Dokument & lagar (7 823 träffar)

Motion 2019/20:2090 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2090 av Lina Nordquist L Statens ansvar för jämlik och välgrundad ersättning då rovdjur skadar tamdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att utvärdera de sammantagna kostnaderna för rovdjursskador och kostnaderna


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2090 av Lina Nordquist (L) (docx, 134 kB) Motion 2019/20:2090 av Lina Nordquist (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2085 av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2085 av Lina Nordquist m.fl. L Kunna vara jägare, oavsett funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att förbättra möjligheten att använda terrängfordon för jägare med funktionsnedsättning och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:MJU6

Motion 2019/20:2085 av Lina Nordquist m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2085 av Lina Nordquist m.fl. (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2069 av Mathias Tegnér och Leif Nysmed (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:2069 av Mathias Tegnér och Leif Nysmed båda S Om idrott och buller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om buller från idrottsanläggningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att få fler barn och vuxna att idrotta och motionera


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:2069 av Mathias Tegnér och Leif Nysmed (båda S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2069 av Mathias Tegnér och Leif Nysmed (båda S) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2048 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2048 av Saila Quicklund M Åtgärder mot hälsofarliga substanser i kosttillskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Livsmedelsverket kan ta ett samlat ansvar i det fortsatta arbetet kring att förhindra farliga substanser i


Utskottsberedning: KrU MJU 2019/20:SoU5

Motion 2019/20:2048 av Saila Quicklund (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2048 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2040 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2040 av Saila Quicklund M Ge tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:2040 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2040 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2039 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2039 av Saila Quicklund M Höj inte prisnivåerna för jakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare krav på länsstyrelserna att inte höja prisnivåerna för jakt på statens marker mer än konsumentprisindex och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:MJU6

Motion 2019/20:2039 av Saila Quicklund (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2039 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2026 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2026 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: NU 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:2026 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:2026 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Skogsbruket i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen av främmande trädslag i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:MJU7

Motion 2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:1996 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1996 av Lars Hjälmered M Översyn och värnande av skyddsjakt och licensjakt på varg och andra rovdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skydds- och licensjakt på varg, lo och andra rovdjur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1996 av Lars Hjälmered (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1996 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1995 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1995 av Lars Hjälmered M Kapade handläggningstider för miljötillstånd samt grön gräddfil för näringslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga initiativ för att generellt förkorta hanteringstiderna för miljötillstånd och tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1995 av Lars Hjälmered (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1995 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1981 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1981 av Lars Hjälmered M Reformera strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en reformering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns otroligt stora möjligheter i Sverige att använda lägen nära


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1981 av Lars Hjälmered (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1981 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1980 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1980 av Lars Hjälmered M Utveckla kustnära fiske och vattenbruk samt stärk Fiskebäcks hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett särskilt myndighetsuppdrag för regelförenkling och minskad administrativ börda på fiskeområdet och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:MJU11 2019/20:TU7

Motion 2019/20:1980 av Lars Hjälmered (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1980 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1964 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1964 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom båda M Förstärka livsmedelsstrategin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör förstärka Livsmedelsstrategin på så sätt att den ska inkludera hur Sverige kan bli världsledande på forskning,


Utskottsberedning: 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:1964 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1964 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M) (pdf, 95 kB)

Motion 2019/20:1925 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1925 av Maria Nilsson L Avveckla djurparker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett stopp för expansion och nyetablering av djurparker och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:MJU9

Motion 2019/20:1925 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1925 av Maria Nilsson (L) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1919 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:1919 av Robert Hannah och Helena Gellerman båda L Flytta Kemikalieinspektionen till Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Kemikalieinspektionen från Stockholm till Göteborg och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:MJU1

Motion 2019/20:1919 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1919 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:1913 av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1913 av Lina Nordquist m.fl. L Rovdjursförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyddsjakt på varg när rovdjur orsakar skador för lantbrukare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1913 av Lina Nordquist m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1913 av Lina Nordquist m.fl. (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1894 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1894 av David Josefsson M Skärp lagstiftningen kring fimpar och nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen så att böter kan utdömas för att skräpa ned med tobaksfimpar på marken och tillkännager detta för


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1894 av David Josefsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1894 av David Josefsson (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1891 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1891 av Lars Beckman M Vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att närboende som ska få vindkraftsanläggningar bredvid sig ska ha ett avgörande inflytande om en anläggning ska byggas eller inte, och detta tillkännager


Utskottsberedning: MJU

Motion 2019/20:1891 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1891 av Lars Beckman (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1886 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1886 av Saila Quicklund M Svensk friluftsnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samlad strategi för svensk friluftsnäring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna


Utskottsberedning: KrU MJU

Motion 2019/20:1886 av Saila Quicklund (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:1886 av Saila Quicklund (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:1868 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1868 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Sörmland, det stolta matlänet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intresset för lokala matupplevelser bör tillvaratas, främjas och vårdas i syfte att stärka besöksnäringen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:MJU8

Motion 2019/20:1868 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1868 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)