Dokument & lagar (74 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2009/10:39

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM Torsdagen den 30 september 2010 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om överläggning med regeringen Utskottet beslutade att påkalla överläggning med regeringen angående: Förslag till förhandlingsdirektiv samt förslag om bemyndigande

2010-09-30

Justitieutskottets protokoll 2009/10:38

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38 DATUM Tisdagen den 22 juni 2010 TID 08.00-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om överläggning med regeringen Utskottet beslutade att påkalla överläggning med regeringen angående: Avtal mellan EU och USA om tillgång för USA till uppgifter om finansiella

2010-06-22

Justitieutskottets protokoll 2009/10:37

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:37 DATUM Tisdagen den 15 juni 2010 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök från Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare presenterade rapporterna om inställda huvudförhandlingar i brottmål och om hanteringen av mängdbrott. 2 Justering

2010-06-15

Justitieutskottets protokoll 2009/10:36

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:36 DATUM Torsdagen den 3 juni 2010 TID 10.00-10.40, 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 27 maj 2010 justerades. 2 Rättelse i brottsbalken Utskottet fortsatte behandlingen av initiativet till en

2010-06-03

Justitieutskottets protokoll 2009/10:35

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM Torsdagen den 27 maj 2010 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, ambassadören och internationelle chefsförhandlaren Lars

2010-05-27

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-05-25 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generallöjtnant Jan Salestrand åtföljd av konteramiral Jörgen Ericsson, överstelöjtnant Jonas Wikman och

2010-05-25

Justitieutskottets protokoll 2009/10:34

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM Torsdagen den 20 maj 2010 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 18 maj 2010 justerades. 2 En ny fängelse- och häkteslagstiftning Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition

2010-05-20

Justitieutskottets protokoll 2009/10:33

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM Tisdagen den 18 maj 2010 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inhämtande av yttrande från annat utskott Utskottet beslutade att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 25 maj 2010 yttra sig över proposition 2009/10:105 Barn

2010-05-18

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-05-18 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av stabschef Göran Lithell, departementsråd Reidar Ljöstad, departementssekreterare

2010-05-18

Justitieutskottets protokoll 2009/10:32

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM Torsdagen den 6 maj 2010 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 4 maj 2010 justerades. 2 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens

2010-05-06

Justitieutskottets protokoll 2009/10:31

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM Tisdagen den 4 maj 2010 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regering m.m. a Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredraganden i socialutskottet, Kirsten Dieden, var närvarande

2010-05-04

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-05-04 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:29. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att den årliga rapporten till

2010-05-04

Justitieutskottets protokoll 2009/10:30

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM Torsdagen den 29 april 2010 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 27 april 2010 justerades. 2 Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens

2010-04-30

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-04-29 TID 09.45-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Uppvaktning Förbundsordförande Bo Wranker åtföljd av Lars Andersson, Alf Ingesson Thor, Mikael Calmhede och Jens Pettersson

2010-04-29

Justitieutskottets protokoll 2009/10:29

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM Tisdagen den 27 april 2010 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 20 och den 22 april 2010 justerades. 2 Trafiknykterhetskontroller i hamnar Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens

2010-04-27

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:28

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-04-27 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Ordförande Jesper Holm, Daniel Karlsson, Anders Eriksson och Jakob Rudberg från Värnpliktsrådet informerade

2010-04-27

Justitieutskottets protokoll 2009/10:28

JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM Torsdagen den 22 april 2010 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare Utskottet behandlade regeringens proposition 2009/10:191 Gallring ur belastningsregistret av uppgifter

2010-04-22

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-04-22 TID 10.30-10.50 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:26. 3 Kanslianmälningar Anmäldes en promemoria upprättad

2010-04-22

Justitieutskottets protokoll 2009/10:27

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27  DATUM Tisdagen den 20 april 2010 TID kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll från den 15 april 2010 justerades. 2  Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Utskottet behandlade regeringens proposition

2010-04-20

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM 2010-04-20 TID 11.00-11.55 12.10-12.15 12.20-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generaldirektör Helena Lindberg, överdirektör Nils Svartz, ekonomi- och planeringsdirektör

2010-04-20

Paginering