Dokument & lagar (396 träffar)

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att bygga ut vägarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafikskadelagen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klassning


Utskottsberedning: 2005/06:LU14 2005/06:TU11 2005/06:TU5 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 67 kB)

IT

Motion 2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

1 Sammanfattning En liberal politik för information och kommunikation för förändring handlar inte om teknik utan om: Tillväxt Tillgänglighet Integritet Säkerhet Användbarhet 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 3 4 IT för förändring 5 5 Liberal IT-politik 6


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:FöU9 2005/06:KU26 2005/06:KU28 2005/06:KU37 2005/06:LU13 2005/06:LU33 2005/06:MJU3 2005/06:SoU17 2005/06:TU4 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) (doc, 166 kB)

Motion 2005/06:So712 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Sammanfattning Den medicinska teknologin och forskningen har med förfinade metoder och tekniska landvinningar trängt allt djupare in i livets biologi och kemi. Detta påverkar hela människans livscykel. Speciellt märkbara är resultaten av denna inriktning vid livets början och livets slutskede. I dag står samhället inför


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 2005/06:LU9 2005/06:SoU16 2005/06:SoU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:So712 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 147 kB)

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Barnkonventionen 3 Barns rätt i vårdnadstvister 4 Kritik mot den nu gällande lagstiftningen 4 Kritik mot 2002 års vårdnadskommittés betänkande 6 Barn som brottsoffer 6 Barnmisshandel 7 Skärpta straff för misshandel av barn 8


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU19 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 97 kB)

Motion 2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl. (fp)

Sammanfattning Undersökningar bland barnavårdscentraler, förskolor och skolor visar att tusentals barn i Sverige far illa utan att det kommer till socialtjänstens kännedom. Minst ett par hundratusen barn växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Enligt personalen i barnomsorgen kan man redan i förskoleåldern


Utskottsberedning: 2005/06:JuU33 2005/06:LU27 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU12 2005/06:SoU22 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl. (fp) (doc, 192 kB)

Motion 2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Barnets bästa främst i asylärenden 3 4 Asylsökande barn har rätt att höras 3 4.1 Rätten att höras i den nya processordningen 4 4.1.1 Särskilt utbildade barntolkar 4 5 Särskilt ömmande omständigheter för barn 4 6 Rätten till vård och


Utskottsberedning: 2005/06:LU9 2005/06:SfU10 2005/06:SfU12 2005/06:SfU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 92 kB)

Motion 2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringen har under alla år vid makten inte lyckats åstadkomma regional utjämning och utveckling i Sverige. Situationen har snarare försämrats än förbättras. Kristdemokraternas mångåriga kritik av den förda politiken har nu delvis fått stöd av Riksrevisionen. De har i en rapport


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU2 2005/06:SkU17 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd) (doc, 123 kB)

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Det privata näringslivet är grunden för vårt lands välfärd. Det är när människor vågar, vill och kan satsa i ett företagande som nya jobb skapas. Då finns förutsättningar för tillväxt. Kristdemokraternas politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara uppnås om ansvarstagande individer,


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:KU7 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 117 kB)

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktning av regional tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strandskyddet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Glesbygdsverket.


Utskottsberedning: 2005/06:KU25 2005/06:LU18 2005/06:MJU3 2005/06:NU12 2005/06:NU2 2005/06:SkU20 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N439 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 70 kB)

Motion 2005/06:N437 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Den pågående globaliseringen i världsekonomin påverkar Sverige alltmer. Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv har närmare 120 000 arbeten försvunnit netto från Sverige på grund av utflyttning de senaste fem åren och mer än 300 000 arbeten hotar att försvinna de närmaste fem åren. Om jobb och välfärd


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N437 av Eva Flyborg m.fl. (fp) (doc, 182 kB)

