Dokument & lagar (6 723 träffar)

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om införandet av ett nytt studiemedelssystem där bidrag och lån skall utgöra vardera 50 av totalbeloppet. Riksdagen begär att regeringen utreder effekterna och föreslår lämpliga åtgärder för de personer som har studielån


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub592 av Håkan Larsson m.fl. (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna vill att varje svensk skola ska utvecklas till en skola som lärare och elever kan känna sig stolta över, där alla känner sig trygga och respekterade och där varje elev får möjlighet att utvecklas till toppen av sin förmåga. Det ska vara en skola som präglas av mångfald och nytänkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:UbU1 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:Ub501 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsningar på Södertörns högskola. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bostadsbidragsreglerna skall vara bättre anpassade till studenternas ekonomiska villkor.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:SkU16 2005/06:UbU1 2005/06:UbU10 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Ub501 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 69 kB)

Motion 2005/06:Ub382 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda reglerna för bostadsbidrag med avseende på studerande.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur studiemedlen bör värdesäkras i framtiden. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:UbU19 2005/06:UbU5 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Ub382 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Ub311 av Jan Andersson och Eskil Erlandsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om grundforskning för att nå det nationella naturgrusmålet. Motivering I regeringens budgetproposition föreslås en höjning av naturgrusskatten med 30 Naturgrusskatten höjdes i januari 2003 från 5 till 10 kr per ton.


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub311 av Jan Andersson och Eskil Erlandsson (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverkets cykelstrategi skyndsamt bör genomföras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Vägverket bör ges i uppdrag att garantera cyklisternas framkomlighet


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:SkU16 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:T612 av Claes Roxbergh m.fl. (mp, c, fp, kd, -) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att bygga ut vägarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafikskadelagen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klassning


Utskottsberedning: 2005/06:LU14 2005/06:TU11 2005/06:TU5 2005/06:TU8
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T560 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) (doc, 67 kB)

IT

Motion 2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

1 Sammanfattning En liberal politik för information och kommunikation för förändring handlar inte om teknik utan om: Tillväxt Tillgänglighet Integritet Säkerhet Användbarhet 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 3 4 IT för förändring 5 5 Liberal IT-politik 6


Utskottsberedning: 2005/06:FiU19 2005/06:FöU9 2005/06:KU26 2005/06:KU28 2005/06:KU37 2005/06:LU13 2005/06:LU33 2005/06:MJU3 2005/06:SoU17 2005/06:TU4 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) (doc, 166 kB)

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Södertörnsleden och Citybanan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beslutsformerna för införandet av trängselavgifter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:FöU7 2005/06:JuU1 2005/06:LU14 2005/06:TU1 2005/06:TU5 2005/06:UbU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:T498 av Karin Pilsäter och Mia Franzén (fp) (doc, 68 kB)

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Infrastruktur och tillväxt 4 4 Den offentliga sektorns roll 5 4.1 Vad bör staten göra 5 4.2 Renodla myndighetsrollen 5 4.3 Regional trafik 6 4.4 Kollektivtrafiken 6 4.5 Gotlandstrafiken 7 5 Vägtrafiken 7 6 Järnvägstrafiken 8 7 Luftfarten 9


Utskottsberedning: 2005/06:FiU1 2005/06:LU14 2005/06:MJU3 2005/06:SkU15 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:TU1 2005/06:TU11 2005/06:TU12 2005/06:TU4 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) (doc, 114 kB)

Motion 2005/06:T379 av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att all samhällsplanering skall utgå från vad människor och natur tål och inte tära på resurser till förfång för kommande generationers välfärd.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:KU15 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:T379 av Jörgen Johansson (c) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd)

Sammanfattning Allianspartierna i trafikutskottet anser att Sverige både kan och bör bli världens främsta IT-nation. Om detta ska ske räcker det inte med de vackra ord som regeringen ger uttryck för i proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället. Det krävs också handling. Det är dags


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:NU10 2005/06:SfU11 2005/06:SkU17 2005/06:TU4 2005/06:UbU1 2005/06:UbU16 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:T1 av Sven Bergström m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 137 kB)

Motion 2005/06:So712 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Sammanfattning Den medicinska teknologin och forskningen har med förfinade metoder och tekniska landvinningar trängt allt djupare in i livets biologi och kemi. Detta påverkar hela människans livscykel. Speciellt märkbara är resultaten av denna inriktning vid livets början och livets slutskede. I dag står samhället inför


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 2005/06:LU9 2005/06:SoU16 2005/06:SoU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:So712 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 147 kB)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Barnkonventionen 3 Barns rätt i vårdnadstvister 4 Kritik mot den nu gällande lagstiftningen 4 Kritik mot 2002 års vårdnadskommittés betänkande 6 Barn som brottsoffer 6 Barnmisshandel 7 Skärpta straff för misshandel av barn 8


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:JuU11 2005/06:JuU19 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So647 av Peter Althin m.fl. (kd) (doc, 97 kB)

Motion 2005/06:So642 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl.

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Äldre är en resurs och tillgång 3 4 Ekonomisk trygghet på äldre dar 5 4.1 En politik för högre pensioner 5 4.2 Ökad trygghet med ett förändrat regelverk 6 4.3 Särskild satsning på pensionärerna 7 5 Lättare att arbeta för medelålders


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:BoU1 2005/06:JuU1 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:So642 av Fredrik Reinfeldt (m) m.fl. (doc, 152 kB)

Motion 2005/06:So574 av Birgitta Ohlsson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ensamstående kvinnor bör få tillgång till assisterad befruktning på samma sätt som homo- eller heterosexuella kvinnor sammanboende i par. Motivering Begreppet familj har vidgats genom åren från att enkom först


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So574 av Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2005/06:So557 av Annelie Enochson (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Forskning 3 5 Situationen idag 4 5.1 Utbildning och förebyggande insatser 4 5.2 Ökad sexualisering av barn 5 5.3 Lokala centrum mot sexuella övergrepp 6 5.4 Skyddat boende och vårdnadstvister 6 5.5 Barnens bästa alltid


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:LU27 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:So557 av Annelie Enochson (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl. (fp)

Sammanfattning Undersökningar bland barnavårdscentraler, förskolor och skolor visar att tusentals barn i Sverige far illa utan att det kommer till socialtjänstens kännedom. Minst ett par hundratusen barn växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Enligt personalen i barnomsorgen kan man redan i förskoleåldern


Utskottsberedning: 2005/06:JuU33 2005/06:LU27 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU12 2005/06:SoU22 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:So556 av Marita Aronson m.fl. (fp) (doc, 192 kB)

Motion 2005/06:So552 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Sammanfattning Målet för handikappolitiken bör enligt Centerpartiet vara principen om alla människors lika värde och rätt till likabehandling, ett tillgängligt samhälle och en tillgänglig arbetsmarknad. Med denna motion vill Centerpartiet särskilt sätta fokus på åtgärder för att ta till vara funktionshindrade människors


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU7 2005/06:FöU7 2005/06:KU17 2005/06:KU7 2005/06:NU13 2005/06:SfU1 2005/06:SoU1 2005/06:SoU22 2005/06:UbU1 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So552 av Kenneth Johansson m.fl. (c) (doc, 110 kB)