Dokument & lagar (171 träffar)

Motion 2007/08:Ju393 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju393 av Lena Olsson m.fl. v Brottsoffer v912 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn ska göras av försäkringsvillkor gällande brottsskadeersättning för att undvika oskäliga villkor.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:CU13 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU15 2007/08:JuU28 2007/08:NU8 2008/09:JuU20 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:Ju393 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:Ju390 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju390 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Tillsättande av haverikommission vid varje kvinnomord fp1427 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en haverikommission vid varje kvinnomord. Motivering Under 1990-talet


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju390 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju386 av Anna König Jerlmyr (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju386 av Anna König Jerlmyr m Förebyggande och motverkande åtgärder för våldtäktsbrott m1684 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ytterligare skärpning av sexuallagstiftningen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SoU1 2008/09:JuU20
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:Ju386 av Anna König Jerlmyr (m) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:Ju378 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju378 av Monica Green s Utökade vårdmöjligheter s32018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den frivilliga behandling som genomförs inom ramen för kriminalvård kan fortgå även efter avtjänat straff. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju378 av Monica Green (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju369 av Mats G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju369 av Mats G Nilsson m Kemisk kastrering m1618 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kemisk kastrering. Motivering När en människa utsätts för våldtäkt begås en ofattbar kränkning av en individ. Offret kommer alltid


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju369 av Mats G Nilsson (m) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Ju368 av Fredrik Olovsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju368 av Fredrik Olovsson s Förstärkt besöksförbud s97021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkt besöksförbud. Motivering Alltför många kvinnor lever i otrygghet därför att de drabbas av våld eller trakasserier


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju368 av Fredrik Olovsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju359 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju359 av Carina Hägg s Våld i samkönade parrelationer s97036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att våld i samkönade parrelationer ska ingå i den väntade nationella handlingsplanen om mäns våld mot kvinnor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ju359 av Carina Hägg (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. mp Ett jämställt samhälle mp301 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 4 Mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem som kräver en könsmaktsförståelse 8 4.1 Myndighetssamverkan spelar en central roll 8 4.2 Utbildningar inom polisväsendet 9


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU11 2007/08:CU21 2007/08:CU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:KrU4 2007/08:SfU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU11 2007/08:UbU5 2007/08:UbU6 2007/08:UbU9 2008/09:AU7 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 183 kB)

Motion 2007/08:So508 av Tomas Tobé (m)

Motion till riksdagen 2007/08:So508 av Tomas Tobé m Hedersrelaterat våld och förtryck m1619 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av socialtjänstlagen och anpassa den efter barnens rätt till skydd. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:So508 av Tomas Tobé (m) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:So407 av Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So407 av Lars U Granberg s Utökade vårdmöjligheter för förövare s32005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förebyggande insatser bör utredas för att förhindra att potentiella förövare begår sexualbrott mot barn.1


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:So407 av Lars U Granberg (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Ju404 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju404 av Carina Adolfsson Elgestam s Våldtäktsoffer s15003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bevisföring och förhörsprocess i mötet mellan polis och våldtäktsoffer. Motivering År 2006 anmäldes 25 491 fall av misshandel/grov


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju404 av Carina Adolfsson Elgestam (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju401 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju401 av Carina Ohlsson m.fl. s Sexualbrottslagstiftningen s32013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av de förändringar som gjordes i sexualbrottslagstiftningen 2005. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ju401 av Carina Ohlsson m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Ju389 av Tomas Tobé (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju389 av Tomas Tobé m Tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap m1616 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kriminalisera tvångsäktenskap och göra dem straffbara. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SfU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju389 av Tomas Tobé (m) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:Ju326 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju326 av Yvonne Andersson kd Översyn av sexualbrottslagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av sexualbrottslagen. Motivering Ett väl fungerande rättsamhälle kräver fungerande


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju326 av Yvonne Andersson (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju312 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju312 av Cecilia Wikström i Uppsala fp Specialiståklagare till familjerelaterade brott fp1295 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta särskilda specialiståklagare för arbete med familjerelaterade brott, dvs.


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju312 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju306 av Raimo Pärssinen (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju306 av Raimo Pärssinen s Åtgärder för barn som upplever våld s97040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en årlig redovisning av samhällets åtgärder mot våld och övergrepp mot barn. Motivering Barn som utsätts


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju306 av Raimo Pärssinen (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju303 av Raimo Pärssinen (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju303 av Raimo Pärssinen s Åtgärder mot mäns våld mot kvinnor s97041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en årlig skrivelse till riksdagen över samhällets åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Motivering Ett av målen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju303 av Raimo Pärssinen (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub481 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub481 av Carina Ohlsson s Kunskap om mäns våld mot kvinnor s80009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mäns våld mot kvinnor. Motivering I propositionen om kvinnofrid 1998 uttrycktes inte helt klart att regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ub481 av Carina Ohlsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. mp All kärlek är bra kärlek mp821 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Äktenskap 6 5 Attityder och bemötanden 6 5.1 Vården 6 5.2 Smittskyddslagen 7 5.3 Blodgivning 8 5.4 Skolan 8 5.5 Andra


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:SoU14 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2007/08:UU9 2008/09:SoU13 2008/09:SoU16
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2007/08:So294 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 113 kB)

Motion 2007/08:Ju433 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju433 av Thomas Bodström m.fl. s Stärkt skydd för barn, ungdomar och kvinnor s96002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av brottsförebyggande arbete. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU12 2007/08:JuU16 2007/08:SoU1 2008/09:JuU1 2008/09:JuU24 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2007/08:Ju433 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 68 kB)