Dokument & lagar (221 träffar)

Motion 2014/15:214 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:214 av Johan Hultberg och Jan R Andersson M Markägarnas rättigheter vid inlösen av mark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över ersättningsnivåerna för markägare som avstår mark med anledning av ledningsbyggen.


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:214 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:214 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:349 av Andreas Norlén (M)

Motion till riksdagen 2014/15:349 av Andreas Norlén M Konkurrerande hyresgästföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter att stå utanför det kollektiva hyresförhandlingssystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:349 av Andreas Norlén (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:349 av Andreas Norlén (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:345 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:345 av Finn Bengtsson m.fl. M Sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av möjligheten att justera den högsta tillåtna alkoholmängden i blodet vid framförande av fritidsbåtar i den


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:345 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:345 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:364 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2014/15:364 av Lotta Finstorp M Problem med markåtkomst för cykelleder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ändra anläggningslagen på så sätt att kommuner får tillgång till enskild mark eller väg


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:364 av Lotta Finstorp (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:364 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:391 av Anette Åkesson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:391 av Anette Åkesson M Stärkt rättsligt skydd för äganderätten till fast egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka det rättsliga skyddet för äganderätten till fast egendom så att svensk lagstiftning


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:391 av Anette Åkesson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:391 av Anette Åkesson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:950 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:950 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson S Fria vandringsvägar för lax och ål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att hitta en samsyn mellan behovet av laxtrappor och en effektivisering


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:950 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (S) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:950 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:945 av Peter Jeppsson och Annelie Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:945 av Peter Jeppsson och Annelie Karlsson S Historiska arrenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en laglig rätt till friköp av historiska arrenden. Motivering Denna motion handlar om historiska arrenden eller


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:945 av Peter Jeppsson och Annelie Karlsson (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:945 av Peter Jeppsson och Annelie Karlsson (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2014/15:906 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2014/15:906 av Camilla Waltersson Grönvall M Bostadsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda vilka förändringar som kan genomföras i det svenska bruksvärdessystemet för att åstadkomma en


Utskottsberedning: 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:906 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:906 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:839 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2014/15:839 av Edward Riedl M Översyn av sjöfyllerilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av sjöfylleri i sjölagen. Motivering 2010 infördes nya bestämmelser om sjöfylleri i sjölagen där gränsen för


Utskottsberedning: 2015/16:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:839 av Edward Riedl (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:839 av Edward Riedl (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:971 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:971 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stranderosion och strandfodring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:971 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:971 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:995 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2014/15:995 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde C Småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelserna ska göra halt i tillståndsprocesserna tills utredningen om den småskaliga vattenkraften


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:995 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:995 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:1959 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1959 av Krister Hammarbergh M Störningsservitut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att utarbeta förslag till att belasta en fastighet med en störning som inte är av hälsovådlig karaktär,


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1959 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1959 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:1971 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1971 av Emma Hult m.fl. MP Skydda Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten att skydda Vättern genom ett överordnat riksintresse. Bakgrund Vättern hyser såväl natur- och miljömässiga som samhällsviktiga


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1971 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1971 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:1666 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1666 av Penilla Gunther KD Småskalig vattenkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelsernas olika uppgifter bör harmoniseras och samordnas så att uppgifternas syften inte motverkar varandra vad gäller


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1666 av Penilla Gunther (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1666 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1734 av Helén Pettersson i Umeå och Sara Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1734 av Helén Pettersson i Umeå och Sara Karlsson S Avskaffande av fideikommiss Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss utan undantag. Motivering Det svenska systemet med fideikommiss


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1734 av Helén Pettersson i Umeå och Sara Karlsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1734 av Helén Pettersson i Umeå och Sara Karlsson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1801 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2014/15:1801 av Solveig Zander C Tillgång till grundläggande geografisk information geodata Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda vilka geodata som bör göras tillgängliga utan kostnad, utöver det som föreskrivs i


Utskottsberedning: 2015/16:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1801 av Solveig Zander (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1801 av Solveig Zander (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:604 av Lars Tysklind (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:604 av Lars Tysklind FP Nya effektiva tillståndsprocesser för vattenverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att tillståndsprocesser för vattenverksamhet är flexibla så att de kan anpassas till småskalig


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:604 av Lars Tysklind (FP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:604 av Lars Tysklind (FP) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. V Assisterad befruktning för alla kvinnor 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Alla barn ska ha lika rätt till sina föräldrar 3.1Inför en föräldraskapspresumtion 3.2Inför en föräldraskapsbekräftelse 3.3Inför


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 101 kB)

Motion 2014/15:30 av Nina Lundström (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:30 av Nina Lundström FP Hyresregler och ökad konsumentmakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valmöjligheter avseende hyreskontrakt som ger ökad konsumentmakt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16 2014/15:SkU19 2015/16:CU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:30 av Nina Lundström (FP) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:30 av Nina Lundström (FP) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:1259 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1259 av Sten Bergheden M Insatser för turismen i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till en översyn av turistföretagens villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:CU11 2014/15:NU10 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1259 av Sten Bergheden (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1259 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)