Dokument & lagar (434 träffar)

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. C Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen. När nya jobb skapas, läggs grunden för ett minskat utanförskap och mer skatteintäkter


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:NU10 2014/15:SfU1 2014/15:SkU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 90 kB)

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. Hela landet ska kunna utvecklas. Det handlar om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt var i landet man än bor. Centerpartiet


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:KrU7 2014/15:MJU11,2014/15:MJU2 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU9 2015/16:CU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. KD Ett hem åt alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka drivkrafterna för att bygga nya bostadsområden och student- och ungdomsbostäder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:MJU12 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Ansvarsfull invandringspolitik Prioriteringar avseende flyktinghjälp Tydliga och efterlevda regelverk Välfungerande mottagande Normer


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2014/15:SfU12 2014/15:SfU4 2014/15:UU2 2015/16:KU15
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 108 kB)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:3057 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3057 av Caroline Szyber KD med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett kulturreservat inte ska jämställas med en fastighet vid tillämpningen av anläggningslagen.


Utskottsberedning: 2014/15:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3057 av Caroline Szyber (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3057 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En ny bostadspolitik 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Sverige behöver en ny bostadspolitik 4Bygg bort bostadsbristen 4.1Minst hälften av nyproduktionen bör vara hyresrätter 4.2Det behövs ett statligt investeringsstöd


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2015/16:CU14 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 121 kB)

Motion 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Överskuldsättning och snabblån 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med en strategi och konkreta förslag på åtgärder för att motverka överskuldsättning.


Utskottsberedning: 2014/15:CU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Avskaffa monarkin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att utreda det svenska statsskicket i syfte att införa republik. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:KU1 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:61 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. SD Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen för att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor.


Utskottsberedning: 2014/15:AU1 2014/15:AU3 2014/15:AU8 2014/15:CU10 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:JuU15 2014/15:JuU18 2014/15:KrU11 2014/15:SfU11 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (docx, 78 kB) Motion 2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 165 kB)

Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1472 av Karin Enström M Stranderosion i Stockholms skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomlysning av stranderosionen i Stockholms skärgård. Motivering Stranderosion är ett stort problem på flera platser


Utskottsberedning: 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1472 av Karin Enström (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper SD Central utläggning av valsedlar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa central utläggning av namnmarkerade valsedlar i samtliga vallokaler. Motivering De politiska


Utskottsberedning: 2015/16:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. SD Evenemangslista och allmän tillgänglighet genom fri television Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta en evenemangslista innehållande stora sportevenemang och klassiska svenska


Utskottsberedning: 2015/16:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg M En internationell marknadsanpassad arrendelagstiftning för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör införas en marknadsanpassad


Utskottsberedning: 2015/16:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1504 av Gunilla Nordgren och Ulf Berg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson M Återinför tjänstemannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra tjänstemannaansvaret och låta rättsväsendet hantera tjänstefel i fler situationer än i


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1497 av Johan Hultberg och Jan R Andersson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:1484 av Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1484 av Finn Bengtsson M Möjlighet att flytta gravurnor till familjegravar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att få flytta en gravsatt urna från en gravplats med utgående gravrätt till en anhörigs bestående grav


Utskottsberedning: 2015/16:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1484 av Finn Bengtsson (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:1484 av Finn Bengtsson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson M Möjlighet att rösta elektroniskt i de allmänna valen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att rösta elektroniskt i de allmänna valen. Motivering E-röstning


Utskottsberedning: 2015/16:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt S Lättläst för demokrati och inflytande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lättläst information är en viktig förutsättning för alla människors möjlighet till demokrati och inflytande.


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1443 av Hannah Bergstedt (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1562 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1562 av Caroline Szyber KD Förbättrat integritetsskydd på myndigheters webbsidor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppdra åt alla offentliga myndigheter att publicera en integritetsdeklaration på offentligt


Utskottsberedning: 2015/16:KU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:1562 av Caroline Szyber (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1562 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:1558 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1558 av Caroline Szyber KD Ändra rösträttsåldern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring i grundlagen så att den som fyller 18 år under det år som allmänna val, val till Europaparlamentet eller folkomröstningar


Utskottsberedning: 2015/16:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1558 av Caroline Szyber (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1558 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 63 kB)