Dokument & lagar (24 träffar)

Motion 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. mp Orkanen Gudrun väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en modern krisberedskap. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SkU19 2004/05:TU17 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ6 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 25 2 Inledning 26 3 Förslag till riksdagsbeslut 26 4 Låt Skogsstyrelsen genomföra skoglig haveriutredning 27 5 Få ut virket ur skogen 28 5.1 Använd militär överskottskapacitet 28 5.2 Ge dispenser för virkestransporter 29 5.3 Effektivitet i virkestransporterna på järnväg


Utskottsberedning: 2004/05:AU6 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU23 2004/05:TU17 2005/06:FöU5 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall


Utskottsberedning: 2004/05:FöU8 2004/05:LU15 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU28 2004/05:TU17 2005/06:FöU12 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:Ub470 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Ub470 av Inger Davidson m.fl. kd Arbetet mot mobbning och sexuella trakasserier i skolan 1 Sammanfattning Kristdemokraterna ser varje fall av mobbning som ett uttryck för brist på respekt för varje människas unika och okränkbara värde, det kan därför aldrig accepteras. Genom att involvera


Utskottsberedning: 2004/05:UbU4 2004/05:UbU9 2005/06:AU2 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. m Vägar för ny kommunikationspolitik 1 Våra förslag i korthet Alla prognoser tyder på att trafiken på våra vägar kommer att fortsätta att öka kraftigt. De svenska vägarna är i ett mycket dåligt skick på grund av nedskuret och försummat underhåll de senaste


Utskottsberedning: -2004/05:FiU1 2004/05:NU4 2004/05:SkU20 2004/05:TU1 2004/05:TU10 2004/05:TU11 2004/05:TU2 2004/05:TU4 2004/05:TU7 2004/05:TU9 2005/06:TU1 2005/06:TU12 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:T459 av Johnny Gylling m.fl. kd Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning Regeringens transportpolitik har under det senaste decenniet inneburit försenade infrastrukturprojekt och ett alltmer eftersatt vägunderhåll. Utvecklingen har fört Sverige allt längre bort ifrån de transportpolitiska


Utskottsberedning: 2004/05:NU4 2004/05:SkU19 2004/05:TU1 2004/05:TU10 2004/05:TU6 2004/05:TU9 2005/06:KU9 2005/06:TU3 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Sf365 av Sven Brus m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf365 av Sven Brus m.fl. kd Mångfaldspolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vårt land i mångfald 6 4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8 5 Språk och utbildning en stabil grund för livet 8


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU5 2004/05:BoU1 2004/05:BoU11 2004/05:FiU18 2004/05:JuU1 2004/05:JuU19 2004/05:KU27 2004/05:NU1 2004/05:SfU10 2004/05:SfU2 2004/05:SkU20 2004/05:SoU1 2004/05:UbU5 2004/05:UbU6 2004/05:UbU9 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 37 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. kd Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Mål för kristdemokratisk familjepolitik 7 4 Mer tid tillsammans 8 5 Familjeliv i dagens Sverige 9 6 Därför är


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:AU8 2004/05:BoU1 2004/05:KU18 2004/05:LU10 2004/05:SfU1 2004/05:SfU9 2004/05:SkU19 2004/05:UbU2 2004/05:UbU3 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 41 avslag, 3 bifall,

Motion 2004/05:Sf357 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf357 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Tillbaka till arbete 1 Sammanfattning Varje dag är det närmare åttahundra tusen människor i yrkesaktiv ålder som inte arbetar därför att de är sjukskrivna eller förtidspensionerade. Ytterligare flera hundra tusen personer är antingen öppet arbetslösa,


Utskottsberedning: 2004/05:AU6 2004/05:AU8 2004/05:FiU1 2004/05:SfU1 2004/05:SfU5 2004/05:SfU9 2004/05:SkU19 2004/05:SkU20 2004/05:SkU28 2004/05:SoU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ507 av Jan Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ507 av Jan Andersson m.fl. c Miljöpolitik 1 Sammanfattning En god miljöär en överlevnadsfråga och en fråga om livskvalitet. Miljöpolitiken utgår från människors engagemang för att komma tillrätta med miljöproblemen. Hållbar utveckling når vi endast i samarbete mellan individer, företag,


