Dokument & lagar (171 träffar)

Motion 2007/08:Ju267 av Magdalena Andersson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju267 av Magdalena Andersson m Att leva med skyddad identitet m1482 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om s.k. skyddsänglar för personer som lever med skyddad identitet. Motivering Kvinnomisshandel är ingen olyckshändelse.


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju267 av Magdalena Andersson (m) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. v HBT-personers rättigheter och livsvillkor Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Heteronormativitet 6 3.2 Lesbisk feminism 6 4 Internationellt arbete 7 5 Asylsökande HBT-personer 7 6 Rättstrygghet för


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU14 2007/08:CU15 2007/08:FöU7 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU10 2007/08:JuU12 2007/08:KrU5 2007/08:KU11 2007/08:KU17 2007/08:SfU6 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UbU9 2008/09:AU9 2008/09:KU13 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 170 kB)

Motion 2007/08:So297 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So297 av Carina Ohlsson s Haverikommission s97004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av en haverikommission som får i uppdrag att utreda myndigheters agerande när en kvinna berövats livet av en närstående


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So297 av Carina Ohlsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. v Alkoholpolitik v408 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Alkoholskatter 4 5 Privatinförsel 4 6 Vård och behandlingsgaranti till alkoholmissbrukare 5 7 Alkoholrådgivning i kommunen 6 8 Kvinnor med missbruksproblem 6 9 Information


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:NU4 2007/08:SkU25 2008/09:KU13 2008/09:SoU12 2008/09:SoU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:So242 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:Ju366 av Anne Marie Brodén (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju366 av Anne Marie Brodén m Nollvision för kvinnovåldet m1340 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nollvision för kvinnovåldet. Motivering Var tredje vecka dör en kvinna av våld i nära relationer. Genomsnittet


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju366 av Anne Marie Brodén (m) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju305 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju305 av Carina Hägg s Sexuellt våld s26026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för de kvinnor som utsätts för sexuellt våld. Motivering Sexuellt våld är ett samhällsproblem med stor spridning. Bemötande,


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju305 av Carina Hägg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju288 av Agneta Berliner (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju288 av Agneta Berliner fp Fler barnutredare och barnahus fp1223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra att barnahus startas i hela Sverige så att alla barn som utsätts för våld och övergrepp får rätt


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Ju288 av Agneta Berliner (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju269 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju269 av Carina Ohlsson s Samordnade rättsprocesser i barnmål s97002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell samordning med direktiv om kompetensutveckling, samverkan och metodutveckling för en


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju269 av Carina Ohlsson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju268 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju268 av Carina Ohlsson s Kvinnofrid s97001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en uppföljning av riksdagens kvinnofridsbeslut. Motivering När riksdagen fattade sitt beslut om kvinnofrid 1998 gavs en rad uppdrag


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju268 av Carina Ohlsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju265 av Cecilia Magnusson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju265 av Cecilia Magnusson m Kriminalvårdens möjligheter att bekämpa våld m1360 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra förordningen 2005:985 med instruktion för Kriminalvården. Motivering Riksdag och regering


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju265 av Cecilia Magnusson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:So381 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So381 av Lars Ohly m.fl. v Handikappolitik v403 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Levnadsvillkor för människor med funktionshinder 3 5 13 000 fler anställda i handikappomsorgen 5 6 Rätt till hjälpmedel 5 7 LSS och personlig assistans 7 8 Diskrimineringslag 8


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU7 2008/09:SoU1 2008/09:SoU15
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2007/08:So381 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 105 kB)

Motion 2007/08:So296 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:So296 av Carina Hägg s Våldsutsatta äldre kvinnor s28041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för våldsutsatta äldre kvinnor. Motivering Äldre sattes förr på undantag. Fortfarande sätts äldre kvinnors rättssäkerhet


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So296 av Carina Hägg (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:So219 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:So219 av Eva Flyborg fp Anmälningsplikt inom vården Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om anmälningsplikt inom vården. Motivering Regelbundet mördas en kvinna av någon hon känner eller


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So219 av Eva Flyborg (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju410 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju410 av Lena Olsson m.fl. v Sexualbrott v254 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk utbildning samt kunskaper och metodutveckling vad gäller sexualbrott i rättskedjan och yrkesutbildningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2008/09:JuU21
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2007/08:Ju410 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 69 kB)

Motion 2007/08:Ju392 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju392 av Lars Ohly m.fl. v Mäns våld mot kvinnor och samkönat partnervåld v255 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Våldets omfattning 4 5 Skydd för drabbade kvinnor 5 6 Livsvillkoren för kvinnor med hemlig identitet 6 7 Inrättande av en nationell


Utskottsberedning: 2007/08:CU13 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:SoU1 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2007/08:Ju392 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 98 kB)

Motion 2007/08:Ju354 av Tina Acketoft (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju354 av Tina Acketoft fp Avskaffande av licenstvång på pepparsprej fp1464 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort licenstvånget för pepparsprej. Motivering Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju354 av Tina Acketoft (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin m Utvärdering av lagstiftningen om våld mot kvinnor m1196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av lagstiftningen kring våld mot kvinnor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 2007/08:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju297 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Ju284 av Eva-Lena Jansson och Luciano Astudillo (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju284 av Eva-Lena Jansson och Luciano Astudillo s Grov oaktsam våldtäkt s97032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur begreppet grov oaktsam våldtäkt kan införas i sexualbrottslagen. Motivering För två


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju284 av Eva-Lena Jansson och Luciano Astudillo (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ju271 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju271 av Carina Ohlsson s Hot- och riskbedömningar av våldsamma män s97005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hot- och riskbedömningar av våldsamma män. Motivering Trots att det finns en vetenskapligt framtagen


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju271 av Carina Ohlsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju270 av Carina Ohlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju270 av Carina Ohlsson s Samhällets ansvar för kvinnofrid s97003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försöken inom polis och rättsväsende med s.k. snabb lagföring av kvinnofridsbrott bör utredas. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Ju270 av Carina Ohlsson (s) (doc, 40 kB)