Dokument & lagar (63 609 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:86 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2019/20:86 av Ebba Hermansson SD Pojkars skolresultat Ebba Hermansson SD har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att flickor och pojkar ska mötas av lika förväntningar i skolan. Jag vill inleda med att understryka vikten av att skillnaderna i skolresultat mellan flickor och pojkar måste utjämnas.

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ebba Hermansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:86 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:85 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04106/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:85 av Ebba Hermansson SD Självmordstalen bland män Ebba Hermansson har frågat mig om jag ämnar vidta några särskilda åtgärder för att komma åt mäns höga självmordstal. Regeringen är medveten om att suicid är vanligast bland män.

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ebba Hermansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:85 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:84 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 00000 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:84 av Adam Marttinen SD Antalet polisutbildade 2024 Adam Marttinen har frågat om det fortsatt är regeringens mål att det vid 2024 ska vara minst 26 000 polisutbildade och om jag anser att regeringen i dag gör tillräckligt

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Adam Marttinen (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:84 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:83 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03259/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:83 av Magnus Persson SD Utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott Magnus Persson har frågat arbetsmarknadsministern om hon tänker verka för att regeringen lämnar förslag om att utöka preskriptionstiden

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:83 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:82 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02724/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:82 av Tobias Andersson SD Stopp på djurplågeri Tobias Andersson har frågat mig om jag ämnar arbeta preventivt för att begränsa djurplågeri och förhindra att den bakomliggande djursynen inte sprids i samhället, om jag anser

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:82 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:81 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02571/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:81 av Tobias Andersson SD Det minskade anslaget till energieffektivisering Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen inte tror att det finns ett fortsatt behov av åtgärder för energieffektivisering,

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:81 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:80 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Ju2019/03229/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:80 av Ellen Juntti M Migrationens samband med den grova gängkriminaliteten Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av sambandet mellan den stora migrationen, den bristfälliga

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:80 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:78 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02567/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:78 av Jimmy Ståhl SD Plankorsningar för järnväg Jimmy Ståhl har frågat mig om jag i närtid kommer att lägga fram förslag som möjliggör att Trafikverket kan slyröja mark de själv inte äger för att göra obevakade järnvägskorsningar

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:78 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:76 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Ju2019/ 03228/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:76 av Ellen Juntti M Utvisning av våldtäktsmän Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att fler våldtäkter begångna av personer som inte är svenska medborgare leder till

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:76 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:74 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02569 US I2019/02568 US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:72 Farliga kurvor och fråga 2019/20:74 Vägmärken som ger trafikanter stöd av Lars Beckman M Lars Beckman har ställt ett antal frågor till mig avseende trafiksäkerhet vid kurvor i befintlig trafikmiljö.

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:74 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:73 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03227/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:73 av Johan Forssell M Utmätning av kriminellas skadestånd Johan Forssell har frågat mig om jag avser att skapa en möjlighet att utmäta även tillgångar som kriminella har fått i skadestånd från staten. Den

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:73 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:72 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02569 US I2019/02568 US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:72 Farliga kurvor och fråga 2019/20:74 Vägmärken som ger trafikanter stöd av Lars Beckman M Lars Beckman har ställt ett antal frågor till mig avseende trafiksäkerhet vid kurvor i befintlig trafikmiljö.

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:72 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:71 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/04052/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:71 av Carina Ståhl Herrstedt SD Placering av barn i familjehem där brottsutredning pågår Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig hur jag tänker agera för att inte fler barn ska placeras i ett familjehem där det pågår en brottsutredning

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:71 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:70 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:70 av Niels Paarup-Petersen C Copyrightdirektivet Niels Paarup-Petersen har frågat mig om jag delar oron att en franskinspirerad implementering av artikel 15 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv i Sverige kan få negativa effekter för nyhetsförmedlingen, och om jag avser att ta med dessa erfarenheter i

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:70 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:69 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03183/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:69 av Mikael Strandman SD Påtvingat deltagande för svenska grundskoleelever i sammankomster för opinionsbildning Mikael Strandman har frågat mig hur jag ämnar hantera påtvingat deltagande för svenska grundskoleelever i

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Mikael Strandman (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:69 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:67 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03195/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:67 av Ellen Juntti M Visitationszoner Ellen Juntti har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson varför regeringen inte vill låta utreda frågan om visitationszoner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:67 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:64 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03203/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:64 av Lars Beckman M Digital transformation av samhällsbyggnadsprocessen Lars Beckman har frågat finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund om han avser att vidta några åtgärder för att förbättra den digitala

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:64 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:63 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03297/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:63 av Hampus Hagman KD En utredning om vårdmomsen Hampus Hagman har frågat mig när regeringen tillsätter en utredning om vårdmomsen, och vilken tidsram regeringen kommer att ge utredningen. Regeringen har i budgetpropositionen

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:63 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:62 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01664/MD Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:62 av Per-Arne Håkansson S Dansk public service i Skåne Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att säkerställa att dansk public service åter blir tillgängligt i det fria markbundna

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:62 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:61 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03187 POL Justit i edepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:61 av Maria Malmer Stenergard M Kompetensutvisningar Maria Malmer Stenergard har frågat mig när problemet med s.k. kompetensutvisningar får sin lösning. Som jag har framfört tidigare, bl.a. till Maria

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:61 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)