Dokument & lagar (11 träffar)

rr8

Framställning / redogörelse 1998/99:rr8

Förslag till riksdagen Riksdagens revisorers förslag angående Skolverket och skolans utveckling Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat Skolverket och skolans utveckling. Granskningen har inriktats på grundskolans utveckling såsom den kan utläsas av dokumentation från Skolverkets uppföljning och utvärdering.


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU10
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1998/99:rr8 (doc, 924 kB)

rr7

Framställning / redogörelse 1998/99:rr7

Förslag till riksdagen 1998/99:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående anpassningen av totalförsvaret 1998/99 RR7 1 Revisorernas granskning Riksdagen har beslutat att totalförsvarets förmåga till anpassning är en av grundstenarna i den svenska försvarspolitiken prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36Med


Utskottsberedning: ------1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1998/99:rr7 (doc, 638 kB)

Rr3

Framställning / redogörelse 1998/99:Rr3

Förslag till riksdagen 1998/99:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående resursförstärkning till skattemyndigheternas kontrollverksamhet 1998/99 RR3 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorers granskning av resursförstärkningen till skattemyndigheternas kontrollverksamhet har genomförts efter förslag från skatteutskottet.


Utskottsberedning: ----1998/99:SkU14
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1998/99:Rr3 (doc, 464 kB)

Framställning / redogörelse 1998/99:RR10

Förslag till riksdagen 1998/99:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheternas lönekostnader 1998/99 RR10 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av myndigheternas lönekostnader. 1 Revisorernas granskning Med anledning av det delegerade arbetsgivar- och kostnadsansvaret har Riksdagens revisorer


Utskottsberedning: ---1999/2000:FiU17
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1998/99:RR10 (doc, 549 kB)

RR9

Framställning / redogörelse 1998/99:RR9

Förslag till riksdagen 1998/99:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Utvecklingssamarbetet styrning, genomförande, samordning och uppföljning av biståndet 1998/99 RR9 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ genomfört en granskning av utvecklingssamarbetet. Granskningen har i huvudsak


Utskottsberedning: ------1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1998/99:RR4

Förslag till riksdagen 1999/2000:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående produ-centansvarets betydelse i avfallshanteringen 1999/2000 RR4 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorers granskning av producentansvarets betydelse i avfallshanteringen har genomförts efter förslag från jordbruksutskottet. Riksdagen beslutade


Utskottsberedning: --1998/99:SfU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1998/99:RR4 (doc, 547 kB)

RR2

Framställning / redogörelse 1998/99:RR2

Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av primärvården. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat primärvården. Granskningen har genomförts på förslag av riksdagens socialutskott. Resultaten av granskningen har redovisats i rapporten 1997/98:5 Primärvårdens resurser. Yttranden har inhämtats


Utskottsberedning: ----1998/99:SoU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK3

Förslag till riksdagen Riksdagsledamöternas arvode På riksdagens uppdrag tillkallade förvaltningsstyrelsen den 4 februari 1998 förre landshövdingen Gösta Gunnarsson att genomföra en utvärdering av den nuvarande ordningen för att fastställa riksdagsledamöternas arvode. Utredaren överlämnade den 16 oktober 1998 betänkandet


Utskottsberedning: -1998/99:KU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 1998/99:RFK2

Beredningsgruppen för översyn av vissa frågor avseende ledamöternas ekonomiska villkor m.m. har till förvaltningsstyrelsen överlämnat ett förslag om ändring i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och i lagen 1996:304 om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet. Förslagen innebär


Utskottsberedning: -1998/99:KU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

RB2

Framställning / redogörelse 1998/99:RB2

Förslag till riksdagen 1998/99:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1998 m.m. 1998/99 RB2 Dnr 99-382-DIR Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 1998 Fullmäktige i Sveriges riksbank har i enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges


Utskottsberedning: -1998/99:FiU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1998/99:RB2 (doc, 76 kB)

NR1

Framställning / redogörelse 1998/99:NR1

Förslag till riksdagen 1998/99:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1998 1998/99 NR1 Nordiska rådet får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 1998. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 50:e session den 9-12 november samt en översikt över


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1998/99:NR1 (doc, 318 kB)