Dokument & lagar (41 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2009/10:39

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM Torsdagen den 30 september 2010 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om överläggning med regeringen Utskottet beslutade att påkalla överläggning med regeringen angående: Förslag till förhandlingsdirektiv samt förslag om bemyndigande

2010-09-30

Justitieutskottets protokoll 2009/10:38

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38 DATUM Tisdagen den 22 juni 2010 TID 08.00-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om överläggning med regeringen Utskottet beslutade att påkalla överläggning med regeringen angående: Avtal mellan EU och USA om tillgång för USA till uppgifter om finansiella

2010-06-22

Justitieutskottets protokoll 2009/10:37

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM Tisdagen den 15 juni 2010 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök från Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare presenterade rapporterna om inställda huvudförhandlingar i brottmål och om hanteringen av mängdbrott. 2 Justering

2010-06-15

Justitieutskottets protokoll 2009/10:36

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36 DATUM Torsdagen den 3 juni 2010 TID 10.00-10.40, 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 27 maj 2010 justerades. 2 Rättelse i brottsbalken Utskottet fortsatte behandlingen av initiativet till en

2010-06-03

Justitieutskottets protokoll 2009/10:35

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM Torsdagen den 27 maj 2010 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, ambassadören och internationelle chefsförhandlaren Lars

2010-05-27

Justitieutskottets protokoll 2009/10:34

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM Torsdagen den 20 maj 2010 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 18 maj 2010 justerades. 2 En ny fängelse- och häkteslagstiftning Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition

2010-05-20

Justitieutskottets protokoll 2009/10:33

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM Tisdagen den 18 maj 2010 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inhämtande av yttrande från annat utskott Utskottet beslutade att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 25 maj 2010 yttra sig över proposition 2009/10:105 Barn

2010-05-18

Justitieutskottets protokoll 2009/10:32

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM Torsdagen den 6 maj 2010 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 4 maj 2010 justerades. 2 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens

2010-05-06

Justitieutskottets protokoll 2009/10:31

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM Tisdagen den 4 maj 2010 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regering m.m. a Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredraganden i socialutskottet, Kirsten Dieden, var närvarande

2010-05-04

Justitieutskottets protokoll 2009/10:30

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM Torsdagen den 29 april 2010 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 27 april 2010 justerades. 2 Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens

2010-04-30

Justitieutskottets protokoll 2009/10:29

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM Tisdagen den 27 april 2010 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 20 och den 22 april 2010 justerades. 2 Trafiknykterhetskontroller i hamnar Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens

2010-04-27

Justitieutskottets protokoll 2009/10:28

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM Torsdagen den 22 april 2010 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare Utskottet behandlade regeringens proposition 2009/10:191 Gallring ur belastningsregistret av uppgifter

2010-04-22

Justitieutskottets protokoll 2009/10:27

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27  DATUM Tisdagen den 20 april 2010 TID kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll från den 15 april 2010 justerades. 2  Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Utskottet behandlade regeringens proposition

2010-04-20

Justitieutskottets protokoll 2009/10:26

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM Torsdagen den 15 april 2010 TID 08.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträde den 8 och den 13 april 2010 justerades. 2 Tolkning och översättning subsidiaritetsprövning Utskottet fortsatte behandlingen

2010-04-15

Justitieutskottets protokoll 2009/10:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM Tisdagen den 13 april 2010 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Yttrande till civilutskottet Utskottet behandlade frågan om yttrande till civilutskottet över regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Ju5yUtskottet beslutade

2010-04-13

Justitieutskottets protokoll 2009/10:24

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24  DATUM Torsdagen den 8 april 2010 TID kl. 10.00-10.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 mars 2010. 2  SIS II en andra generation av Schengens informationssystem Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2009/10:86

2010-04-08

Justitieutskottets protokoll 2009/10:23

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23  DATUM Torsdagen den 18 mars 2010 TID kl. 09.45-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 11 mars 2010. 2  Skyddslagen Utskottet beslutade att återuppta behandlingen av fråga om yttrande till försvarsutskottet över proposition

2010-03-18

Justitieutskottets protokoll 2009/10:22

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22  DATUM Torsdagen den 11 mars 2010 TID kl. 10.00-11.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Subsidiaritetsprövning av EU-förslag PE-CONS 1/10 Utskottet fortsatte behandlingen av subsidiaritetsprövningen av Initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning

2010-03-11

Justitieutskottets protokoll 2009/10:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21  DATUM Tisdagen den 9 mars 2010 TID kl. 10.00-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Överläggning med regeringen Utskottet överlade med justitieminister Beatrice Ask åtföljd av stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, rättssakkunniga Sonja Ahlgren

2010-03-09

Justitieutskottets protokoll 2009/10:20

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20  DATUM Tisdagen den 2 mars 2010 TID kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 februari 2010. 2  Barnpornografibrottet Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens

2010-03-02

Paginering