Dokument & lagar (196 träffar)

Motion 2002/03:Ub557 av Viviann Gerdin m.fl. (c, m, fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub557 av Viviann Gerdin m.fl. c, m, fp Villkor för invandrarkvinnor och deras barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla barns frånvaro i grundskola och gymnasieskola skall följas upp, oavsett bakgrund. Riksdagen


Utskottsberedning: 2002/03:JuU17 2002/03:SoU1 2002/03:SoU15 2002/03:UbU10 2002/03:UbU11 2003/04:LU19
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2002/03:U327 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:U327 av Rosita Runegrund m.fl. kd Hiv/aids i ett globalt perspektiv Sammanfattning Spridningen av hiv/aids har nått närmast ofattbara dimensioner. Värst drabbat är Afrika. Tiotals miljoner människor är smittade och det vi ser idag är bara början. Man har tidigare känt till att enklaven


Utskottsberedning: 2003/04:LU18 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2002/03:U298 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U298 av Agne Hansson m.fl. c Internationell handel 1 Sammanfattning Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och för vår gemensamma värld. För att nå


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:LU18 2003/04:UU3
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2002/03:U263 av Lotta N Hedström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U263 av Lotta N Hedström m.fl. mp WTO och global rättvisa 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 12 2 Förslag till riksdagsbeslut 13 3 Inledning 15 4 WTO och det globala civila samhället 15 4.1 Nya politiska och etiska mål för WTO 16 4.2 WTO öppenhet, demokrati och makt 16


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2003/04:FiU16 2003/04:LU18 2003/04:UU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2002/03:T343 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T343 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich s Registrering av bilar på minderåriga barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om registrering av bilar på minderåriga barn. Motivering Idag är det fullt möjligt att registrera


Utskottsberedning: 2003/04:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:T201 av Carl-Axel Johansson (m)

Motion till riksdagen 2002/03:T201 av Carl-Axel Johansson m Obetalade parkeringsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obetalade parkeringsavgifter, böter och bilskatter hos omyndiga barn. Motivering Sommaren 2002 framkom att barn och ungdomar


Utskottsberedning: 2003/04:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:So513 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:So513 av Gudrun Schyman m.fl. v Handikappolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 12 2 Förslag till riksdagsbeslut 13 3 Inledning 15 4 Arbetsskapande åtgärder 15 5 Assistansersättning och LSS, för vuxna 17 6 Bilstöd 17 7 Diskrimineringslag 19 8 Funktionshindrade barn 20


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 2002/03:KrU1 2002/03:LU8 2002/03:SoU1 2002/03:SoU6 2003/04:KU13 2003/04:SoU2
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:So510 av Viviann Gerdin och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2002/03:So510 av Viviann Gerdin och Birgitta Sellén c Våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att socialtjänstlagstiftningen tydligt anger att kommunerna skall ge stöd och hjälp till kvinnor utsatta för våld i nära


Utskottsberedning: 2002/03:JuU11 2002/03:KU17 2002/03:LU10 2003/04:SoU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2002/03:So360 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:So360 av Annelie Enochson kd Sexuella övergrepp Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Bakgrund 3 3 Forskning 3 4 Situationen idag 4 4.1 Utbildning och förebyggande insatser 4 4.2 Ökad sexualisering av barn 5 4.3 Lokala centrum mot sexuella


Utskottsberedning: 2002/03:JuU10 2002/03:KU17 2002/03:LU10 2002/03:SoU1 2002/03:SoU15 2002/03:UbU4 2003/04:SoU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2002/03:So359 av Chatrine Pålsson och Ragnwi Marcelind (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:So359 av Chatrine Pålsson och Ragnwi Marcelind kd Tillsynen över försäkringsbolagens sakkunnigläkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Socialstyrelsen även skall ha tillsynsansvar över försäkringsbolagens sakkunnigläkare.


Utskottsberedning: 2002/03:LU5 2002/03:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. m Sjukvård på dina villkor 1 Sammanfattning Vi vill förbättra möjligheterna för en mångfald av aktörer att driva sjukhus, läkarmottagningar och vårdcentraler. Makten över rehabilitering och sjukvård vill vi ge professionen och den enskilda patienten inom ramen


Utskottsberedning: 2002/03:LU8 2002/03:SfU1 2002/03:SoU1 2002/03:SoU3 2003/04:SoU7
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2002/03:Sk417 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:Sk417 av Lennart Hedquist m.fl. m En skattepolitik för företagande 1 Sammanfattning Tillväxt och välståndsökning i ett land skapas genom ett dynamiskt näringsliv. Investeringar i såväl real- som humankapital är grunden för all ekonomisk tillväxt genom att produktiviteten höjs. Sparandet


Utskottsberedning: 2002/03:FiU1 2002/03:FiU19 2002/03:LU6 2002/03:SkU10 2002/03:SkU11 2002/03:SkU12 2002/03:SkU7 2002/03:SkU8 2002/03:SkU9
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2002/03:Sk258 av Sofia Larsen (c)

Motion till riksdagen 2002/03:Sk258 av Sofia Larsen c Innovatörskonto Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av innovatörskonto. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ny form av patent, lättpatent.


