Dokument & lagar (59 346 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:60 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03303/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:60 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Vårdmomsen och januariöverenskommelsen Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat socialministern hur skillnaden mellan den ökade momskostnaden på 1,4 miljarder kronor och regeringens kompensation

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:60 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:59 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03282/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:59 av Lars-Arne Staxäng M Finansieringen av den nya så kallade vårdmomsen Lars-Arne Staxäng har frågat mig hur skillnaden mellan den ökade momskostnaden på 1,4 miljarder kronor och regeringens kompensation på 210 miljoner kronor

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:59 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:58 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03281/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:58 av Robert Hannah L Rättvis behandling av Universeum och andra kunskapscentrum Robert Hannah har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att utreda momsreglerna för science center och museer i syfte att ge dem enhetliga

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:58 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:57 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02698/MK Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:57 av Tobias Andersson SD Konkurrensverket Tobias Andersson har frågat mig hur jag ämnar motarbeta korruption, om jag menar att Konkurrensverkets budgetunderlag för 20202022 skulle vara bristfälligt och om jag menar att behovet

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:57 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:56 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:56 Bolagsverket av Tobias Andersson SD Tobias Andersson har frågat mig hur jag ämnar motarbeta ekonomisk brottslighet på andra vägar, eller om jag menar att Bolagsverkets analyserade behov är felaktigt och inte behövs Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att motverka att aktiebolag används

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:56 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:55 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/03280/ SPN Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:55 av Erik Ottoson M Missbruk av attefallsreglerna Erik Ottoson har frågat mig vad jag avser att göra för att stoppa missbruket av attefallsreglerna. Frågan ställs mot bakgrund

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Erik Ottoson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:55 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:54 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02520/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:54 av Thomas Morell SD Brister i trafikmiljön Thomas Morell har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att snabbare åtgärda säkerhetsbrister i befintlig trafikmiljö. Regeringens arbete med trafiksäkerhet

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:54 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:53 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02518/TP I2019/ 02519 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:52 Stoppade arbeten inom järnvägssektorn och 2019/20:53 Kompetensflykt inom järnvägssektorn, båda av Patrik Jönsson SD Patrik Jönsson har ställt ett antal frågor angående järnvägsunderhåll till mig.

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Patrik Jönsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:53 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:52 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02518/TP I2019/ 02519 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:52 Stoppade arbeten inom järnvägssektorn och 2019/20:53 Kompetensflykt inom järnvägssektorn, båda av Patrik Jönsson SD Patrik Jönsson har ställt ett antal frågor angående järnvägsunderhåll till mig.

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Patrik Jönsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:52 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:51 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 03973/FS Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:51 av Acko Ankarberg Johansson KD Särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper Acko Ankarberg Johansson har frågat mig när jag och regeringen kommer återkomma med förslag till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation angående vaccination mot pneumokocker. En av

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Acko Ankarberg Johansson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:51 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:50 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/ 02503/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:50 av Sten Bergheden M Bevarande och utbyggnad av den småskaliga vattenkraften Sten Bergheden har frågat miljöministern vad hon avser att göra för att underlätta och bevara de småskaliga vattenkraftverken

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:50 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:49 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:49 av Maria Malmer Stenergard M Antalet förvarsplatser i Sverige Maria Malmer Stenergard har frågat mig hur jag säkerställer att antalet förvarsplatser i Sverige är på en nivå som svarar mot Polismyndigheten och Migrationsverkets behov. Förvarskapaciteten är en angelägen fråga för regeringen. Sedan

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:49 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:48 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01728/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:48 av Sten Bergheden M Ökad skogsdikning Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta några initiativ till att underlätta för en ökad skogsdikning och därmed kunna höja skogs-produktionen

Svarsdatum: 2019-10-04 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:48 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:47 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03148 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:47 av Ellen Juntti M Helgavskiljning/husarrest för unga lagöverträdare Ellen Juntti har frågat mig när lagförslaget om helgavskiljning/husarrest kommer. Det är viktigt med tidiga insatser för barn och unga

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:47 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:46 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:46 av Maria Malmer Stenergard M Ett förvar i Norra Sverige Maria Malmer Stenergard har frågat mig när ett nytt förvar i Norra Sverige kommer att finnas på plats. I budgetpropositionen för 2020 tillförs medel för att kunna bibehålla nuvarande antal platser. Vidare har Migrationsverket i regleringsbrevet

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:46 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:45 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 03105/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:45 av Linda Ylivainio C Elevers möjligheter att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Linda Ylivainio har frågat mig om jag tänker ta några initiativ i linje med betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrade

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Linda Ylivainio (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:45 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:44 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 03954 FS S2019/03955/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:43 och 2019/20:44 av Thomas Morell SD Medicinering med katastrofala följder Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att stärka skyddet för de yrkesförare som blivit felaktigt

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:44 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:43 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 03954 FS S2019/03955/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på frågorna 2019/20:43 och 2019/20:44 av Thomas Morell SD Medicinering med katastrofala följder Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att stärka skyddet för de yrkesförare som blivit felaktigt

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:43 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:42 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

A2019/01739/JÄM Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhetsministern samt ministern med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:42 av Ebba Hermansson SD Incels Ebba Hermansson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förhindra att kvinnohatet inom gruppen

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Ebba Hermansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:42 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:41 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03263/I1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:41 av Ludvig Aspling SD angående utvärdering av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar Ludvig Aspling har frågat statsrådet Peter Eriksson om regeringens beslut att fortsätta investera i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar

Svarsdatum: 2019-10-01 Frågeställare: Ludvig Aspling (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:41 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)