Dokument & lagar (59 259 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:92 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fråga 2019/20:92 Åtgärder för att minska sjukskrivningarna av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Vid en granskning av antalet sjukskrivningar kan jag konstatera att 602 000 personer fick sjukpenning någon gång under året. 64 procent av dessa var kvinnor och 36 procent män. Det är en oroande

Inlämnad: 2019-10-02 Svarsdatum: 2019-10-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2019/20:92 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:91 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fråga 2019/20:91 Rehabiliteringskedjan av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S År 2008 infördes rehabiliteringskedjan som en större del av sjukförsäkringen. Det var en reform som påbörjades under statsminister Göran Perssons ledning men den S-ledda regeringen valde att inte lägga fram den

Inlämnad: 2019-10-02 Svarsdatum: 2019-10-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2019/20:91 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:90 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fråga 2019/20:90 En översyn av Försäkringskassans beslutsstöd av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I Riksrevisionens rapport om bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa granskar man varför det finns kvalitetsbrister i läkarintygen och vilka hinder läkare upplever i sin bedömning av

Inlämnad: 2019-10-02 Svarsdatum: 2019-10-09 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2019/20:90 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:89 av Per Schöldberg (C)

Fråga 2019/20:89 Sjöfartsverket och avtal med regioner av Per Schöldberg C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S År 2018 meddelade Sjöfartsverket Region Kronoberg att man avser att avsluta samarbetsavtalet rörande sjukvårdstransporter med berörda regioner. Konsekvensen blir att Kronoberg står utan direkt möjlighet

Inlämnad: 2019-10-02 Svarsdatum: 2019-10-17 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:89 av Per Schöldberg (C) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:88 av Magnus Persson (SD)

Fråga 2019/20:88 Fackförbundens företrädesrätt att utse skyddsombud av Magnus Persson SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Den fackliga organisationsgraden fortsätter att minska, och minskningen är störst bland arbetare, enligt regeringens egna siffror. 2018 var siffran 59 procent. Detta gör att även dagens miljöarbete

Inlämnad: 2019-10-02 Svarsdatum: 2019-10-09 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:88 av Magnus Persson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:87 av Ebba Hermansson (SD)

Fråga 2019/20:87 Brister i samhällets ansvar av Ebba Hermansson SD till Statsrådet Mikael Damberg S I en artikel i Expressen den 30 september med rubriken Larmade om hedersvåld innan hon blev mördad berättas det om en kvinna som i december 2018 blev mördad av sin exmake. Kvinnan i artikeln hade vid flertalet tillfällen

Inlämnad: 2019-10-02 Svarsdatum: 2019-10-09 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:87 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:86 av Ebba Hermansson (SD)

Fråga 2019/20:86 Pojkars skolresultat av Ebba Hermansson SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Trots att ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål handlar om jämställd utbildning är skillnaden fortfarande stor mellan pojkar och flickor när det kommer till skolresultat. Flickor presterar bättre än pojkar i

Inlämnad: 2019-10-02 Svarsdatum: 2019-10-09 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:86 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:85 av Ebba Hermansson (SD)

Fråga 2019/20:85 Självmordstalen bland män av Ebba Hermansson SD till Socialminister Lena Hallengren S Män har under en längre tid varit överrepresenterade bland de personer som begår självmord i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten dog 1 268 personer av suicid år 2018. I 886 fall var personen en man. Det utgör ungefär

Inlämnad: 2019-10-02 Svarsdatum: 2019-10-09 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:85 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:84 av Adam Marttinen (SD)

Fråga 2019/20:84 Antalet polisutbildade 2024 av Adam Marttinen SD till Statsrådet Mikael Damberg S Sverigedemokraterna stakade ut målet om att utbilda ytterligare 7 000 nya poliser under budgetperioden med påbörjad start 2015. Vid den tiden menade den rödgröna regeringen att Sverige hade tillräckligt många poliser och

