Dokument & lagar (3 828 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1918 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2017/01707/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1918 av Annika Qarlsson C Nystartsjobb Annika Qarlsson har frågat mig hur jag säkerställer att extratjänster inte tränger ut nystartsjobben och att de som får dessa jobb med anställningsstöd inte

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Annika Qarlsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1918 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1917 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/05664/SUN Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1917 av Per Åsling C Tillväxtanalys Per Åsling frågat mig hur jag ser på den framtida lokaliseringen av den analys- och utvärderingsresurs som Tillväxtanalys utgör. Jag vill börja med att säga att regeringen

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1917 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1916 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1916 av Lotta Finstorp M Situationen i Burma Lotta Finstorp har frågat mig huruvida jag och regeringen avser vidta åtgärder i FN:s säkerhetsråd för att bidra till fred och säkerhet i Myanmar och i så fall hur. Jag delar fullständigt Lotta Finstorps

Svarsdatum: 2017-09-15 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1916 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1915 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/07170/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1915 Nya uppgifter om bristande IT-säkerhet inom svenska myndigheter Pål Jonson har frågat mig om jag avser att vidta ytterligare åtgärder för att stärka IT-säkerheten bland svenska myndigheter i allmänhet och

Svarsdatum: 2017-09-19 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1915 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1914 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/04966/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1914 av Andreas Carlson KD Försäkringskassans allt hårdare bedömning av LSS- stöd Andreas Carlson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att återupprätta LSS och ge personer med funktionsnedsättning

Svarsdatum: 2017-09-19 Frågeställare: Andreas Carlson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1914 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1913 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2017/07207/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1913 av Maria Malmer Stenergard M Personval för synskadade Maria Malmer Stenergard har frågat kultur- och demokratiministern vilka åtgärder hon och regeringen avser att vidta för att en lösning, som innebär

Svarsdatum: 2017-09-19 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1913 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1912 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05642/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1912 av Jessica Rosencrantz M Bilpooler Jessica Rosencrantz har frågat mig hur jag ställer mig till Utredningen om cirkulär ekonomis förslag till definition av bilpool, och när vi kan förvänta oss att jag och regeringen

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1912 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1911 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01229/RS Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1911 av Andreas Norlén M Översyn av beredskapslagstiftning Andreas Norlén har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas för att se till att den lagstiftning som styr myndigheternas ansvar och uppdrag

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Andreas Norlén (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1911 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1910 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01228/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1910 av Andreas Norlén M Skjutövningar över Vättern Andreas Norlén har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att Försvarsmakten ska överväga alternativa lokaliseringar av det flygskjutmål som idag finns i Vättern.

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Andreas Norlén (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1910 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1909 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/07150/POL Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1909 av Markus Wiechel SD Hantering av asylärenden från Finland Markus Wiechel har frågat mig hur jag hanterar utvecklingen med migranter som kommer från Finland och om jag avser verka för några generella åtgärder för

Svarsdatum: 2017-09-19 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1909 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1908 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/03577/GV U2017/03579/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1902 av Isabella Hökmark M Nedläggningshot för fristående skolor och fråga 2016/17:1908 av Isabella Hökmark M Konsekvensutredning av Reepalus förslag Isabella Hökmark har i fråga 2016/17:1902 frågat

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1908 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1907 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1907 av Sten Bergheden M Förtroendet för Dan Eliasson Sten Bergheden har frågat mig om jag har förtroende för rikspolischefen Dan Eliasson. Att leda Sveriges största myndighet är ett komplext uppdrag. Som tidigare meddelats, senast i ett svar till Sten Bergheden den 24 augusti, har jag fortsatt förtroende

Svarsdatum: 2017-09-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1907 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1905 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/04912/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1905 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Rätten till personlig assistans Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vad jag, utan att föregå utredningen, avser att göra för att förbättra situationen

Svarsdatum: 2017-09-19 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1905 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1904 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/05613/RTS Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1904 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Regeringens agerande rörande Findus i Bjuv Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat närings- och innovationsministern vilka steg och initiativ ministern, som ansvarig minister för

Svarsdatum: 2017-09-21 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1904 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1903 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1903 av Sten Bergheden M Säkerhetsskyddsförordningen Sten Bergheden har frågat mig om jag känt till att polischefen frångick bestämmelserna och bröt mot säkerhetsskyddsförordningen våren 2015. Frågan är formulerad på ett sådant sätt att det framstår som att Rikspolischefen har brutit mot bestämmelserna

Svarsdatum: 2017-09-19 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1903 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1902 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2017/03577/GV U2017/03579/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1902 av Isabella Hökmark M Nedläggningshot för fristående skolor och fråga 2016/17:1908 av Isabella Hökmark M Konsekvensutredning av Reepalus förslag Isabella Hökmark har i fråga 2016/17:1902 frågat

Svarsdatum: 2017-09-20 Frågeställare: Isabella Hökmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1902 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1901 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1901 av Markus Wiechel SD Fortsatta gränskontroller Markus Wiechel har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder för att upprätta gränskontroller vid den finska gränsen, och om jag avser att arbeta för att säkerställa att Sverige kan fortsätta med gränskontroller även efter november. Sveriges

Svarsdatum: 2017-09-19 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1901 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1900 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2017/03445/OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1900 av Jenny Petersson M Lotteri på kredit Jenny Petersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att det inte längre ska vara tillåtet att sälja lotter på kredit på den svenska spelmarknaden, och vilka åtgärder

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1900 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1899 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/04902/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1899 av Jenny Petersson M Säkrad välfärdskvalitet för alla Jenny Petersson har frågat mig när och på vilket sätt statsrådet och regeringen avser att tillgodose riksdagens tillkännagivande om att den tillståndsplikt

Svarsdatum: 2017-09-12 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1899 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1898 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1898 av Sten Bergheden M Biståndet till Nordkorea Sven Bergheden har frågat mig vilka åtgärder som jag avser vidta för att stoppa det svenska ekonomiska stödet till Nordkorea samt kräva att landet betalar sin skuld till den svenska staten. Sverige

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1898 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 53 kB)