Dokument & lagar (3 267 träffar)

Motion 2005/06:L365 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda det rättsliga föräldraskapet gällande barn som har fler än två föräldrar och hur barns juridiska rättigheter till sina föräldrar utöver de biologiska vårdnadshavarna skall tillgodoses. Barnets rätt till


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L365 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:L364 av Yvonne Andersson och Sven Brus (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pensionsförsäkringskostnaderna skall vara lika för kvinnor och män. Motivering Kvinnor har högre pensionsförsäkringskostnader än män. Försäkringsbolagen påstår att de grundar detta på att kvinnor som grupp lever


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L364 av Yvonne Andersson och Sven Brus (kd) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:L363 av Catharina Bråkenhielm (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barn under 18 år inte skall kunna restföras hos kronofogden. Motivering Idag blir barn och ungdomar restförda i kronofogderegistret för att de inte kan betala för varor eller tjänster som föräldrar låter dem stå


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L363 av Catharina Bråkenhielm (s) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:L362 av Mikael Damberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nya former för skuldsanering. Motivering Det är alltfler människor som hamnar i skuldfällan. Mot bakgrund av de senaste årens utveckling är risken stor att problemen kommer att förvärras ytterligare. Det har varit


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L362 av Mikael Damberg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L361 av Kerstin Engle m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadeståndsersättning vid fall av våld i nära relationer. Motivering I dag kan ett offer för misshandel i en nära relation, makar och partner, tvingas dela skadeståndet med sin förövare och i vissa fall även tvingas


Utskottsberedning: 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L361 av Kerstin Engle m.fl. (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:L360 av Per Erik Granström och Kurt Kvarnström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bankernas avgifter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kontanthandel. Motivering Bankerna redovisar allt större vinster. Nivåerna på vinsterna kan ofta betraktas som oskäliga.


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L360 av Per Erik Granström och Kurt Kvarnström (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L359 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa samma promillehalt för framdrivandet av båt som av andra fordon. Motivering I dag har vi bestämmelser som gäller den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentligt


Utskottsberedning: 2005/06:LU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L359 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:L358 av Tone Tingsgård och Mats Berglind (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall verka för att principen om global konsumtion skall börja gälla inom EU och EES. Motivering Immaterialrätten, som regleras inom ramen för världshandelsorganisationen WTO, finns bl.a. till för att


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L358 av Tone Tingsgård och Mats Berglind (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L357 av Catherine Persson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadeståndsansvar för underåriga. Motivering Tre ungdomar begår ett brott, dessa tre döms och dessa tre åläggs att betala skadestånd. Endast en av dessa tre har möjlighet att betala. Skadeståndsansvar för underåriga


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L357 av Catherine Persson (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L356 av Marie Granlund och Sylvia Lindgren (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändringar i aktiebolagslagen för att öka andelen kvinnor i privata bolagsstyrelser. Motivering Det grundläggande motivet för jämställdhetsarbetet är vikten av att slå vakt om principen om alla människors lika värde


Utskottsberedning: 2005/06:LU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L356 av Marie Granlund och Sylvia Lindgren (s) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L355 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om 27 konsumentköplagen. Motivering Konsumentköplagen KKL gäller köp av lösa saker från en näringsidkare till en konsument. Lagen ger ett grundskydd för den enskilde konsumenten och är också tvingande i huvudsak till


Utskottsberedning: 2005/06:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L355 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L354 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetsgivares regressrätt vid personskada. Motivering Personskadekommittén överlämnade redan i januari 2002 sitt betänkande Samordning och regress Ersättning vid personskada SOU 2002:1 och nu har det snart gått en


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L354 av Johan Linander och Roger Tiefensee (c) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:L353 av Solveig Hellquist m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pensionsförsäkringskostnaderna skall vara könsneutrala. Motivering Män har lägre kostnader för sina pensionsförsäkringar än kvinnor har. Detta grundar försäkringsbolagen på att män som grupp lever några år kortare


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L353 av Solveig Hellquist m.fl. (fp) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L352 av Yoomi Renström (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reklam riktad till barn granskas ur ett genusperspektiv. Motivering Sverige har en restriktiv hållning gällande reklam riktad till barn under tolv år. Det finns dock möjligheter för reklamindustrin att kringgå


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L352 av Yoomi Renström (s) (doc, 52 kB)

Motion 2005/06:L351 av Åsa Lindestam (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överföra alla kvalificerade namnbyten till Patent- och registreringsverket. Motivering De myndigheter som hanterar byten av personnamn är idag Skatteverket samt Patent- och registreringsverket PRVSkatteverkets


Utskottsberedning: 2005/06:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L351 av Åsa Lindestam (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L350 av Eva Arvidsson och Carin Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om 4 kap. 19 jordabalken samt om ansvaret för fel vid köp av fastigheter. Motivering Förhållandet mellan köpare och säljare med avseende på fel i fastighet vid en överlåtelse regleras i 4 kap. 19 jordabalken JBHär åläggs


Utskottsberedning: 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L350 av Eva Arvidsson och Carin Lundberg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L349 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barn som registrerats hos kronofogden. Motivering Idag finns ca 7 000 barn registrerade hos kronofogden. Den vanligaste skulden till staten är skatteskulder. En skuldsatt start på vuxenlivet kan innebära stora problem.


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L349 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L348 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att patentsystemet också i fortsättningen skall reserveras för uppfinningar som utgör lösningar på tekniska problem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat internationellt


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:L348 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:L347 av Kerstin Engle (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ändring i trafikskadelagen. Motivering Att få bort fylleriet från våra vägar anses vara en av de viktigaste åtgärderna för att nå visionen om att ingen skall dödas i trafiken. Samhället satsar mycket resurser


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L347 av Kerstin Engle (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L346 av Christer Adelsbo (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om friköp av historiska arrenden. Motivering Sveriges förändring från jordbrukarsamhälle till industrination skedde relativt sent om man jämför med våra europeiska grannar. Idag är Sverige ett av världens mest utvecklade


Utskottsberedning: 2005/06:LU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L346 av Christer Adelsbo (s) (doc, 47 kB)