Utskottsberedning: 2004/05:BoU11 2004/05:BoU5 2004/05:MJU3 2004/05:MJU9 2004/05:NU1 2004/05:NU13 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:K459 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:K459 av Peter Eriksson m.fl. mp Stärkt medborgarmakt Sammanfattning Medborgaren ska stå i centrum för all offentlig verksamhet. En starkare ställning för medborgaren som konsument av offentligt finansierade välfärdstjänster uppnås i hög utsträckning genom att skapa valfrihet mellan olika


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:KU14 2004/05:KU30 2004/05:LU8 2004/05:SoU10 2004/05:UbU12 2004/05:UbU3 2004/05:UbU9 2005/06:SoU22
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 13 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:A383 av Berit Högman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2004/05:A383 av Berit Högman m.fl. s Rätten att inneha politiska uppdrag vid arbetslöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten att inneha politiska uppdrag vid arbetslöshet. Motivering Politiska partier och den representativa


Utskottsberedning: 2004/05:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2004/05:A356 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:A356 av Stefan Attefall m.fl. kd Utgiftsområdena 13 och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 1 Sammanfattning I denna motion presenteras Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitik och partiets alternativa budgetförslag för 2005 på utgiftsområdena 13 och 14. I särskilda motioner utvecklas partiets


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:AU8 2004/05:SfU10
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:N400 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:N400 av Maria Larsson m.fl. kd Småföretagande 1 Sammanfattning Det privata näringslivet är grunden för vårt lands välfärd. Det är när människor vågar, vill och kan satsa i ett företagande som nya jobb skapas. Det är när jobben finns som tillväxt sker. Kristdemokraternas politik vilar på


Utskottsberedning: 2004/05:AU4 2004/05:FiU9 2004/05:JuU1 2004/05:KU14 2004/05:NU1 2004/05:NU10 2004/05:NU16 2004/05:SfU5 2004/05:SkU19 2004/05:SkU20 2005/06:TU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 12 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:N393 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:N393 av Göran Hägglund m.fl. kd Utgiftsområde 24 Näringsliv 1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:FiU1 2004/05:FiU9 2004/05:KU14 2004/05:KU17 2004/05:KU18 2004/05:MJU15 2004/05:NU1 2004/05:NU10 2004/05:NU16 2004/05:NU4 2004/05:NU9 2004/05:SfU5 2004/05:SkU19 2004/05:SkU20 2004/05:SkU28 2004/05:UbU15 2004/05:UbU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:A320 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:A320 av Ulf Holm m.fl. mp Skydd mot diskriminering på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt utarbetar ett förslag till lagändring i enlighet med vad i motionen anförs om föräldraledighetslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2004/05:AU5 2004/05:AU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:L336 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:L336 av Martin Andreasson m.fl. fp Liberal konsumentpolitik Sammanfattning Konsumentens ställning på marknaden måste stärkas. Konsumenten ska få tillgång till god och riktig information om varor och priser. En starkare harmonisering av konsumentreglerna inom EU måste genomföras. På den


Utskottsberedning: 2004/05:BoU2 2004/05:LU8 2004/05:NU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 7 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:A352 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:A352 av Annelie Enochson m.fl. kd Jämställdhet 1 Sammanfattning Utgångspunkten för kristdemokratiskt jämställdhetsarbete är alla människors lika värde. Jämställdhet är alltså inte enbart en kvinnofråga utan ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter. Det handlar om kvinnors och


Utskottsberedning: 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:AU8 2004/05:FiU18 2004/05:KrU5 2004/05:SfU1 2004/05:SfU2 2004/05:SfU9 2004/05:SkU19 2004/05:UbU1 2004/05:UbU12 2004/05:UU2 2005/06:JuU11 2005/06:JuU22 2005/06:SoU2 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ370 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ370 av Maud Olofsson m.fl. c Fordonsbränsle 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Varför behövs det nya drivmedel 3 4.1 Klimatet 3 4.2 Utnyttja vår egen mark 5 4.3 Oljan är en ändlig resurs 6 4.4 Säkerhetspolitiskt tänkande


Utskottsberedning: 2004/05:NU11 2004/05:NU3 2004/05:SkU23 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:MJ368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ368 av Lars Leijonborg m.fl. fp En politik som tar klimatfrågan på allvar Sammanfattning Frågan om vilken politik Sverige ska föra för att minska mänsklighetens klimatpåverkan är en av de viktigaste frågor som svenska politiker ställs inför över huvud taget. Det är flera olika gaser som


Utskottsberedning: 2004/05:MJU5 2004/05:NU3 2005/06:MJU14 2005/06:MJU3 2005/06:NU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 13 avslag, 1 bifall,

Paginering