Dokument & lagar (127 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet, Skatteverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting Tomas Eurenius, Finansdepartementet Eva Mårtensson och Christina Olsson,

2009-11-12 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:6. 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna Proposition 2009/10:19

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet Statssekreterare Ingemar Hansson och departementsrådet Agneta Bergqvist informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU 2.

2009-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:4. 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey Proposition 2008/09:208 Fråga om

2009-11-03 11:00:00

Proposition 2009/10:47

Regeringens proposition 2009/10:47 Ändringar i reglerna om beskattning av Prop. underskottsföretag 2009/10:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag


Utskottsberedning: 2009/10:SkU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:47 (pdf, 261 kB)

Proposition 2009/10:41

Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 Regeringens proposition 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av Prop. budgetpropositionen för 2010 2009/10:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2009 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2009/10:SkU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:41 (pdf, 4400 kB)

Proposition 2009/10:40

Det nya punktskattedirektivet Regeringens proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet Prop. 2009/10:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att främja kontrollmöjligheterna


Utskottsberedning: 2009/10:SkU18 2009/10:SkU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:40 (pdf, 4334 kB)

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:3. 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Proposition 2008/09:182 Fråga om justering Förslag

2009-10-22 10:00:00

Proposition 2009/10:42

Regeringens proposition 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag Prop. 2009/10:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att dämpa sysselsättningsfallet och minska


Utskottsberedning: 2009/10:SkU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:42 (pdf, 379 kB)

Proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom Prop. handelsbolagssektorn 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:36 (pdf, 1076 kB)

Proposition 2009/10:29

Regeringens proposition 2009/10:29 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer Prop. 2009/10:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att ytterligare stärka pensionärernas disponibla


Utskottsberedning: 2009/10:SkU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:29 (pdf, 338 kB)

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:2. 2. Skatteverket och Tullverket lämnar information och besvarar frågor med anledning av budgetpropositionen Generaldirektör Mats

2009-10-20 11:00:00

Proposition 2009/10:39

Regeringens proposition 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med Prop. uttagsbeskattning, m.m. 2009/10:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2009/10:SkU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:39 (pdf, 489 kB)

Proposition 2009/10:33

Regeringens proposition 2009/10:33 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Prop. 2009/10:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att systemet med kommunal


Utskottsberedning: 2009/10:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:33 (pdf, 884 kB)

Proposition 2009/10:24

Regeringens proposition 2009/10:24 Beskattning av andelsbyten vid utflyttning Prop. 2009/10:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bestämmelser om att en


Utskottsberedning: 2009/10:SkU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:24 (pdf, 311 kB)

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Skatteutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2009/10:1. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Reviderad ärende- och sammanträdesplan föredr. Wallin 4. Skattefrågorna i budgetpropositionen för

2009-10-13 11:00:00

Proposition 2009/10:17

Regeringens proposition 2009/10:17 Prissättningsbesked vid internationella transaktioner Prop. 2009/10:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:17 (pdf, 1194 kB)

Proposition 2009/10:15

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Regeringens proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för Prop. tjänster, återbetalning till utländska företagare och 2009/10:15 periodisk sammanställning Regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:15 (pdf, 1417 kB)

Proposition 2009/10:11

Regeringens proposition 2009/10:11 Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor Prop. mellan bostaden och arbetsplatsen 2009/10:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:SkU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:11 (pdf, 164 kB)

Proposition 2009/10:26

Regeringens proposition 2009/10:26 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal Prop. med Aruba 2009/10:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2009/10:26 (pdf, 384 kB)