 5.2 Lägre


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SkU17 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N434 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 121 kB)

Motion 2005/06:L390 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändrade förmånsrättsregler. Motivering Genom införandet av begränsningar i värdet på företagsinteckningar, har de mindre och medelstora företagens möjligheter att skaffa rörelsekapital, men även lånekapital till


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L390 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L389 av Marina Pettersson och Jan Emanuel Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om eget juridiskt ombud för barn i vårdnadstvister. Motivering Vårdnadstvister skapar en situation som är extra slitsam för barnen. Om barnens rättigheter och synpunkter skall kunna tas till vara så är det av avgörande


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L389 av Marina Pettersson och Jan Emanuel Johansson (s) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:L340 av Mia Franzén m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Denna motion rör främst lagstiftning inom familjerättens område och på lagutskottets arbetsfält. Motionen syftar till en genomgripande förändring i liberal riktning av den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar men där vi inte inriktar oss på rättvisa mellan föräldrarna utan på


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:LU27 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L340 av Mia Franzén m.fl. (fp) (doc, 88 kB)

Motion 2005/06:L319 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konsumentpolitikens mål och inriktning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av Konsumentverkets framtida verksamhet och organisation. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2005/06:LU21 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L319 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:L295 av Yvonne Ångström och Lennart Fremling (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om återgång till 100 förmånsrätt för företagsinteckningar samt att de skall gälla med särskild förmånsrätt. Motivering Riksdagen beslutade år 2003 att införa den nya förmånsrättslagen. Lagen skulle genomföras i två steg,


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L295 av Yvonne Ångström och Lennart Fremling (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L292 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 3.1 Principen om barnets bästa 4 4 Presumtionen om gemensam vårdnad 5 4.1 Tidigare utredning 5 5 Bestämmanderätten vid gemensam vårdnad 6 6 Barnbalk i stället för föräldrabalk 7 7 Barnets bästa eller barnets vilja 8 8 Barnets


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU18 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L292 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 130 kB)

Motion 2005/06:L279 av Solveig Hellquist (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om sådan ändring i förmånsrättslagen så att bankernas förmånsrätt återgår till 100 Motivering Många företagare i Västernorrland vill utveckla sina företag och därmed bidra till sysselsättning och välfärd. De ser med oro och frustration på brister vad gäller kreditgivning,


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L279 av Solveig Hellquist (fp) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L269 av Patrik Norinder och Anne-Marie Pålsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en skyndsam återgång till tidigare lagreglering om förmånsrätt för företagsinteckningshavare. Motivering De nya reglerna om förändrad förmånsrätt för innehavarna av företagsinteckning oftast bankerna har varit ikraft


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L269 av Patrik Norinder och Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L242 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förmånsrättslagen bör ändras tillbaka till en särskild förmånsrätt för bankerna på 100 Motivering De förändringar som i två etapper gjordes i konkurslagen, den s.k. förmånsrättslagen, i början av 2004 och 2005


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L242 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:L208 av Hans Backman (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring av förmånsrättslagen att bankernas förmånsrätt återgår till 100 Motivering De nya förmånsreglerna som började gälla fr.o.m. den 1 januari 2005 innebär att bankerna höjt kraven på säkerhet för företag som vill låna pengar.


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L208 av Hans Backman (fp) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att förordna ett särskilt ombud för barn i mål om vårdnad, boende och umgänge. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att växelvis boende inte skall kunna utdömas mot


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:L24 av Inger René m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare resurser för att lagändringarna skall få effekt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förstärkt medlingskompetens. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L24 av Inger René m.fl. (m) (doc, 49 kB)
Paginering