Inlämnad: 2019-10-02 Svarsdatum: 2019-10-09 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:84 av Adam Marttinen (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:83 av Magnus Persson (SD)

Fråga 2019/20:83 Utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott av Magnus Persson SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S I dag är utredningar gällande arbetsmiljöbrott ofta långa och komplicerade då det involverar flera myndigheter, som Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Det är ofta det faktum

Inlämnad: 2019-10-02 Svarsdatum: 2019-10-09 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:83 av Magnus Persson (SD) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:953 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

2019-10-01 S2019/ 03707/SF Socialdepartementet Till Riksdagen Besvarandet av frågan 2018/19:953 Omvårdnadsbidrag och övergångsregler av Anders W Jonsson C Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag kommer frågan 2018/19:953 Omvårdnadsbidrag och övergångsregler av Anders W Jonsson C inte att besvaras. Enligt uppdrag Marianne Jenryd

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Anders W Jonsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:953 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:66 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

2019-10-01 S2019/ 0 4035 SF Socialdepartementet Till Riksdagen Besvarandet av frågan 2019/20:66 Pensionärer som missar bostadstillägg av Katarina Brännström M Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag kommer frågan 2019/20:66 Pensionärer som missar bostadstillägg av Katarina Brännström M inte att besvaras. Enligt uppdrag Marianne Jenryd

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:66 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:65 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

2019-10-01 S2019/ 0 403 4 SF Socialdepartementet Till Riksdagen Besvarandet av frågan 2019/20:65 Hög sjukfrånvaro hos kvinnor av Katarina Brännström M Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag kommer frågan 2019/20:65 Hög sjukfrånvaro hos kvinnor av Katarina Brännström M inte att besvaras. Enligt uppdrag Marianne Jenryd

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:65 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:57 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02698/MK Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:57 av Tobias Andersson SD Konkurrensverket Tobias Andersson har frågat mig hur jag ämnar motarbeta korruption, om jag menar att Konkurrensverkets budgetunderlag för 20202022 skulle vara bristfälligt och om jag menar att behovet

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:57 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:56 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:56 Bolagsverket av Tobias Andersson SD Tobias Andersson har frågat mig hur jag ämnar motarbeta ekonomisk brottslighet på andra vägar, eller om jag menar att Bolagsverkets analyserade behov är felaktigt och inte behövs Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att motverka att aktiebolag används

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:56 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:54 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02520/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:54 av Thomas Morell SD Brister i trafikmiljön Thomas Morell har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att snabbare åtgärda säkerhetsbrister i befintlig trafikmiljö. Regeringens arbete med trafiksäkerhet

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:54 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:53 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02518/TP I2019/ 02519 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:52 Stoppade arbeten inom järnvägssektorn och 2019/20:53 Kompetensflykt inom järnvägssektorn, båda av Patrik Jönsson SD Patrik Jönsson har ställt ett antal frågor angående järnvägsunderhåll till mig.

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Patrik Jönsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:53 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:52 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02518/TP I2019/ 02519 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:52 Stoppade arbeten inom järnvägssektorn och 2019/20:53 Kompetensflykt inom järnvägssektorn, båda av Patrik Jönsson SD Patrik Jönsson har ställt ett antal frågor angående järnvägsunderhåll till mig.

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Patrik Jönsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:52 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:51 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 03973/FS Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:51 av Acko Ankarberg Johansson KD Särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper Acko Ankarberg Johansson har frågat mig när jag och regeringen kommer återkomma med förslag till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation angående vaccination mot pneumokocker. En av

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Acko Ankarberg Johansson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:51 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:50 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/ 02503/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:50 av Sten Bergheden M Bevarande och utbyggnad av den småskaliga vattenkraften Sten Bergheden har frågat miljöministern vad hon avser att göra för att underlätta och bevara de småskaliga vattenkraftverken

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:50 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 89 kB)