Dokument & lagar (57 träffar)

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. v Rättvis energiomställning v966 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klara mål i energipolitiken 4 4 Energieffektivisering i bostäder och lokaler 4 5 Inga oskäliga övervinster 5 6 Privata monopol under konsumenternas kontroll 5 7 Rätt


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Motion 2007/08:Sk34 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk34 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. v079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:SkU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk34 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Sk33 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk33 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008 mp059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om enkelhet och likformighet i skattesystemet. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:SkU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk33 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008 s33201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en restriktiv hållning till selektiva inslag i beskattningen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 59 kB)

Motion 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:122 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål mp049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en beskattning av det kommersiella flyget är nödvändig.


Utskottsberedning: 2007/08:SkU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk31 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter mp047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till sänkt koldioxidskatt för bränslen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk30 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. v059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av möjligheten att införa sekretesskydd


Utskottsberedning: 2007/08:SkU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Sk28 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk28 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. s16308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i kommande budgetar beakta Skatteverkets mer resurskrävande


Utskottsberedning: 2007/08:SkU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sk28 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:Sk27 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk27 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser till Skatteverket. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk27 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:Sk25 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk25 av Per Bolund m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. mp024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag till lagstiftning som gör det möjligt att ersätta trängselskatten


Utskottsberedning: 2007/08:SkU23
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Sk25 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Sk26 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk26 av Peter Pedersen m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tilläggsavgiften bör uppgå till 1 000 kr


Utskottsberedning: 2007/08:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk26 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:Sk24 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk24 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. mp014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:26 utom i den del som avser begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande. Motivering Miljöpartiet delar delvis regeringens


Utskottsberedning: 2007/08:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk24 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Sk23 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk23 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. s16304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. En orättfärdig ekonomisk politik Det går bra för Sverige, sysselsättningen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk23 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Sk21 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk21 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:22 Ett förstärkt jobbskatteavdrag mp012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:22 utom i den del som rör utvidgning av jobbskatteavdraget till att omfatta sjömän och att vidga inkomstbegreppet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SkU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Sk21 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:Sk20 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk20 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:22 Ett förstärkt jobbskatteavdrag s16305 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om förstärkt skattereduktion för arbetsinkomster. Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett förslag som innebär


Utskottsberedning: 2007/08:SkU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk20 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:Sk17 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk17 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. mp015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till utformning av en ny fastighetsskatt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:SkU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sk17 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:Sk16 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk16 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. s16307 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Motivering Fastighetsskatten kvar trots namnbytet Genom


Utskottsberedning: 2007/08:SkU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk16 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 51 kB)

Motion 2007/08:Sk13 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk13 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:24 Vissa personbeskattningsfrågor mp013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om slopad särskild löneskatt för personer födda 1937 och tidigare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:SkU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sk13 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Sk11 av Lars Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk11 av Lars Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor s16306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll och uppföljning av förlängd redovisningsperiod


Utskottsberedning: 2007/08:SkU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:Sk11 av Lars Johansson m.fl. (s) (doc, 50 kB)

Motion 2007/08:Sk10 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk10 av Helena Leander m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:19 Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 20072009 mp011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att


Utskottsberedning: 2007/08:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sk10 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 39 kB)
Paginering