Dokument & lagar (3 267 träffar)

Motion 2005/06:L305 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att en sådan ändring i föräldrabalken görs att nära anhöriga, som mor- och farföräldrar, får rätt att föra talan om umgänge. Motivering Barn har behov av umgänge med fler personer än endast sina föräldrar. Även andra personer som står dem nära som till exempel mor- och farföräldrar.


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L305 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:L304 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Göran Norlander (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de nya förmånsreglerna. Motivering Från den 1 januari 2005 gäller nya förmånsrättsregler vid företagskonkurser. Dessa omfattar även äldre lån i företag. Reglerna innebär att bankernas rätt att hämta eventuella tillgångar


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L304 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Göran Norlander (s) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:L303 av Anita Jönsson och Bo Bernhardsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyddsregler för franchisetagare. Motivering Franchising är en form av samverkan mellan två parter, franchisegivaren och franchisetagaren. Franchisegivaren upplåter genom ett franchiseavtal åt en eller flera franchisetagare


Utskottsberedning: 2005/06:LU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L303 av Anita Jönsson och Bo Bernhardsson (s) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:L302 av Ronny Olander (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att följa prisutvecklingen på lagringsmedier. Motivering Upphovsrättsskyddat material och privatkopiering har varit friskt debatterat under våren. Det har nu införts ett tydligt förbud mot att kopiera för privat


Utskottsberedning: 2005/06:LU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L302 av Ronny Olander (s) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka inflytandet för den enskilde funktionshindrade över vem som utses till god man. Motivering Den svenska reformen med god man var, när den infördes 1989, en kraftig markering mot förmyndarsystemet. Det var


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L300 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall se över möjligheten att utforma arvslagstiftningen så att den efterlevande partnerns intresse bättre tas till vara i förhållande till särkullbarns rätt att få ut sin laglott. Särkullbarns rätt


Utskottsberedning: 2005/06:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L300 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:L299 av Karin Pilsäter och Erik Ullenhag (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en enhetlig och enkel gemensam försäkran om föräldraskapet bör ersätta dagens utredningsförfarande och faderskapserkännande för nyblivna fäder till barn födda utom äktenskapetMotivering Sedan urminnes tider har


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L299 av Karin Pilsäter och Erik Ullenhag (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L298 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag på lagändring som innebär att diskrimineringsförbudet även innefattar försäkringar. Motivering Den 1 juli 2005 trädde lagen om Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering prop. 2004/05:147 i kraft. Där stärks skyddet


Utskottsberedning: 2005/06:LU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L298 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:L297 av Inger René m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Egendomsförhållandet mellan makar, partner och sambor 2 5 Makes rätt att ärva enskild egendom 3 6 Arvsrätt för kusiner 3 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:LU10 2005/06:LU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L297 av Inger René m.fl. (m) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:L296 av Inger René m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Vårdnadsfrågor 3 4.1 Vårdnad vid våld inom familjen 3 4.2 Växelvis boende 3 4.3 Ekonomiska frågor 4 5 Adoption 4 5.1 Barnets bästa 4 5.2 Åldersgränsen vid adoption 5 5.3 Sambors adoptionsrätt 5 5.4 Äktenskap mellan


Utskottsberedning: 2005/06:LU27 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:L296 av Inger René m.fl. (m) (doc, 82 kB)

Motion 2005/06:L295 av Yvonne Ångström och Lennart Fremling (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om återgång till 100 förmånsrätt för företagsinteckningar samt att de skall gälla med särskild förmånsrätt. Motivering Riksdagen beslutade år 2003 att införa den nya förmånsrättslagen. Lagen skulle genomföras i två steg,


Utskottsberedning: 2005/06:LU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L295 av Yvonne Ångström och Lennart Fremling (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L294 av Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över föräldrabalken så det inte är straffbart att låta ungdomar ingå i en styrelse utan godkännande av vårdnadshavare. Föräldrabalken behöver ses över Om ungdomar som inte är myndiga väljs till ett styrelseuppdrag


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L294 av Birgitta Carlsson och Kenneth Johansson (c) (doc, 36 kB)

Motion 2005/06:L293 av Agne Hansson och Sven Bergström (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om höjd betalningsnivå för huvudman enligt föräldrabalken. Motivering Det är många som har det svårt i vårt samhälle i dag. Det gäller inte minst de som är arbetslösa, handikappade och sjuka. Därför är det motiverat


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L293 av Agne Hansson och Sven Bergström (c) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L292 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 3.1 Principen om barnets bästa 4 4 Presumtionen om gemensam vårdnad 5 4.1 Tidigare utredning 5 5 Bestämmanderätten vid gemensam vårdnad 6 6 Barnbalk i stället för föräldrabalk 7 7 Barnets bästa eller barnets vilja 8 8 Barnets


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU18 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L292 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 130 kB)

Motion 2005/06:L291 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sammanfattning Den liberala visionen om sexuellt likaberättigande bygger på att kärlek och sexualitet mellan människor inte kan mätas och vägas av någon annan. Den skall mötas med samma respekt oavsett om det gäller kärlek mellan människor av samma kön eller mellan människor av olika kön. Människors egen könsidentitet


Utskottsberedning: 2005/06:FöU5 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU18 2005/06:KU1 2005/06:KU14 2005/06:KU17 2005/06:KU23 2005/06:LU19 2005/06:LU22 2005/06:LU9 2005/06:SfU4 2005/06:SfU9 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU4 2005/06:UU10 2005/06:UU15 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): 46 avslag

Motion 2005/06:L291 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 131 kB)

Motion 2005/06:L290 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Sammanfattning Konsumentens ställning på marknaden måste stärkas. Konsumenten skall få tillgång till god och riktig information om varor och priser. En starkare harmonisering av konsumentreglerna inom EU måste genomföras. Försvara tydliga märkningsregler för kläder. Undersök möjligheterna att förenkla prisinformationslagen.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6 2005/06:LU20 2005/06:LU33 2005/06:NU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:L290 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 78 kB)

Motion 2005/06:L289 av Solveig Hellquist m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den totala premiepensionen för makar och sambor skall fördelas lika mellan dem om de inte begär att denna regel inte skall tillämpas.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:LU19 2005/06:SfU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L289 av Solveig Hellquist m.fl. (fp) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:L288 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning som innebär att det blir möjligt att registrera testamenten. Motivering Enligt ärvdabalken ska ett testamente för att vara giltigt upprättas skriftligen och bestyrkas av två vittnen som ska närvara när testator skriver under


Utskottsberedning: 2005/06:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L288 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:L287 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i sambolagen 2003:376 som innebär att det införs en rätt för sambo att väcka talan om att ärva sin avlidna partner. Bristande trygghet för efterlevande sambo Alltfler människor lever som sambor. I dag är ca en tredjedel av alla


Utskottsberedning: 2005/06:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L287 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:L286 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning som innebär att personer själva kan välja sitt namn oavsett könsidentitet enligt vad i motionen anförs. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning som innebär att en person som har bytt namnidentitet


Utskottsberedning: 2005/06:LU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L286 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) (doc, 62 kB)