Dokument & lagar (2 träffar)

kadep 1893:1

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjenstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit: å kansliafdelningen: en sekreterare och en registrator, hvilken

1893-01-20

kadep 1889:1

Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Ank. till tryckeriafdelningen den 19 Jan. 1888, kl. 12 midd. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjenstemän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade till tjenstemän i Riksdagens kansli antagit ä kansliafdelning

1889-01-19