Dokument & lagar (8 träffar)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS7

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Boverkets och länsstyrelsernas arbete med uppsikt respektive tillsyn av den fysiska planeringen. Granskningen har även omfattat

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS7 (doc, 91 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR10

Förslag till riksdagen 2001/02:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Lantmäteriet 2001/02 RR10 Granskningens bakgrund och inriktning Granskningsförslagets ursprung Hösten 2000 beslutade Riksdagens revisorer att genomföra en granskning av Lantmäteriet och konsekvenserna av den genomgripande omorganisation och omstrukturering


Utskottsberedning: 2001/02:BoU7
Riksdagsbeslut (5 förslag): , ,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2001/02:RR10 (doc, 1509 kB)

RR8

Framställning / redogörelse 2001/02:RR8

Förslag till riksdagen 2001/02:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Plan- och byggprocessens längd 2001/02 RR8 Revisorernas granskning Riksdagens revisorers granskning av plan- och byggprocessen har genomförts efter förslag från bostadsutskottet. Huvudsyftet med granskningen har varit att pröva möjligheter till


Utskottsberedning: 2001/02:BoU6
Riksdagsbeslut (6 förslag): , ,
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2001/02:RR8 (doc, 619 kB)

RR3

Framställning / redogörelse 1999/2000:RR3

Förslag till riksdagen 1999/2000:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling 1999/2000 RR3 1 Granskningens bakgrund och inriktning Granskningsförslagets ursprung Riksdagens revisorer beslutade den 9 juni 1998 att genomföra en förstudie


Utskottsberedning: ------1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Framställning / redogörelse 1999/2000:RR3 (doc, 1501 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR2

Förslag till riksdagen 1997/98:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen 1997/98 RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen Riksdagens revisorer har granskat hur ändamålsenligt det svenska miljövårdsarbetet är för att komma till rätta med ett


Utskottsberedning: -1997/98:JoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR2 (pdf, 1284 kB)

JO1

Framställning / redogörelse 1997/98:JO1

Redogörelse 1997/98:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1997/98 JO1 SamlingDok 1 Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Gotab, Stockholm 1997 1997/98:JO1 1997/98:JO1 Innehåll Skrivelse till riksdagen 11 Allmänna domstolar m.m. Felaktig


Utskottsberedning: 1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 1996/97:JO1

Redogörelse 1996/97:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1996/97 JO1 1 Bilag 1 Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Gotab, Stockholm 1996 1996/97:JO1 1996/97:JO1 Innehåll Skrivelse till riksdagen 13 Allmänna domstolar m.m En domare har


Utskottsberedning: 1996/97:JoU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 1995/96:RR3

Riksdagens revisorer 1995/96:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående samord- nad länsförvaltning 1995/96 RR3 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av samordnad länsförvaltning. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat reformen om samordnad länsförvaltning som genomfördes 1991. Granskningens


Utskottsberedning: ---1995/96:BoU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1995/96:RR3 (pdf, 657 kB)