Dokument & lagar (1 574 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:789 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/06818/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:789 av Sten Bergheden M Införandet av skärpta gränskontroller Sten Bergheden har frågat justitie- och migrationsministern om han är beredd att införa samma typ av gränskontroller i Sverige som de kontroller Tyskland har

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:789 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (doc, 61 kB) Svar på skriftlig fråga 2014/15:789 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:788 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/04356 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:788 av Lotta Olsson M Beskattning av landets bilister för att finansiera vårt försvar Lotta Olsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att kompensera den del av den svenska befolkningen som är beroende av bil för att pendla

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:788 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:787 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/6455/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:787 av Sten Bergheden M Samma trafikregler för alla Sten Bergheden har frågat mig om jag anser att mc-förare ska särbehandlas i trafiken och ha särskilda regler. Regeringen kommer att intensifiera arbetet för ökad säkerhet

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:787 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:786 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/06762/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:786 av Lotta Olsson M Besked om resurser för skollokaler från Migrationsverket Lotta Olsson har frågat mig om det är rimligt att besked om finanseringsstöd för renovering av skollokaler från Migrationsverket

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:786 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:785 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/02211/D Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:785 av Barbro Westerholm FP Redovisning av ideella insatser i officiell statistik Barbro Westerholm har frågat mig om när jag och regeringen bedömer att vi i Sverige kan ha en redovisning av ideella insatser i

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:785 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:784 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/2332/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:784 av Elisabeth Svantesson M Risker med omförhandling av utstationeringsdirektivet Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka risker jag ser med att öppna upp utstationeringsdirektivet för omförhandling. Europeiska

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:784 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:783 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/06816/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:783 av Lotta Olsson M Kommunalt ansvar för riskbedömning vid eventuella skyfall Lotta Olsson har frågat mig om jag anser att det är rimligt och lagligt att en kommun som Hallsberg med ett så strategiskt läge vad avser infrastruktur

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:783 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:782 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2015/02207/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:782 av Niclas Malmberg MP Regionalt övertagande av Gamla Uppsala museum Niclas Malmberg har frågat mig om staten kan vara behjälplig till en lösning med regionalt övertagande av Gamla Uppsala museum. Riksantikvarieämbetet

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Niclas Malmberg (MP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:782 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:781 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2015/05793/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:781 av Cecilia Widegren M Stärkande av stödboendens kvalitet Cecilia Widegren har frågat mig hur jag och regeringen avser att säkerställa kvaliteten på alla, nya och gamla, stödboenden i takt med att

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:781 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:780 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/04407/K Dnr Fi2015/04440/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:780 av Cecilia Widegren M Ordning och reda i välfärdsverksamheter och fråga 2015/16:1 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Utredning av regelverk för välfärdstjänster Cecilia Widegren har frågat barn-äldre- och

Svarsdatum: 2015-09-23 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:780 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:779 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/04336/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:779 av Barbro Westerholm FP Ny utredning om forskningsetik Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ till en ny utredning om forskningsetik för att komma till rätta

Svarsdatum: 2015-09-18 Frågeställare: Barbro Westerholm (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:779 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:778 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/6274/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:778 av Saila Quicklund M Nattågen till Åre och Östersund Saila Quicklund har frågat mig vad jag avser att göra för att tågtrafiken till Jämtlands län ska kunna stärkas och inte försvagas. Frågan föranleds av att SJ AB

Svarsdatum: 2015-09-17 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:778 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:777 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/04287/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:777 av Betty Malmberg M Skydd av begreppen universitet och högskola Betty Malmberg har frågat mig om jag avser vidta åtgärder med anledning av den uppmärksammade ökningen av så kallade bluffuniversitet,

Svarsdatum: 2015-09-17 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:777 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:776 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:776 av Birgitta Ohlsson FP Det omfattande sexuella våldet i Sri Lanka Birgitta Ohlsson har frågat mig vad jag avser göra i Sveriges relationer med Sri Lanka för att lyfta frågor om pressfrihet och sexuellt våld. Under 2015 har två val ägt rum

Svarsdatum: 2015-09-17 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:776 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:775 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr Ju2015/06682/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:775 av Sten Bergheden M Konsekvenser för vapenhandlarna av långa handläggningstider Sten Bergheden har frågat närings- och innovationsministern om han avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att handeln inte

Svarsdatum: 2015-09-15 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:775 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:774 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/6195/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:774 av Per Åsling C Indragna tåg till Jämtland Per Åsling har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka tågförbindelserna till och från Jämtland med anledning av att SJ AB har meddelat att man

Svarsdatum: 2015-09-17 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:774 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:773 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/3089/Kl Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:773 av Anders Åkesson C Infrastruktur för laddstolpar Anders Åkesson har frågat mig varför regeringen har beslutat att ta bort öronmärkningen av pengar till laddinfrastruktur och

Svarsdatum: 2015-09-14 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:773 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:772 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/4136 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:772 av Rickard Nordin C Fastighetsskatt på vindkraftverk Rickard Nordin har frågat mig om jag och regeringen, mot bakgrund av Skatteverkets ställningstagande från mars i år, avser att genomföra en kostnadshöjning på förnybar el

Svarsdatum: 2015-09-14 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:772 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:771 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2015/04205/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:771 av Roger Haddad FP Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan Roger Haddad har frågat mig om regeringens aviserade satsning på mindre barngrupper i förskolan kommer att erbjudas alla kommuner och enskilda aktörer

Svarsdatum: 2015-09-10 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:771 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:770 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi 2015/4106 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:770 om Region Halland Jenny Petersson M har frågat mig om jag anser att Region Halland bör finnas kvar som det är idag. Regeringen har nyligen tillsatt en kommitté med uppgift att föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Syftet

Svarsdatum: 2015-09-10 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:770 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 39 kB)