Dokument & lagar (290 träffar)

Motion 2012/13:C4 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:C4 av Markus Wiechel SD med anledning av prop. 2012/13:93 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter SD359 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2012/13:93. Motivering Regeringens proposition handlar om att ändra plan- och bygglagen


Utskottsberedning: 2012/13:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C4 av Markus Wiechel (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:C3 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:C3 av Markus Wiechel SD med anledning av skr. 2012/13:91 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden SD355 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta ytterligare åtgärder


Utskottsberedning: 2012/13:CU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:C3 av Markus Wiechel (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:C1 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:C1 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar SD197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar av längden på avtalade betalningstider. Motivering Många företag, främst små


Utskottsberedning: 2012/13:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C1 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar S37000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur de små och medelstora företagens ställning


Utskottsberedning: 2012/13:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:C2 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. MP Stadsplanering för minskad klimatpåverkan MP2414 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att miljöanpassad trafikplaneringsplikt enligt fransk modell införs i större städer. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FiU32 2012/13:TU17 2012/13:TU2 2013/14:TU13 2013/14:TU20 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 83 kB)

Motion 2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. MP Äldrepolitik MP2706 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att trygghetsboende ska ses som komplement till servicehus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:KU22 2012/13:SoU12 2013/14:SoU22
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 88 kB)

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. MP All kärlek är bra kärlek MP2404 1 Sammanfattning Alla människor är födda fria och jämlika, men inte nödvändigtvis lika. För Miljöpartiet de gröna är det fullkomligt självklart att alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning,


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:CU8 2012/13:JuU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU5 2012/13:KU1 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2012/13:UU10 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S34001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 103 kB)

Motion 2012/13:N406 av Lise Nordin (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N406 av Lise Nordin MP Energieffektivitet och minskad energianvändning MP2906 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett mål för minskad total energianvändning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:NU12 2012/13:NU17 2012/13:NU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:N406 av Lise Nordin (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. MP Sårbarhetsanpassning för ett förändrat klimat MP3110 Sammanfattning De hot som Sverige och våra grannländer står inför är svåra att förutsäga, och de är gränslösa och komplexa till sin natur. De behöver i första hand inte vara militära utan kan handla om


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FöU1 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 93 kB)

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. MP Nya jobb i ett modernare Sverige MP1001 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Nya jobb i ett modernare Sverige 7 4 Fortsatt oro det ekonomiska läget 8 4.1 Svag konjunktur globalt och i Sverige 8 4.2 Svåra problem på arbetsmarknaden 9


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:AU6 2012/13:CU1 2012/13:FiU1 2012/13:FiU26 2012/13:FöU1 2012/13:KrU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:TU2 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 2078 kB)

Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. S Fler jobb för Sverige S4001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 7 Höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå 7 Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag 7 Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden 8


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:FiU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2012/13:Fi302 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 1144 kB)

Motion 2012/13:C448 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:C448 av Agneta Luttropp m.fl. MP Ekonomisk vägledning för vissa äldre Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma behovet samt återkomma med förslag gällande ekonomisk vägledning


Utskottsberedning: 2012/13:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C448 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:C444 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:C444 av Jan Lindholm m.fl. MP Konsumentpolitiska åtgärder MP2632 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare produkt- och tjänsteinformation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:CU13 2012/13:MJU9 2013/14:MJU13
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:C444 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:C443 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:C443 av Jan Lindholm MP Kvotering i bolagsstyrelser MP2646 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram lagförslag om kvotering i börsbolagsstyrelser. Riksdagen begär att regeringen lägger fram lagförslag om kvotering i kommunala och statliga bolagsstyrelser.


Utskottsberedning: 2012/13:CU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:C443 av Jan Lindholm (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:C438 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:C438 av Jan Lindholm MP Tillgänglighet i fara MP2628 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att brister i tillgänglighet ska betraktas som diskriminering.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:CU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:C438 av Jan Lindholm (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:C436 av Per Bolund och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:C436 av Per Bolund och Mats Pertoft MP Förbättrat skydd av nationalstadsparken i Stockholm MP3205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förordningen om nationalstadsparken ändras så att den vård- och utvecklingsplan


Utskottsberedning: 2012/13:CU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:C436 av Per Bolund och Mats Pertoft (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:C434 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:C434 av Erik Almqvist SD Förbud mot prispåslag för vidareförsäljning av evenemangsbiljetter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla ett lagförslag om förbud mot prispåslag vid


Utskottsberedning: 2012/13:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C434 av Erik Almqvist (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:C433 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:C433 av David Lång och Mikael Jansson SD Bostadsrättsföreningars rättigheter SD330 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bevara det befintliga regelverket kring andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:CU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C433 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:C430 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:C430 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson KD Bortrövade barn KD767 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betrakta olovligt bortrövande av barn som kidnappning och rubricera förövandet som grovt brott.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:JuU1 2013/14:JuU24
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:C430 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (KD) (doc, 63 kB)