Dokument & lagar (59 268 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:78 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02567/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:78 av Jimmy Ståhl SD Plankorsningar för järnväg Jimmy Ståhl har frågat mig om jag i närtid kommer att lägga fram förslag som möjliggör att Trafikverket kan slyröja mark de själv inte äger för att göra obevakade järnvägskorsningar

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:78 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:77 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02717/ BI Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:77 av Tobias Andersson SD Behovet av batterimetaller Tobias Andersson har frågat mig om jag ämnar på något sätt agera för att skapa incitament för utvinning av batterimetaller i Sverige. Regeringen ser ett behov av att öka kunskapen om och förutsättningarna för hållbar

Svarsdatum: 2019-10-10 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:77 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:76 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Ju2019/ 03228/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:76 av Ellen Juntti M Utvisning av våldtäktsmän Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att fler våldtäkter begångna av personer som inte är svenska medborgare leder till

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:76 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:75 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:75 av Anders Österberg S Förföljelse av bahaier i Iran Anders Österberg har frågat mig om hur jag kan tänka mig att agera med anledning av den senaste rapporten från FN:s specialrapportör för situationen för mänskliga rättigheter i Iran, som

Svarsdatum: 2019-10-08 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:75 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:74 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02569 US I2019/02568 US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:72 Farliga kurvor och fråga 2019/20:74 Vägmärken som ger trafikanter stöd av Lars Beckman M Lars Beckman har ställt ett antal frågor till mig avseende trafiksäkerhet vid kurvor i befintlig trafikmiljö.

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:74 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:73 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03227/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:73 av Johan Forssell M Utmätning av kriminellas skadestånd Johan Forssell har frågat mig om jag avser att skapa en möjlighet att utmäta även tillgångar som kriminella har fått i skadestånd från staten. Den

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:73 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:72 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02569 US I2019/02568 US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:72 Farliga kurvor och fråga 2019/20:74 Vägmärken som ger trafikanter stöd av Lars Beckman M Lars Beckman har ställt ett antal frågor till mig avseende trafiksäkerhet vid kurvor i befintlig trafikmiljö.

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:72 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:71 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04052/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:71 av Carina Ståhl Herrstedt SD Placering av barn i familjehem där brottsutredning pågår Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig hur jag tänker agera för att inte fler barn ska placeras i ett familjehem där det pågår en brottsutredning

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:71 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:70 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:70 av Niels Paarup-Petersen C Copyrightdirektivet Niels Paarup-Petersen har frågat mig om jag delar oron att en franskinspirerad implementering av artikel 15 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv i Sverige kan få negativa effekter för nyhetsförmedlingen, och om jag avser att ta med dessa erfarenheter i

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:70 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:69 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03183/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:69 av Mikael Strandman SD Påtvingat deltagande för svenska grundskoleelever i sammankomster för opinionsbildning Mikael Strandman har frågat mig hur jag ämnar hantera påtvingat deltagande för svenska grundskoleelever i

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Mikael Strandman (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:69 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:68 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:68 av Hans Wallmark M Förbättrade relationer med Israel Hans Wallmark har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att genomföra för att förbättra dagens relationer med Israel. Relationen med Israel är viktig och något som

Svarsdatum: 2019-10-08 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:68 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:67 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03195/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:67 av Ellen Juntti M Visitationszoner Ellen Juntti har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson varför regeringen inte vill låta utreda frågan om visitationszoner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:67 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:66 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

2019-10-01 S2019/ 0 4035 SF Socialdepartementet Till Riksdagen Besvarandet av frågan 2019/20:66 Pensionärer som missar bostadstillägg av Katarina Brännström M Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag kommer frågan 2019/20:66 Pensionärer som missar bostadstillägg av Katarina Brännström M inte att besvaras. Enligt uppdrag Marianne Jenryd

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:66 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:65 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

2019-10-01 S2019/ 0 403 4 SF Socialdepartementet Till Riksdagen Besvarandet av frågan 2019/20:65 Hög sjukfrånvaro hos kvinnor av Katarina Brännström M Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag kommer frågan 2019/20:65 Hög sjukfrånvaro hos kvinnor av Katarina Brännström M inte att besvaras. Enligt uppdrag Marianne Jenryd

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:65 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:64 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03203/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:64 av Lars Beckman M Digital transformation av samhällsbyggnadsprocessen Lars Beckman har frågat finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund om han avser att vidta några åtgärder för att förbättra den digitala

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:64 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:63 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03297/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:63 av Hampus Hagman KD En utredning om vårdmomsen Hampus Hagman har frågat mig när regeringen tillsätter en utredning om vårdmomsen, och vilken tidsram regeringen kommer att ge utredningen. Regeringen har i budgetpropositionen

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:63 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:62 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01664/MD Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:62 av Per-Arne Håkansson S Dansk public service i Skåne Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att säkerställa att dansk public service åter blir tillgängligt i det fria markbundna

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:62 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:61 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03187 POL Justit i edepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:61 av Maria Malmer Stenergard M Kompetensutvisningar Maria Malmer Stenergard har frågat mig när problemet med s.k. kompetensutvisningar får sin lösning. Som jag har framfört tidigare, bl.a. till Maria

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:61 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:60 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03303/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:60 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Vårdmomsen och januariöverenskommelsen Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat socialministern hur skillnaden mellan den ökade momskostnaden på 1,4 miljarder kronor och regeringens kompensation

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:60 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:59 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03282/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:59 av Lars-Arne Staxäng M Finansieringen av den nya så kallade vårdmomsen Lars-Arne Staxäng har frågat mig hur skillnaden mellan den ökade momskostnaden på 1,4 miljarder kronor och regeringens kompensation på 210 miljoner kronor

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:59 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)