Dokument & lagar (3 515 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1619 av Gille, Agneta (s)

den 5 september Fråga 2007/08:1619 Uppsala universitets konfliktdatabas vid institutionen för freds- och konfliktforskning av Agneta Gille s till statsrådet Lars Leijonborg fp Konfliktdatabasen vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet har rönt positiv internationell uppmärksamhet

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1572 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1572 Statsbidrag för bredbandsutbyggnad på landsbygden Statsrådet Åsa Torstensson Matilda Ernkrans har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta gällande ett statsbidrag för fortsatt utbyggnad av bredband. Samhällets behov av kommunikation ökar ständigt. Tillgång till

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Matilda Ernkrans (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1570 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1570 Etniska och religiösa vårdcentraler Socialminister Göran Hägglund Carina Hägg har frågat statsministern om han avser att verka för ett stopp för möjligheten att patienter inom hälso- och sjukvården ska delas upp utifrån tillhörighet till nationell minoritet, ursprungsbefolkning,

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1569 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1569 Förbud mot snabba sms-lån Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Ulf Holm har frågat mig vilka snabba åtgärder jag tänker vidta för att omedelbart få ett slut på snabba sms-lån. Som jag tidigare svarat bland andra Britta Rådström 2007/08:109 och Krister Örnfjäder

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1568 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1568 Skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom Statsrådet Maria Larsson Catharina Bråkenhielm har frågat mig vilka initiativ jag har för avsikt att ta för att påskynda arbetet kring behoven av stöd och hjälp i samband med demenssjukdom. Följderna av demenssjukdom

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Catharina Bråkenhielm (S)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1567 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1567 Ökade kunskaper för lärarkåren om Förintelsen Utbildningsminister Jan Björklund Lennart Sacrédeus har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att höja lärarkårens kunskaper så att de kan ge kvalitativ undervisning om Förintelsen och dess bakomliggande orsak

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1564 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1564 Gravrätten Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Dan Kihlström har frågat mig vad jag avser att göra för att förtydliga lagstiftningen när det gäller gravrätten. Jag håller med frågeställaren om att det är viktigt att det finns tydliga regler för hur gravrätten hanteras.

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Dan Kihlström (KD)

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1563 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 4 september Svar på fråga 2007/08:1563 Åtgärder mot törskatesvampen Jordbruksminister Eskil Erlandsson Fredrik Lundh har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stoppa törskatesvampens skadeverkningar på tallskogen i Norrbotten och Västerbotten. Jag har under året följt rapporteringen om de fortsatta

Svarsdatum: 2008-09-04 Frågeställare: Fredrik Lundh (S)

Skriftlig fråga 2007/08:1618 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 4 september Fråga 2007/08:1618 Dom mot iranska kvinnorättskämpar av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Carl Bildt m Den iranska kvinnorättskämpen och Olof Palme-pristagaren Parvin Ardalan har tillsammans med tre andra aktivister, Jelveh Javaheri, Maryam Hosseinkhah och Nahid Keshavarz, tilldömts ett fängelsestraff

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1617 av Hägg, Carina (s)

den 4 september Fråga 2007/08:1617 Garnisonen i Eksjö av Carina Hägg s till försvarsminister Sten Tolgfors m Lagstiftningen anger att värnpliktiga i god tid måste veta var de ska fullgöra värnplikten. Men det har framkommit att det inom Försvarsmakten finns en avsikt att redan i höst börja överföra Ing 2-värnpliktiga

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1616 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 4 september Fråga 2007/08:1616 Hälsa för funktionshindrade av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Maria Larsson kd Det är mer än tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning än bland den övriga befolkningen. Men en stor del av ohälsan är möjlig att påverka. I rapporten Onödig

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1615 av Brodén, Anita (fp)

den 4 september Fråga 2007/08:1615 Möjlighet för asylsökande till återförening med anhöriga i Sverige av Anita Brodén fp till statsrådet Tobias Billström m Under den gångna veckan sändes ett uppföljande Aktuelltreportage om situationen för den afghanske asylsökande Wahid Rahimi, som utvisades i april 2008. Rahimi

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1614 av Lindblad, Göran (m)

den 4 september Fråga 2007/08:1614 Forskning om nya antibiotikaläkemedel av Göran Lindblad m till statsrådet Lars Leijonborg fp I prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik skriver regeringen att antibiotikaresistenta bakterier är ett ökande problem. Det är bra att regeringen har uppmärksammat det här problemet

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1613 av Ernkrans, Matilda (s)

den 4 september Fråga 2007/08:1613 Verkställighetshinder och rätt till uppehållstillstånd av Matilda Ernkrans s till statsrådet Tobias Billström m I utlänningslagen finns en bestämmelse om att när verkställighetshinder föreligger kan det i sig ge rätt till uppehållstillstånd. Jag har blivit kontaktad av personer

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1612 av Andrén, Gunnar (fp)

den 4 september Fråga 2007/08:1612 Ofria val i Vitryssland av Gunnar Andrén fp till utrikesminister Carl Bildt m I slutet av september äger parlamentsval rum i Belarus, Vitryssland, och återigen visar president Lukasjenko sin misstro mot väljarna och sin regims svaghet genom att inte tillåta ens en tillstymmelse

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1611 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

den 4 september Fråga 2007/08:1611 Ungdomars ekonomiska situation av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Enligt Ungdomsstyrelsens rapport, kallad Ung idag 2008 har ungdomars ekonomiska situation försämrats. Det är ett förhållande som jag, som riksdagsledamot,

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1610 av Green, Monica (s)

den 4 september Fråga 2007/08:1610 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Riksrevisionen, RiR, har lämnat synpunkter på hur regeringen och ansvarigt statsråd på ett bättre sätt kan tillämpa det finanspolitiska ramverket utifrån 2008 års ekonomiska vårproposition.

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1609 av Kjellin, Margareta B (m)

den 4 september Fråga 2007/08:1609 Snabb tillväxt av vargstam av Margareta B Kjellin m till miljöminister Andreas Carlgren c Den senaste tiden har det rapporterats om omfattande föryngringar av varg i Gävleborg. Minst tre nya kullar har konstaterats, men eftersom det är svårt att bestämma tillväxten under sommartid

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1608 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 4 september Fråga 2007/08:1608 Sveriges deltagande i FN:s Durban Review Conference av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Carl Bildt m Just nu förbereds en FN-konferens mot rasism som ska äga rum i april 2009 i Genève. Det är en uppföljningskonferens Durban II med anledning av den FN-konferens mot rasism,

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1607 av Widegren, Cecilia (m)

den 4 september Fråga 2007/08:1607 Tillgången på vårdpersonal av Cecilia Widegren m till statsrådet Lars Leijonborg fp Basen i hälso- och sjukvården är medarbetarna, till exempel läkare, sjuksköterskor, kuratorer och andra som arbetar i den nära vården. I början av året kom Socialstyrelsens årliga rapport om personaltillgången.

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)