Dokument & lagar (119 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:147594 Till p. 1

EUROPEISKA Bryssel den 20 juni 2008 UNIONENS RÅD OR. en 11018/08 CONCL 2 FÖLJENOT från: Ordförandeskapet till: Delegationerna Ärende: EUROPEISKA RÅDET I BRYSSEL DEN 1920 JUNI 2008 ORDFÖRANDESKAPETS SLUTSATSER För delegationerna bifogas ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 1920


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:147594 Till p. 1 (pdf, 193 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:15819 Till p. 1 (Jordbruk och fiske)

Slutlig Kommenterad dagordning 2008-03-10 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB EU-kansliet Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 17 mars 2008 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Meddelande från kommissionen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:15819 Till p. 1 (Jordbruk och fiske) (doc, 85 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:14263 Till p. 1

Promemoria 2008-02-27 Statsrådsberedningen EU-kansliet Underlag för information till EU-nämnden den 7 februari samt inför GAERC. Antagna resolutioner i Europaparlamentet under perioden 18-21 februari 2008 Under februari 2008 antog Europaparlamentet bl.a. nedanstående resolutioner. Dessutom antogs ett antal lagstiftningsresolutioner


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:14263 Till p. 1 (doc, 70 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:14262 Till p. 1

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet 2008-03-03 Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 10 mars 2008 ALLMÄNNA RÅDET 10 MARS 2008 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punkterna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:14262 Till p. 1 (doc, 101 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13742 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet

Bilaga 5 Rådspromemoria 2008-02-25 Miljödepartementet Enheten för kretslopp och kemikalier Rådets möte miljöministrarna den 3 mars 2008 Dagordningspunkt 7 Rubrik: Förberedelse av det fjärde mötet i partskonferensen för COP/MOP 4 i dess egenskap av möte mellan parterna i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet Bonn den


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13742 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13741 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet

Bilaga 4 Rådspromemoria 2008-02-22 Miljödepartementet Enheten för naturresurser Rådets möte miljö den 3 mars 2008 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Förberedelse av det nionde ordinarie mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald Bonn den 19-30 maj 2008 Dokument: 6174/08 ENV 76 AGRI 40 RECH 44 ENER 41


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13741 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet (doc, 65 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13740 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet

Bilaga 3 Rådspromemoria 2008-02-22 Miljödepartementet Enheten för miljökvalitet Rådets möte miljö den 3 mars 2008 Dagordningspunkt 5 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13740 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet (doc, 60 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13739 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet

Bilaga 2 Rådspromemoria 2008-02-25 Miljödepartementet Enheten för miljökvalitet Rådets möte miljö den 3 mars 2008 Dagordningspunkt 4 Rubrik: Lagstiftningspaket för klimat och energi R Riktlinjedebatt Dokument: 6404/08 ENV 89 ENER 47 IND 13 COMPET 56 MI 54 ECOFIN 68 TRANS 38 AVIATION 41 AGRI 45 CODEC 186 Tidigare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13739 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet (doc, 73 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13738 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet

Bilaga 1 Rådspromemoria 2008-02-25 Miljödepartementet Enheten för hållbar utveckling Rådets möte miljö den 3 mars 2008 Dagordningspunkt 3 Rubrik: Bidrag till Europeiska rådets vårmöte 13-14 mars 2008 Dokument: Coreper 6415/08 rådsdokumentet har inte kommit än Tidigare dokument: Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13738 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet (doc, 68 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13737 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet

Kommenterad dagordning rådet 2008-02-25 Miljödepartementet Internationella enheten EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Rådets möte miljöministrarna den 3 mars 2008 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. A-punkter CM 644/08 PTS APreliminär A-punktslista bifogas. 3. Bidrag till Europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13737 Till p. 2 (Miljö)Från Miljödepartementet (doc, 79 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13736 Till p. 1 (Ekofin)Från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning 2008-02-25 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofinrådets möte den 4 mars 2008 i Bryssel enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 20 februari 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Genomförande av Stabilitets- och tillväxtpakten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13736 Till p. 1 (Ekofin)Från Finansdepartementet (doc, 72 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13084 Till p. 1 -3 (Epsco)

Rådspromemoria 2008-02-15 Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte 2855 den 29 februari 2008 Dagordningspunkt 3 a-g Rubrik: Förberedelse inför europeiska rådets vårmöte Dokument: a Viktiga budskap grundade på b till g 5986/08 SOC 65 ECOFIN 42 EDUC 36 b Meddelande från kommissionen till europeiska rådet Strategirapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13084 Till p. 1 -3 (Epsco) (doc, 108 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13083 Till p. 1 -3 (Epsco)

Kommenterad dagordning rådet 2008-02-13 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet A2008/426/EIS IJ2008/455/ADM EPSCO-rådets möte den 29 februari 2008 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. ev.Godkännande av A-punktslistan 3. Förberedelser inför


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13083 Till p. 1 -3 (Epsco) (doc, 68 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13079 Till p. 2–3 (Konkurrenskraft)

Kommenterad dagordning 2008-02-18 Näringsdepartementet Beata Matusiak Telefon 08 405 12 15 Mobil 070-639 48 28 E-post beata.matusiakenterprise.ministry.se Kommenterad dagordning inför samråd med EUN 22 februari inför konkurreskraftsrådet 25 februari 2008 1. Antagande av agendan 2. Antagande av A-punktslistan 3.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13079 Till p. 2–3 (Konkurrenskraft) (doc, 95 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13078 Till p. 1 (Energi)

2008-02-18 Näringsdepartementet Kommentar till dagordningen för rådets möte TTE den 28 februari Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punktslistan 3 Meddelande om Strategisk plan för energiteknik SET-Plan Rådsslutsatser 15458/07 ENER 288 ENV 640 RECH 382 6326/08 ENER 45 ENV 85 RECH 53 ej inkommit Förslaget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:13078 Till p. 1 (Energi) (doc, 87 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:12176 Till p. 3 (Jordbruk och fiske)

Slutlig Kommenterad dagordning 2008-02-08 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB EU-kansliet Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 18 februari 2008 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Genetiskt modifierade


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:12176 Till p. 3 (Jordbruk och fiske) (doc, 89 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:12175 Till p. 1 och p. 2 (Allmänna frågor och yttre förbindelser)Från Utrikesdepartementet

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet 2008-02-11 Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 18 februari 2008 ALLMÄNNA RÅDET 18 februari 2008 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punkterna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:12175 Till p. 1 och p. 2 (Allmänna frågor och yttre förbindelser)Från Utrikesdepartementet (doc, 103 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:11233 Till p. 1 Från Utrikesdepartementet

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet 2008-01-21 Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 28 januari 2008 ALLMÄNNA RÅDET 28 januari 2008 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punkterna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:11233 Till p. 1 Från Utrikesdepartementet (doc, 90 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:11215 Till p. 1

Kommenterad dagordning 2008-01-11 Finansdepartementet Internationell avdelningen Peter Holmgren Ekofinrådets möte den 22 januari 2008 i Bryssel enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 9 januari 1. Antagande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Ordförandeskapets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:11215 Till p. 1 (doc, 67 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:11213 Till p. 1

Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2008-01-14 Jordbruksdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Helena Vängby 08-405 18 95 Jordbruks- och fiskerådets möte den 21-22 januari 2008 Dagordningspunkt 5 Rubrik: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om förberedelser inför hälsokontrollen av reformen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2007/08:11213 Till p. 1 (doc, 84 kB)