Dokument & lagar (2 443 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1227 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1227 Internetleverantörers ansvar för trafikinnehåll Justitieminister Beatrice Ask Camilla Lindberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att precisera medverkansbegreppet för att skydda Internetleverantörer och deras kunder. Frågan är ställd med anledning

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1226 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 24 september Svar på fråga 2008/09:1226 Försäkringskassans beredskap för den nya influensan Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Veronica Palm har frågat mig vilken beredskap Försäkringskassan har för att hantera den väntade ökningen av belastningen med anledning av den nya influensan. Jag vill först, återigen,

Svarsdatum: 2009-09-24 Frågeställare: Veronica Palm (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1225 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1225 Uttagsskatt för vindkraftskooperativ Finansminister Anders Borg Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att befria vindkraftskooperativen från uttagsskatt. Jag har svarat på liknande frågor dels skriftligen den 14 januari 2009, den 18 mars

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1224 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1224 Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal Näringsminister Maud Olofsson Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta det behov av utbildad personal som kommer att uppstå i företag knutna till vindkraftsbranschen. Den svenska

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1223 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1223 Sponsring som inkomstkälla för idrotten Finansminister Anders Borg Hans Backman har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att företag som sponsrar ska känna sig trygga med att den överenskomna sponsringen inte klassas som icke avdragsgilla gåvor. Med sponsring

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Hans Backman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1222 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 22 september Svar på fråga 2008/09:1222 Statens ägaransvar för Nordea Statsrådet Mats Odell Per Bolund har frågat näringsminister Maud Olofsson om hon avser att använda statens ägarinflytande i Nordea så att bankens agerande vad gäller finansiering av miljöskadlig verksamhet på Tasmanien ligger i linje med regeringens

Svarsdatum: 2009-09-22 Frågeställare: Per Bolund (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1221 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1221 Västsahariers mänskliga rättigheter Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inom ramen för det svenska ordförandeskapet lyfta sahariers mänskliga rättigheter. EU:s utvidgade samarbete med Marocko innebär att

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1220 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 1 oktober Svar på fråga 2008/09:1220 Abort i biståndsarkitekturen Statsrådet Gunilla Carlsson Carina Hägg har frågat mig på vilket sätt jag har sett till att rätten till säkra och legala aborter såväl inkluderas i den utrikespolitiska dialogen med utvecklingsländer som integreras i den nya biståndsarkitekturen.

Svarsdatum: 2009-10-01 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1219 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1219 Starta-eget-bidrag för ungdomar Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Fredrik Olovsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att begränsningen i fråga om stöd till start av näringsverksamhet för unga med planer på eget företagande tas bort. Regeringen

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Fredrik Olovsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1218 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 23 september Svar på fråga 2008/09:1218 Behörig företrädare för utländska företag i Sverige Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Christina Axelsson har frågat mig om jag avser att verka för att Sverige även fortsättningsvis ska ha rätt att kräva att utländska företag verksamma i landet ska ha en behörig

Svarsdatum: 2009-09-23 Frågeställare: Christina Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1217 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 1 oktober Svar på fråga 2008/09:1217 Kairoagendan bortom 2014 Statsrådet Gunilla Carlsson Carina Hägg har frågat integrations- och jämställdhetsministern vilka initiativ hon har tagit för vad som ska komma efter Kairo och året 2014. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Svarsdatum: 2009-10-01 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1216 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1216 Arbetsmiljöarbete inom småföretag Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Göte Wahlström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att förbättra småföretagens kunskaper om hur man skapar en god och säker arbetsmiljö. Jag delar helt Göte Wahlström

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Göte Wahlström (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1215 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1215 Antibiotikaresistens Jordbruksminister Eskil Erlandsson Solveig Hellquist har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av den varning SVA uppfattas ha uttalat. SVA har i allmänna ordalag beskrivit sambandet mellan antibiotikaanvändning och resistenta

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Solveig Hellquist (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1214 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1214 Skattekontroll vid privatimport av alkohol Finansminister Anders Borg Birgitta Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att förbättra skattekontrollen av Internetbeställda och privatimporterade alkoholprodukter. I lagrådsremissen Det nya punktskattedirektivet

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1213 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1213 Skattekontroll vid gårdsförsäljning av alkohol Finansminister Anders Borg Birgitta Eriksson har frågat mig vilka planer jag har för organiserandet av skatteuppbörden och skattekontrollen om gårdsförsäljning av vin tillåts. Frågan om gårdsförsäljning av alkohol togs upp

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1212 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1212 Passivitet i alkoholpolitiken Statsrådet Maria Larsson Birgitta Eriksson har frågat mig på vilka fakta och argument jag avstår från att agera för att minska tillgången på och konsumtionen av alkohol. Jag har som äldre- och folkhälsominister arbetat aktivt för att minska

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1211 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1211 Polisens organisation Justitieminister Beatrice Ask Chatrine Pålsson Ahlgren har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att polisens internutredningsorganisation ska vara i enlighet med rådets rambeslut av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1210 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1210 Fortsatta EU-sanktioner mot militärregimen i Honduras Utrikesminister Carl Bildt Bodil Ceballos har frågat mig om jag avser att verka inom EU för att förhandlingarna med Honduras inte återupptas så länge den demokratiskt valde presidenten inte återinsätts. Låt mig inleda

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1209 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1209 Forskningsmedel till universiteten Statsrådet Tobias Krantz Lage Rahm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att inget universitet kommer att få lägre forskningsanslag från regeringen under 2010 än under 2009. I propositionen Ett lyft för

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Lage Rahm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1208 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1208 Jämställda företagsstyrelser Näringsminister Maud Olofsson Eva-Lena Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta när det gäller börsbolagens styrelser i syfte att ta ansvar för att delmålet, om en jämn fördelning av makt och inflytande, i jämställdhetspolitiken

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)