Dokument & lagar (1 576 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:734 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03903/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:734 av Hans Wallmark M Statligt stöd till forskningsprojekt kring Sverige, DDR och Stasi Hans Wallmark har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen initierar och ger statligt stöd till

Svarsdatum: 2015-07-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:734 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:743 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2014/15:743 Översyn av ramlagen i socialtjänstlagen av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S Syftet med Socialtjänstlagen ska vara att det är en ramlag, främst för att detaljregleringar ska kunna undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Dock har lagen i stället blivit en samling av olika föreskrifter

Inlämnad: 2015-07-23 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2014/15:743 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:703 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2015/2589/Ee Miljö- och energidepartementet Energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:703 av Birger Lahti V Elnätsbolagens prishöjningar Birger Lahti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att undvika att elnätsföretagen ges möjlighet att ta ut stora avgiftshöjningar framöver Det stämmer

Svarsdatum: 2015-07-22 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:703 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:742 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Fråga 2014/15:742 Sysselsättningseffekten av propositioner av Carl-Oskar Bohlin M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under Socialdemokraternas valupptakt den 27 april 2014 presenterade Stefan Löfven och Marita Ulvskog partiets förslag för att få ner arbetslösheten inom EU. Där uttryckte nuvarande statsministern

Inlämnad: 2015-07-21 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:742 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:741 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Fråga 2014/15:741 Sysselsättningseffekten av propositioner av Carl-Oskar Bohlin M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under Socialdemokraternas valupptakt den 27 april 2014 presenterade Stefan Löfven och Marita Ulvskog partiets förslag för att få ner arbetslösheten inom EU. Där uttryckte nuvarande statsministern tydligt

Inlämnad: 2015-07-21 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:741 av Carl-Oskar Bohlin (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:740 av Thomas Finnborg (M)

Fråga 2014/15:740 Förebyggande arbete kring ungas psykiska hälsa av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S De allra flesta barn och ungdomar har det bra i Sverige. Men enligt Socialstyrelsen finns det en växande problematik runt om i landet kring ungas psykiska ohälsa. Så många som vart femte barn lever i dag

Inlämnad: 2015-07-21 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:740 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:732 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5350/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:732 av Jessica Rosencrantz M Översyn av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler Jessica Rosencrantz har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder med anledning av den framförda kritiken av de samhällsekonomiska kalkyler

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:732 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:722 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5225/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:722 av Åsa Coenraads M Åtgärder för att minska viltolyckorna i trafiken Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att minska de alltmer ökade viltolyckorna i trafiken. Utgångspunkten för allt trafiksäkerhetsarbete

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:722 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:719 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/05157/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:719 av Edward Riedl M Utmaningar förknippade med den nya toatömningslagen Edward Riedl har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att underlätta för vanliga båtägare att göra rätt, när det kommer till det nya

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:719 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:697 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/5003/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:697 av Edward Riedl M Inspel från flygbranschen vid framtagandet av flygstrategin Edward Riedl har frågat mig om jag avser att på något sätt involvera aktörer från flygbranschen vid framtagningen av flygstrategin. Svaret

Svarsdatum: 2015-07-20 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:697 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:738 av Robert Halef (KD)

Fråga 2014/15:738 Vinterdäckskrav på släp för tunga fordon av Robert Halef KD till Statsrådet Anna Johansson S Sedan den 1 januari 2013 är det vinterdäckskrav även på tunga fordon i Sverige. På tunga lastbilar, tunga bussar och personbilar klass 2 med en totalvikt på över 3,5 ton finns numera krav på vinterdäck eller

Inlämnad: 2015-07-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:738 av Robert Halef (KD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:737 av Krister Örnfjäder (S)

Fråga 2014/15:737 Exportlicenser av Krister Örnfjäder S till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S I Sverige så har vi företag som exporterar ammunition för jakt- och sportskytte. Enligt uppgift så får de inte exportlicens för att exportera sina varor till Serbien. Enligt samma källa så är det tydligen så

Inlämnad: 2015-07-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:737 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:730 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05482/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:730 av Roger Haddad FP Effekter av polisens omorganisation Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att omorganisationen faktiskt ska leda till att polisen kommer närmare invånarna lokalt. Målet

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:730 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:725 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/01929/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:725 av Hans Wallmark M Beredskapsmuseet utanför Helsingborg Hans Wallmark har frågat mig om jag har för avsikt att vidta någon generell åtgärd för att säkerställa att allmänheten fortsatt kan få tillgång till

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:725 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:724 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/00993/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:724 av Hans Wallmark M Kostnaderna för nästa generations ubåt Hans Wallmark har frågat mig om de två nya ubåtarna samt halvtidsmodifieringen av de två befintliga ubåtarna ryms inom den kostnadsram som tidigare har satts

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:724 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:721 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/00989/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:721 av Carl-Oskar Bohlin M Otillräckligt Natoskydd med enbart partnerskap Carl-Oskar Bohlin har frågat mig på vilka omständigheter och fakta jag har baserat mitt ställningstagande att Sverige säkerhetspolitiskt gynnas av

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:721 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:715 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015 05370/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:715 av Roger Haddad FP Sveriges hantering av Europols antiterrorprojekt Roger Haddad har frågat mig på vilka sätt jag och regeringen arbetar för att Sverige ska delta i Europols antiterroraktion mot terrorism på sociala

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:715 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:709 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05319/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:709 av Roger Haddad FP Stockholmspolisens kvinnoregister Roger Haddad har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med registerfrågorna inom polisen. Frågan ställs mot bakgrund av Datainspektionens

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:709 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/ 05320/Statssekr Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:702 av Andreas Carlson KD Nollvision mot branddöd Andreas Carlson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra Sverige mer brandsäkert. När det gäller förekomsten av olyckor kan jag konstatera att

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Andreas Carlson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:693 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/05170/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:693 av Beatrice Ask M Säkerhetspolisens nya uppgifter om terrorismfinansiering Beatrice Ask har frågat mig vilka nya initiativ jag tänker ta för att Säkerhetspolisen, långivarna och berörda myndigheter mer effektivt ska

Svarsdatum: 2015-07-16 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:693 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)