Dokument & lagar (1 576 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:764 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5982/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:764 av Boriana Åberg M Säkrare vägarbetsplatser Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förtydliga Trafikverkets ansvar för säkrare vägarbetsplatser. Regeringens ambition är att i början

Svarsdatum: 2015-09-03 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:764 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:763 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5981/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:763 av Sten Bergheden M Utredning om en kanalutbyggnad mellan Vänern och Uddevalla Sten Bergheden har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att utreda kostnader och vilka effekter en kanal från Vänern till

Svarsdatum: 2015-09-03 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:763 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 34 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:779 av Barbro Westerholm (FP)

Fråga 2014/15:779 Ny utredning om forskningsetik av Barbro Westerholm FP till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I januari 2004 infördes lagen 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen byggde på utredningen God sed i forskningen SOU 1999:4som överlämnades till regeringen 1999. Lagen är bland

Inlämnad: 2015-09-03 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:779 av Barbro Westerholm (FP) (pdf, 96 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:762 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5968/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:762 av Anders W Jonsson C Parkeringstillstånd för människor med funktionsnedsättning Anders W Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stoppa missbruket av parkeringstillstånd för människor med

Svarsdatum: 2015-09-02 Frågeställare: Anders W Jonsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:762 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:778 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2014/15:778 Nattågen till Åre och Östersund av Saila Quicklund M till Statsrådet Anna Johansson S SJ gör verklighet av planerna på att begränsa nattågen till Åre genom att bara köra under vinterns högsäsong samt en period under sommaren. I Jämtlands län finns en besöksnäring som gör sig mindre och mindre säsongsberoende

Inlämnad: 2015-09-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:778 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:777 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2014/15:777 Skydd av begreppen universitet och högskola av Betty Malmberg M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Enligt Universitets- och högskolerådet UHR har andelen som fuskar med examensbevis från tvivelaktiga utbildningsanordnare ökat stort de senaste åren. År 2014 avslöjades 43 fall. Högskoleverket HSV

Inlämnad: 2015-09-01 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:777 av Betty Malmberg (M) (pdf, 71 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:776 av Birgitta Ohlsson (FP)

Fråga 2014/15:776 Det omfattande sexuella våldet i Sri Lanka av Birgitta Ohlsson FP till Utrikesminister Margot Wallström S Under september månad avser FN:s MR-råd att diskutera en rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna i Sri Lanka. Rapporten var mycket kontroversiell när den antogs i mars 2014. I Sri Lanka

Inlämnad: 2015-09-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:776 av Birgitta Ohlsson (FP) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:761 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3952 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:761 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Välfärdsutredningen Jonas Jacobsson Gjörtler M har frågat mig när och på vilket sätt jag avser att tillmötesgå det tillkännagivande om en utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet,

Svarsdatum: 2015-08-31 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:761 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:760 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05996/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:760 av Roger Haddad FP Klassning av handgranater Roger Haddad har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder han avser att vidta för att handgranater ska klassas som vapen. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2015-08-31 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:760 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:775 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:775 Konsekvenser för vapenhandlarna av långa handläggningstider av Sten Bergheden M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Sedan 2010 har polisens handläggningstider för vapenlicenser på många håll i landet varit längre, ibland avsevärt längre, än vad lagen tillåter. Trots upprepad kritik

Inlämnad: 2015-08-31 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:775 av Sten Bergheden (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:774 av Per Åsling (C)

Fråga 2014/15:774 Indragna tåg till Jämtland av Per Åsling C till Statsrådet Anna Johansson S SJ har meddelat att man avser att dra in nattågen till och från Jämtland från nästa år. Tågen kommer att fortsätta att köras ett par vintermånader under högsäsongen och en period under sommaren, för turismen, men i övrigt blir

Inlämnad: 2015-08-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:774 av Per Åsling (C) (pdf, 65 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:772 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2014/15:772 Fastighetsskatt på vindkraftverk av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Skatteverket har i ett ställningstagande från mars i år meddelat att fastighetsskatten på vindkraftverk kraftigt ska höjas. Ökningen innebär att fastighetsskatten ökar med 150 procent, vilket för ett normalstort

Inlämnad: 2015-08-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:772 av Rickard Nordin (C) (pdf, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:751 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svarsdatum: 2015-08-26 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:751 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:771 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:771 Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan av Roger Haddad FP till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Barngruppernas storlek i förskolans verksamhet är ett av flera mått att bevaka för att bedöma kvaliteten i verksamheten men också arbetsmiljön för förskollärarna och barnskötarna. Staten är inte

Inlämnad: 2015-08-26 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:771 av Roger Haddad (FP) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:759 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05237/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:759 av Carina Herrstedt SD Utfärdanden av särskilda förordnanden Carina Herrstedt SD har frågat mig om det är min avsikt att låta Socialstyrelsen utfärda särskilda förordnanden av den svenska ST-utbildningen

Svarsdatum: 2015-08-25 Frågeställare: Carina Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:759 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:758 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/05859/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:758 av Mikael Eskilandersson SD Friköpslag för historiska arrenden Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag kommer att agera för att införa en friköpslag för historiska arrenden. Frågan om huruvida det

Svarsdatum: 2015-08-24 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:758 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 41 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:773 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2014/15:773 Infrastruktur för laddstolpar av Anders Åkesson C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Alliansen öronmärkte 300 miljoner kronor till utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon i hela landet. Regeringen har oroväckande nog slopat denna satsning och hävdar att dessa pengar i stället ingår i det

Inlämnad: 2015-08-24 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:773 av Anders Åkesson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:769 av Ulf Berg (M)

Fråga 2014/15:769 Bättre förhållanden för utländska bärplockare av Ulf Berg M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Bärplockningssäsongen står för dörren. I år förväntas det bli ett bra år med mycket bär i skogarna. För någon vecka sedan hade Migrationsverket fått in över 4 000 ansökningar om arbetstillstånd

Inlämnad: 2015-08-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:769 av Ulf Berg (M) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:757 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05199/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:757 av Barbro Westerholm FP Utveckling av den nationella ordinationsdatabasen Barbro Westerholm har frågat mig hur regeringen avser gå vidare för att den nationella ordinationsdatabasen ska kunna etableras.

Svarsdatum: 2015-08-21 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:757 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:756 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/05198/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:756 av Emma Henriksson KD Brist på vaccin till barn Emma Henriksson har frågat mig när jag fick kännedom om bristsituationen som riskerar möjligheten att upprätthålla vaccinationsprogrammet för barn

Svarsdatum: 2015-08-21 Frågeställare: Emma Henriksson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:756 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)