Dokument & lagar (15 träffar)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS15

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS15 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS15 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS15 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet Sammanfattning

2010-12-28

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS15 (doc, 164 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS13

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS13 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS13 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS13 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar Sammanfattning Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2010/11:TU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS13 (doc, 180 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS7

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Banverkets underhåll av järnvägar Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och regeringens underlag för underhållsåtgärder på järnvägsnätet. Resultatet av granskningen har presenterats i rapporten Underhåll

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS7 (doc, 130 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS18

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS18 Riksrevisionens styrelses redogörelse om länsplanerna för regional transportinfrastruktur Sammanfattning Riksrevisionen har granskat länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Länsplanerna för regional

2010-02-17

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS18 (doc, 125 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS13

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2009/10:RRS13 2000-08-11 16.42 2009/10:RRS13 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2009/10:RRS13 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om Vägverkets vägunderhåll Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Vägverkets underlag

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS13 (doc, 185 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS9

Framställning till riksdagen Riksrevisionens styrelses framställning angående Arlandabanan Sammanfattning Riksrevisionen har granskat frågor om statlig styrning och insyn i byggandet av Arlandabanan. Granskningen har redovisats i rapporten RiR 2004:22 Arlandabanan. Insyn i ett samfinansierat infrastrukturprojekt. Med


Utskottsberedning: 2004/05:TU8
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS9 (doc, 132 kB)

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS3

Framställning till riksdagen 2003/04:RRS3 Riksrevisionens styrelses framställning angående länens infrastrukturplanering Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen genomfört och som redovisats i granskningsrapporten RiR 2004:1 Länsplanerna för regional infrastruktur


Utskottsberedning: 2003/04:TU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS3 (doc, 74 kB)

Framställning / redogörelse 2000/01:RR11

Förslag till riksdagen 2000/01:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående Nya vägar till vägar och järnvägar 2000/01 RR11 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat väg- och järnvägsinvesteringar som helt eller delvis finansieras på annat sätt än med anslag över statsbudgeten. Granskningen


Utskottsberedning: ---2000/01:TU16
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Framställning / redogörelse 2000/01:RR11 (doc, 2093 kB)

RR9

Framställning / redogörelse 2000/01:RR9

Förslag till riksdagen 2000/01:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten 2000/01 RR9 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat AB Svensk Bilprovning. Granskningen har omfattat hur AB Svensk Bilprovning följer upp verksamhetens


Utskottsberedning: ----2000/01:TU14
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

RR8

Framställning / redogörelse 2000/01:RR8

Förslag till riksdagen 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn 2000/01 RR8 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av Sjöfartsinspektionens tillsyn. Genomförd granskning Riksdagens revisorer har granskat Sjöfartsverkets tillsyn. Granskningen har inriktats mot tidigare


Utskottsberedning: ----2000/01:TU8
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

RR2

Framställning / redogörelse 1999/2000:RR2

Förslag till riksdagen 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön 1999/2000 RR2 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat hur Vägverket och Banverket hanterar miljöaspekter vid investeringar i vägar och järnvägar. Resultatet av granskningen


Utskottsberedning: -1999/2000:TU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1999/2000:RR2 (doc, 458 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR2

Förslag till riksdagen 1997/98:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen 1997/98 RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Miljövårdsarbetet och försurningen Riksdagens revisorer har granskat hur ändamålsenligt det svenska miljövårdsarbetet är för att komma till rätta med ett


Utskottsberedning: -1997/98:JoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR2 (pdf, 1284 kB)

JO1

Framställning / redogörelse 1997/98:JO1

Redogörelse 1997/98:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1997/98 JO1 SamlingDok 1 Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Gotab, Stockholm 1997 1997/98:JO1 1997/98:JO1 Innehåll Skrivelse till riksdagen 11 Allmänna domstolar m.m. Felaktig


Utskottsberedning: 1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 1996/97:JO1

Redogörelse 1996/97:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1996/97 JO1 1 Bilag 1 Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Gotab, Stockholm 1996 1996/97:JO1 1996/97:JO1 Innehåll Skrivelse till riksdagen 13 Allmänna domstolar m.m En domare har


Utskottsberedning: 1996/97:JoU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Framställning / redogörelse 1995/96:RR10

Förslag till riksdagen 1995/96:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående uppföljning av post- och telepolitiska mål 1995/96 RR10 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning angående uppföljningen av post- och telepolitiska mål. 1. Revisorernas granskning Efter förslag från trafikutskottet har Riksdagens revisorer


Utskottsberedning: -----1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1995/96:RR10 (pdf, 378 kB)