Dokument & lagar (150 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Apoteket AB ca 60 minDeltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 10:30 Plats: Förstakammarsalen/RÖ 4-50 Föredragningslista Kl. 10.30-11.30 i förstakammarsalen Information om Narkotika strategiarbete inom EU av företrädare för Justitie- och Socialdepartementen nämligen

2004-11-09 10:30:00

Proposition 2004/05:39

Regeringens proposition 2004/05:39 Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i Prop. lagen 1993:387 om stöd och service till vissa 2004/05:39 funktionshindrade LSSm.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 2004 Göran Persson Berit Andnor Socialdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2004/05:SoU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:39 (pdf, 788 kB)

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdena den 21 och 26 oktober. 3. Preliminär behandling av proposition 2003/04:148 Stamcellsforskning

2004-10-28 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare från landstingsförbundet om Livsviktigt i anslutning till prop.179Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information om stiftelsen NEPI, Nätverket för läkemedelsepidemiologi. 40-45 min.Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll

2004-10-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 14 oktober 2004. 3. Fortsatt behandling av proposition 2003/04:158 Extraordinära

2004-10-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 21 september 3. Preliminär behandling av fråga om yttrande till finansutskottet

2004-10-14 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Socialdepartementet inför ministerråd sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 4 oktober. Preliminär

2004-09-21 11:00:00

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m.

Budgetpropositionen för 2005 Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:BoU1 2004/05:FiU1 2004/05:FiU11 2004/05:FiU2 2004/05:FiU3 2004/05:FiU4 2004/05:FiU5 2004/05:FöU1 2004/05:JuU1 2004/05:KrU1 2004/05:KU1 2004/05:MJU1 2004/05:MJU2 2004/05:NU1 2004/05:NU2 2004/05:NU3 2004/05:SfU1 2004/05:SfU2 2004/05:SkU1 2004/05:SkU9 2004/05:SoU1 2004/05:TU1 2004/05:UbU1 2004/05:UbU2 2004/05:UU1 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): , 245 bifall,

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. (pdf, 1420 kB)