Motion 2005/06:N436 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Energi en välståndsbildande kraft 4 Regeringens energipolitik skadar Sverige 5 Regeringens energipolitik blir märkligare och märkligare 5 Vattenfall 6 Industrin tappar förtroendet 6 En liberal energipolitik 7 Fortsätt använda kärnkraften 8


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FöU9 2005/06:LU14 2005/06:MJU15 2005/06:NU17 2005/06:NU18 2005/06:NU19 2005/06:NU3 2005/06:NU6 2005/06:SkU20
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2005/06:N436 av Eva Flyborg m.fl. (fp) (doc, 198 kB)

Motion 2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Hälsosamma livsmedel 5 3.1 Att grundlägga goda matvanor 5 3.1.1 Mindre socker i barnmat 5 3.1.2 Hemkunskapsundervisningen 5 3.1.3 Skolmatens roll 6 3.1.4 Opinionsbildning riktad mot barn 6 3.2 Politiska styrmedel 7 3.3 Forskning


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:LU33 2005/06:MJU11 2005/06:MJU8 2005/06:UbU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) (doc, 147 kB)

Motion 2005/06:L386 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för en genomgripande översyn av fastighetsmäklarlagen 1995:4002 Inledning Den nuvarande fastighetsmäklarlagen tillkom genom riksdagsbeslut år 1995 efter en utredning och översyn. Översynen syftade till att stärka konsumenternas ställning,


Utskottsberedning: 2005/06:LU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L386 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 66 kB)

Motion 2005/06:L373 av Mia Franzén m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Samhället ska skydda medborgarna mot brott och myndighetsövergrepp. Formerna för hur detta ska gå till har under årens gång förändrats till att inbegripa insatser från medierna, medborgarna själva genom bl.a. nattvandringar och grannsamverkan, en ökad medvetenhet om hur tryggare stadsmiljöer uppnås, privata


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU36 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:L373 av Mia Franzén m.fl. (fp) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L372 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av jordabalkens felregler. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda utformningen av ett system för pantsättning av byggnader på annans mark. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12 2005/06:BoU5 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:L372 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:L370 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Sammanfattning Hushållens skulder ökar mer än någonsin. Även om den största andelen av skulderna hänför sig till bostadskrediter med säkerheter i villor och bostadsrätter är ökningen av betalningskraven hos kronofogdemyndigheterna mycket oroande. Många personer sitter uppenbarligen fast i en skuldfälla och behöver samhällets


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:L370 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:L348 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att patentsystemet också i fortsättningen skall reserveras för uppfinningar som utgör lösningar på tekniska problem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat internationellt


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:L348 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:L341 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Sammanfattning Det är dags att fullt ut erkänna alla personers lika rätt och värde oavsett vem man älskar. Samhällsgemenskapen är till för alla Familjen är viktig och lika mycket värd oavsett om den består av ensamstående med barn, två kvinnor med barn, två män med barn, en kvinna och en man med barn, eller bara två människor


Utskottsberedning: 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU17 2005/06:KU7 2005/06:LU19 2005/06:LU22 2005/06:SfU4 2005/06:SoU16 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2005/06:L341 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 103 kB)

Motion 2005/06:L340 av Mia Franzén m.fl. (fp)

1 Sammanfattning Denna motion rör främst lagstiftning inom familjerättens område och på lagutskottets arbetsfält. Motionen syftar till en genomgripande förändring i liberal riktning av den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar men där vi inte inriktar oss på rättvisa mellan föräldrarna utan på


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:LU27 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L340 av Mia Franzén m.fl. (fp) (doc, 88 kB)

Motion 2005/06:L339 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Sammanfattning Enligt statistik från Riksskatteverket finns det ca 4 300 barn under 18 år i kronofogdens register över obetalda skulder. Dessa barns skulder uppgår totalt till drygt 35 miljoner kronor. Skulderna kan delas in i två huvudgrupper, nämligen sådana skulder som föranletts av vårdnadshavarens agerande eller brist


Utskottsberedning: 2005/06:LU34 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L339 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) (doc, 48 kB)