Dokument & lagar (3 072 träffar)

Motion 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. L Försvarsinriktningens implementering och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med förslag på inrättandet av en inspektion för totalförsvaret och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:FöU1

Motion 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 61 kB) Motion 2019/20:3377 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz S Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över lagstiftningen med syfte att inrätta ett nationellt förbud mot användning


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3346 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3346 av Sten Bergheden M Samordning mellan Kustbevakningen och gränspolisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka samordningen och slå samman Kustbevakningen och gränspolisen till en enhet med en gemensam styrning


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:3346 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3346 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2019/20:FöU1

Motion 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:3315 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. C Försvar och samhällets säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk försvarsförmåga ska utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga och tillkännager


Utskottsberedning: FöU 2019/20:FöU1 2019/20:FöU8

Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 91 kB) Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 138 kB)

Motion 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. SD Ökat stöd för veteraner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka kunskapen kring veteranvården och veteraners behov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2019/20:FöU8

Motion 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3205 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. M Genomför Försvarsberedningens förslag i sin helhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försvarsberedningens förslag ska genomföras i sin helhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: FöU 2019/20:FöU1

Motion 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3049 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2019/20:3029 av Serkan Köse S Rusta upp räddningstjänsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utbildningssystemet för brandpersonal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se


Utskottsberedning: FöU TU

Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3029 av Serkan Köse (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. SD Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Kustbevakningen till ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2019/20:FöU1

Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2986 av Edward Riedl M Myndigheternas informationssäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över offentlig förvaltnings arbete med informationssäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste åren har


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2986 av Edward Riedl (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2964 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2964 av Edward Riedl M Försvarets skyddscentrum i Umeå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta byggandet av en inomhusanläggning för skyddscentrum i Umeå och tillkännager detta för regeringen. Motivering Försvarets


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2964 av Edward Riedl (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2964 av Edward Riedl (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2879 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2879 av Boriana Åberg M Slopat krav på domarerfarenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra kravet på domarerfarenhet i förordningen med instruktion för Statens haverikommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2879 av Boriana Åberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2879 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2865 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2865 av Boriana Åberg M Begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige och


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2865 av Boriana Åberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2865 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2862 av Anna Sibinska (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2862 av Anna Sibinska MP Yttre portar för att skydda Göteborg mot översvämningar och höjda havsnivåer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om finansieringsfrågan för framtida portar i Göta älvs mynning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2862 av Anna Sibinska (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2862 av Anna Sibinska (MP) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Det säkerhetspolitiska läget Arktis EU:s försvarssamarbete och Nato Internationella insatser Kristdemokraternas


Utskottsberedning: UU 2019/20:FöU1 2019/20:FöU8

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 124 kB) Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 210 kB)

Motion 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. L Utökat stöd och utmärkelse för veteraner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av en av riksdagen utdelad hedersmedalj för både civila och militära insatser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU UU 2019/20:FöU8

Motion 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2759 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. M En robust och bred krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en modell för snabbare och tydligare statlig krisledning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: FöU SkU 2019/20:CU15 2019/20:KU1
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 1 avslag, 14 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. M Ett starkt totalförsvar för att säkra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att stärka Försvarsmaktens personalförsörjning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:FöU8

Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. M En räddningstjänst som är effektiv i både freds- och krigstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förslagen till åtgärder i utredningarna SOU 2018:54 och SOU 2019:7 i allt utom styrning och ledning och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm M Efterlevandeskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att efterlevandeskyddet för personal inom räddningstjänst, polis och militär behöver ses över och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns människor


Utskottsberedning: 2019/20:FöU8

Motion 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2681 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 67 kB)