Dokument & lagar (274 träffar)

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att bygga ut vägarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafikskadelagen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klassning


Utskottsberedning: 2005/06:LU14 2005/06:TU11 2005/06:TU5 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 67 kB)

IT

Motion 2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

1 Sammanfattning En liberal politik för information och kommunikation för förändring handlar inte om teknik utan om: Tillväxt Tillgänglighet Integritet Säkerhet Användbarhet 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 3 4 IT för förändring 5 5 Liberal IT-politik 6


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:FöU9 2005/06:KU26 2005/06:KU28 2005/06:KU37 2005/06:LU13 2005/06:LU33 2005/06:MJU3 2005/06:SoU17 2005/06:TU4 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) (doc, 166 kB)

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Södertörnsleden och Citybanan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beslutsformerna för införandet av trängselavgifter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FöU7 2005/06:JuU1 2005/06:LU14 2005/06:TU1 2005/06:TU5 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Infrastruktur och tillväxt 4 4 Den offentliga sektorns roll 5 4.1 Vad bör staten göra 5 4.2 Renodla myndighetsrollen 5 4.3 Regional trafik 6 4.4 Kollektivtrafiken 6 4.5 Gotlandstrafiken 7 5 Vägtrafiken 7 6 Järnvägstrafiken 8 7 Luftfarten 9


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:LU14 2005/06:MJU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU12 2005/06:TU4 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:So712 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Sammanfattning Den medicinska teknologin och forskningen har med förfinade metoder och tekniska landvinningar trängt allt djupare in i livets biologi och kemi. Detta påverkar hela människans livscykel. Speciellt märkbara är resultaten av denna inriktning vid livets början och livets slutskede. I dag står samhället inför


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 2005/06:LU9 2005/06:SoU16 2005/06:SoU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:So712 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 147 kB)

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Barnkonventionen 3 Barns rätt i vårdnadstvister 4 Kritik mot den nu gällande lagstiftningen 4 Kritik mot 2002 års vårdnadskommittés betänkande 6 Barn som brottsoffer 6 Barnmisshandel 7 Skärpta straff för misshandel av barn 8


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU19 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 97 kB)

Motion 2005/06:So574 av Birgitta Ohlsson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ensamstående kvinnor bör få tillgång till assisterad befruktning på samma sätt som homo- eller heterosexuella kvinnor sammanboende i par. Motivering Begreppet familj har vidgats genom åren från att enkom först


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So574 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:So557 av Annelie Enochson (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Forskning 3 5 Situationen idag 4 5.1 Utbildning och förebyggande insatser 4 5.2 Ökad sexualisering av barn 5 5.3 Lokala centrum mot sexuella övergrepp 6 5.4 Skyddat boende och vårdnadstvister 6 5.5 Barnens bästa alltid


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:So557 av Annelie Enochson (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl. (fp)

Sammanfattning Undersökningar bland barnavårdscentraler, förskolor och skolor visar att tusentals barn i Sverige far illa utan att det kommer till socialtjänstens kännedom. Minst ett par hundratusen barn växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Enligt personalen i barnomsorgen kan man redan i förskoleåldern


Utskottsberedning: 2005/06:JuU33 2005/06:LU27 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU12 2005/06:SoU22 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl. (fp) (doc, 192 kB)

Motion 2005/06:So429 av Hillevi Engström (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda hur vanligt det är att svenska barn sänds till utsatthet utomlands samt de omständigheter som barnen hamnar i. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU22 2005/06:JuU37 2005/06:LU19 2005/06:SfU10 2005/06:SoU17 2005/06:SoU31 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:So429 av Hillevi Engström (m) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:So345 av Tobias Billström och Lars Lindblad (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insemination. Motivering Riksdagen har beslutat att från och med den 1 juli 2005 skall också lesbiska kvinnor ha rätt till insemination på svenska sjukhus. Detta beslut har nu lagt grunden för att likabehandla och


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So345 av Tobias Billström och Lars Lindblad (m) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholpolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:LU15 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:So5 av Agneta Lundberg och Nils-Erik Söderqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholpolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:LU15 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So5 av Agneta Lundberg och Nils-Erik Söderqvist (s) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Sk495 av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de s.k. 3:12-reglernas avskaffande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undanta mindre bolag från revisionsplikten.1 1Yrkande 2 hänvisat till LU. 3:12-reglerna De s.k.


Utskottsberedning: 2005/06:LU12 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk495 av Bengt-Anders Johansson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Sk344 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av skatteregler för s.k. oäkta bostadsrätt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostadsrättsmäklares informationsansvar.1 1Yrkande 2 hänvisat till LU. Motivering


Utskottsberedning: 2005/06:LU21 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Sk344 av Rigmor Stenmark och Agne Hansson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Barnets bästa främst i asylärenden 3 4 Asylsökande barn har rätt att höras 3 4.1 Rätten att höras i den nya processordningen 4 4.1.1 Särskilt utbildade barntolkar 4 5 Särskilt ömmande omständigheter för barn 4 6 Rätten till vård och


Utskottsberedning: 2005/06:LU9 2005/06:SfU10 2005/06:SfU12 2005/06:SfU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf388 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 92 kB)

Motion 2005/06:Sf383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bakgrund och sammanfattning av Folkpartiet liberalernas förslag 4 Integrationspolitik och kampen mot utanförskapet 4 Sammanfattning av Folkpartiet liberalernas förslag 6 Bryt utanförskapet 11 Egenmakt och arbete den liberala vägen till integration 11 Utanförskapets


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:JuU1 2005/06:LU19 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SkU16 2005/06:SoU1 2005/06:SoU5 2005/06:UbU1 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2005/06:Sf383 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) (doc, 244 kB)

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:KU15 2005/06:KU26 2005/06:LU18 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 259 kB)

Motion 2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringen har under alla år vid makten inte lyckats åstadkomma regional utjämning och utveckling i Sverige. Situationen har snarare försämrats än förbättras. Kristdemokraternas mångåriga kritik av den förda politiken har nu delvis fått stöd av Riksrevisionen. De har i en rapport


Utskottsberedning: 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU2 2005/06:SkU17 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N479 av Lars Lindén m.fl. (kd) (doc, 123 kB)

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Det privata näringslivet är grunden för vårt lands välfärd. Det är när människor vågar, vill och kan satsa i ett företagande som nya jobb skapas. Då finns förutsättningar för tillväxt. Kristdemokraternas politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara uppnås om ansvarstagande individer,


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:KU7 2005/06:LU18 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd) (doc, 117 kB)