Dokument & lagar (36 träffar)

Motion 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. V Behovet av förändringar i utlänningslagen och utlänningsförordningen väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt V031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till förändringar i utlänningslagen

2011-05-18

Motion 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:MP29 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MP29 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg MP029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som syftar till

2011-05-13

Motion 2010/11:MP29 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:V30 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:V30 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg V030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ges i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett

2011-05-12

Motion 2010/11:V30 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:SD302 av Johnny Skalin och Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:SD302 av Johnny Skalin och Erik Almqvist SD med anledning av prop. 2010/11:132 Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island SD302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bilaterala låneavtal enbart ska

2011-05-10

Motion 2010/11:SD302 av Johnny Skalin och Erik Almqvist (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:SD212 av Johnny Skalin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:SD212 av Johnny Skalin m.fl. SD med anledning av skr. 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010 SD212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör inleda förhandlingar om utträde ur Europeiska unionen och

2011-04-27

Motion 2010/11:SD212 av Johnny Skalin m.fl. (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:-S68106 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, V)

Motion till riksdagen 2010/11:S68106 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, V med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen S68106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiden fram till den 2 maj 2011 tas till vara för

2011-02-17

Motion 2010/11:-S68106 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, V) (doc, 72 kB)

Motion 2010/11:T476 av Staffan Anger (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T476 av Staffan Anger M Utvidgat samhällsuppdrag för SJ m1565 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att komplettera de finansiella målsättningarna med ett tydligt samhällsuppdrag. Riksdagen

2010-10-26

Motion 2010/11:T476 av Staffan Anger (M) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:T338 av Jonas Jacobsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:T338 av Jonas Jacobsson M Spårvagn i storstäder m1695 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över stöd till kollektivtrafiklösningar, exempelvis spårvagnar, i landets större städer. Motivering I moderna städer

2010-10-26

Motion 2010/11:T338 av Jonas Jacobsson (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Ju309 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju309 av Marta Obminska M Barn som har upplevt eller bevittnat våld m1516 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en bred översyn av regelverket och insatserna kring barn som har upplevt eller bevittnat våld. Riksdagen

2010-10-25

Motion 2010/11:Ju309 av Marta Obminska (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ju399 av Anne Marie Brodén (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju399 av Anne Marie Brodén M Barn som målsägande m1930 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barn som bevittnar våld mellan nära anhöriga ska ses som målsägande. Motivering År 2006 trädde nya regler i kraft som

2010-10-22

Motion 2010/11:Ju399 av Anne Marie Brodén (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Ju342 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju342 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson M Målsägandebiträden m1777 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa att alla personer som uppfyller förutsättningarna så tidigt som möjligt tilldelas ett målsägandebiträde.

2010-10-22

Motion 2010/11:Ju342 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju255 av Jessica Polfjärd (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju255 av Jessica Polfjärd M Barnahus m1793 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över om barnahus bör bli ett permanent inslag i varje län och om barnahusen ska ha gemensamma minimikriterier.

2010-10-21

Motion 2010/11:Ju255 av Jessica Polfjärd (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:S27088 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Motion till riksdagen 2010/11:S27088 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa S Undantagen i turordningsreglerna i LAS s27088 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om LAS. Motivering Lagen om anställningsskydd gör det idag möjligt

2010-10-20

Motion 2010/11:S27088 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:mp57 av Peter Rådberg (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:mp57 av Peter Rådberg mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvars- och finansutskotten under sin beredning av tilläggsbudgeten

2008-05-07

Motion 2007/08:mp57 av Peter Rådberg (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård s med anledning av skr. 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang En nationell strategi för att möta hotet från terrorism s27082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i

2008-02-27

Motion 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. v med anledning av redog. 2007/08:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: --2007/08:SfU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn mp016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen

2007-11-14

Motion 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn s68032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till nedsättning av socialavgifter. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med

2007-11-14

Motion 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:Sf1 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf1 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn. Regeringens

2007-11-07

Motion 2007/08:Sf1 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K6 av Lars Wegendal s med anledning av prop. 2007/08:8 TV tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd TV s42020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sändningarna av finsk tv i Norrbotten. Motivering I norra

2007-10-16

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s) (doc, 37 kB)
Paginering