Utskottsberedning: 2002/03:LU16 2002/03:SkU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:Sf380 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:Sf380 av Alf Svensson m.fl. kd Ekonomisk trygghet för familjer och barn, utgiftsområde 12 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Familjen är viktig 6 4.1 Vad är en familj 6 4.2 Vi mår bäst tillsammans 7 4.3 Barnperspektivet 7


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1 2002/03:LU10 2002/03:SfU1 2002/03:SkU7 2002/03:SoU15 2002/03:UbU1 2002/03:UbU19 2003/04:AU4 2003/04:SoU9 2004/05:AU3
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 36 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:Sf379 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:Sf379 av Inger Davidson m.fl. kd Ensamstående Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nätverksstöd för ensamstående föräldrar. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gemensam vårdnad.


Utskottsberedning: 2002/03:LU10 2002/03:SfU1 2002/03:UbU19 2003/04:SoU9 2004/05:AU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2002/03:Sf292 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:Sf292 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. mp Premiepensionsfonder med etiska regler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om val till Premiepensionsfonden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2002/03:LU14 2002/03:SfU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2002/03:Sf226 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Sf226 av Lars Leijonborg m.fl. fp En ny integrationspolitik 1 Sammanfattning Folkpartiet liberalerna föreslår i denna motion en ny svensk integrationspolitik. Den gamla har havererat. Friheten för invandrarna föreslås i flera avseenden bli större, men också kraven på att ta eget ansvar.


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 2002/03:AU3 2002/03:AU8 2002/03:BoU1 2002/03:JuU11 2002/03:NU1 2002/03:SfU7 2002/03:SfU8 2002/03:SoU1 2002/03:SoU15 2002/03:UbU10 2002/03:UbU11 2002/03:UbU15 2002/03:UbU3 2002/03:UbU5 2003/04:LU19 2003/04:SoU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2002/03:N396 av Ingegerd Saarinen (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:N396 av Ingegerd Saarinen mp Företagspolitiska strategier 1 Sammanfattning Arbetsmarknaden har förändrats. Företag och myndigheter blir allt mindre angelägna att göra långsiktiga bindningar i form av fasta anställningar. Man vill inte vara låst vid en speciell personalstruktur eller en


Utskottsberedning: 2002/03:AU4 2002/03:FiU19 2002/03:LU16 2002/03:LU8 2002/03:LU9 2002/03:NU1 2002/03:NU5 2002/03:NU7 2002/03:SfU1 2002/03:SkU10 2002/03:SkU12 2002/03:SkU8 2002/03:SoU3 2002/03:UbU14 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 31 avslag, 5 bifall,

Motion 2002/03:N306 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:N306 av Maud Olofsson m.fl. c Företagande och näringsliv 1 Sammanfattning För att även fortsättningsvis kunna ha en väl utbyggd välfärd behövs en politik för tillväxt för att det ska finnas resurser till bra skola, vård och omsorg. Tillväxten skapas bäst underifrån, i de många företagen


Utskottsberedning: 2002/03:AU4 2002/03:AU6 2002/03:FiU19 2002/03:LU8 2002/03:NU1 2002/03:NU5 2002/03:NU7 2002/03:SfU1 2002/03:SkU10 2002/03:SkU12 2002/03:SkU8 2002/03:UbU1 2002/03:UbU14 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 27 avslag, 5 bifall,

Motion 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N227 av Bo Lundgren m.fl. m Företagsklimatet i Sverige 1 Sammanfattning Vi vill att Sverige ska få världens bästa företagsklimat. Det finns ingen anledning att nöja sig med mindre. Internationella jämförelser visar dock att Sverige har långt ifrån ett företagsklimat i världsklass. Företag


Utskottsberedning: 2002/03:AU1 2002/03:LU8 2002/03:MJU15 2002/03:NU1 2002/03:NU10 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SkU12 2002/03:SkU7 2002/03:SkU8 2003/04:TU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,