Dokument & lagar (118 träffar)

Proposition 2018/19:151

Regeringens proposition 2018/19:151 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten Prop. för arbetsmiljökunskap 2018/19:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2019 Åsa Lindhagen Susanne Södersten Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2019/20:AU3
Sista motionsdag: 2019-09-25

Proposition 2018/19:151 (pdf, 579 kB)

Proposition 2018/19:1

Utdrag: Regeringens proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2019. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:CU1 2018/19:FiU1 2018/19:FiU2 2018/19:FiU3 2018/19:FiU4 2018/19:FiU5 2018/19:FöU1 2018/19:JuU1 2018/19:KrU1 2018/19:KU1 2018/19:MJU1 2018/19:MJU2 2018/19:NU1 2018/19:NU2 2018/19:NU3 2018/19:SfU1 2018/19:SfU2 2018/19:SfU3 2018/19:SfU4 2018/19:SkU1 2018/19:SoU1 2018/19:TU1 2018/19:UbU1 2018/19:UbU2 2018/19:UU1 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (135 förslag): 9 avslag, 123 bifall, 3 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:1 (pdf, 31799 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2000/01:147

Regeringens proposition 2000/01:147 Offentliganställdas bisysslor Prop. 2000/01:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 juni 2001 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det behövs inte några ändringar i sak i regleringen av vilka


Utskottsberedning: -2001/02:AU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:123

Regeringens proposition 2000/01:123 Vissa ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister och lagen om Forskarskattenämnden Prop. 2000/01:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2001 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt


Utskottsberedning: --2000/01:AU11
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:93

Regeringens proposition 2000/01:93 ILO:s konvention och rekommendation om de värsta formerna av barnarbete m.m. Prop. 2000/01:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2001 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:AU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:78

Regeringens proposition 2000/01:78 Rätt att arbeta till 67 års ålder Prop. 2000/01:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2001 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1982:80 om anställningsskydd


Utskottsberedning: -----2000/01:AU10
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1999/2000:144

Regeringens proposition 1999/2000:144 Undantag från turordningen Prop. 1999/2000:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås en ändring i 22 lagen 1982:80 om


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:143

Regeringens proposition 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. Prop. 1999/2000:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2000 Göran Persson Margareta Winberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i jämställdhetslagen


Utskottsberedning: -2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:141

Regeringens proposition 1999/2000:141 Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m. Prop. 1999/2000:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att myndigheterna inom Arbetarskyddsverket


Utskottsberedning: -2000/01:AU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:98

Regeringens proposition 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Prop. 1999/2000:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas en


Utskottsberedning: --------------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (28 förslag): , , 14 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1999/2000:87

Regeringens proposition 1999/2000:87 Obligatorisk mammaledighet Prop. 1999/2000:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i föräldraledighetslagen


Utskottsberedning: -1999/2000:AU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:86

Regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Prop. 1999/2000:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås mål, inriktning och prioritering


Utskottsberedning: ------1999/2000:TU9 2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1999/2000:32

Regeringens proposition 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning Prop. 1999/2000:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1976:580


Utskottsberedning: --1999/2000:AU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:16

Regeringens proposition 1999/2000:16 Utvidgning av lagen om europeiska företagsråd till att avse Storbritannien Prop. 1999/2000:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1999/2000:AU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:138

Regeringens proposition 1998/99:138 Ändrade bestämmelser för överprövning av vissa personalärenden Prop. 1998/99:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson Lena Hjelm-Wallén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1999/2000:AU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:120

Regeringens proposition 1998/99:120 Företagshälsovård Prop. 1998/99:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny bestämmelse om företagshälsovård i 3 kap. arbetsmiljölagen


Utskottsberedning: ---1999/2000:AU2
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:90

Regeringens proposition 1998/99:90 Utstationering av arbetstagare Prop. 1998/99:90 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om utstationering av arbetstagare.


Utskottsberedning: -1998/99:AU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2