Dokument & lagar (3 träffar)

Framställning / redogörelse 2000/01:RR12

Förslag till riksdagen 2000/01:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad 2000/01 RR12 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad. Revisorernas granskning Riksdagens revisorer


Utskottsberedning: --2000/01:UbU15 2001/02:AU5 2001/02:SoU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Framställning / redogörelse 2000/01:RR12 (doc, 1389 kB)

Framställning / redogörelse 1999/2000:Rr12

Förslag till riksdagen 1999/2000:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående statligt bildade stiftelser m.m. 1999/2000 RR12 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ genomfört en granskning av stiftelser bildade efter utskiftningen av löntagarfondsmedel. Granskningen har dels omfattat generella


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU7
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1999/2000:Rr12 (doc, 558 kB)

rr8

Framställning / redogörelse 1998/99:rr8

Förslag till riksdagen Riksdagens revisorers förslag angående Skolverket och skolans utveckling Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat Skolverket och skolans utveckling. Granskningen har inriktats på grundskolans utveckling såsom den kan utläsas av dokumentation från Skolverkets uppföljning och utvärdering.


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU10
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1998/99:rr8 (doc, 924 kB)