Dokument & lagar (2 855 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1184 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1184 Cedaw Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni hur hon avser att verka för att USA ska ratificera FN:s kvinnokonvention CedawArbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Arbetet

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1216 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1216 Arbetsmiljöarbete inom småföretag Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Göte Wahlström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att förbättra småföretagens kunskaper om hur man skapar en god och säker arbetsmiljö. Jag delar helt Göte Wahlström

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Göte Wahlström (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1215 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1215 Antibiotikaresistens Jordbruksminister Eskil Erlandsson Solveig Hellquist har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av den varning SVA uppfattas ha uttalat. SVA har i allmänna ordalag beskrivit sambandet mellan antibiotikaanvändning och resistenta

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Solveig Hellquist (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1214 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1214 Skattekontroll vid privatimport av alkohol Finansminister Anders Borg Birgitta Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att förbättra skattekontrollen av Internetbeställda och privatimporterade alkoholprodukter. I lagrådsremissen Det nya punktskattedirektivet

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1213 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1213 Skattekontroll vid gårdsförsäljning av alkohol Finansminister Anders Borg Birgitta Eriksson har frågat mig vilka planer jag har för organiserandet av skatteuppbörden och skattekontrollen om gårdsförsäljning av vin tillåts. Frågan om gårdsförsäljning av alkohol togs upp

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1212 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1212 Passivitet i alkoholpolitiken Statsrådet Maria Larsson Birgitta Eriksson har frågat mig på vilka fakta och argument jag avstår från att agera för att minska tillgången på och konsumtionen av alkohol. Jag har som äldre- och folkhälsominister arbetat aktivt för att minska

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1211 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1211 Polisens organisation Justitieminister Beatrice Ask Chatrine Pålsson Ahlgren har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att polisens internutredningsorganisation ska vara i enlighet med rådets rambeslut av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1209 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1209 Forskningsmedel till universiteten Statsrådet Tobias Krantz Lage Rahm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att inget universitet kommer att få lägre forskningsanslag från regeringen under 2010 än under 2009. I propositionen Ett lyft för

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Lage Rahm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1208 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1208 Jämställda företagsstyrelser Näringsminister Maud Olofsson Eva-Lena Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta när det gäller börsbolagens styrelser i syfte att ta ansvar för att delmålet, om en jämn fördelning av makt och inflytande, i jämställdhetspolitiken

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1206 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1206 Hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att Sverige som ordförandeland i EU ska använda sitt mandat för att mobilisera gemensamma krafter och resurser inom

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1200 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1200 Enklare ROT-avdrag för småföretag Finansminister Anders Borg Camilla Lindberg har frågat näringsministern vad hon avser att göra för att underlätta för småföretagare som hamnar i en sådan situation att de tvingas säga nej till uppdrag om kunden säger att de kommer att

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1199 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1199 A-kasseavgift för studerande Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Berit Högman har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en ändring i den lagparagraf som medger reducerad avgift för bland andra arbetslösa, så att även studerande kan få motsvarande reducering.

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Berit Högman (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1205 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1205 Romers situation i Europa Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Siv Holma har frågat mig om jag, inom ramen för Sveriges ordförandeskap, kommer att agera i fråga om den förföljelse och diskriminering av romer som sker inom EU. Romernas situation, såväl i

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Siv Holma (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1194 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1194 Ekonomisk hjälp till thailändska bärplockare i Sverige Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Josefin Brink har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att den svenska regeringen ska hjälpa de thailändska bärplockarna att betala sina skulder i hemlandet. Jag har

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Josefin Brink (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1190 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1190 Arbetsvillkoren för utländska bärplockare i Sverige Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Josefin Brink har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att se till att bärplockare får rätt till de arbetsvillkor som gäller för övriga arbetskraftsinvandrare. Jag

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Josefin Brink (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1189 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1189 Åtgärder mot svininfluensan Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Ronny Olander har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta i syfte att minska de samhällsskadliga effekterna av en svininfluensapandemi i vårt land. Jag vill börja med att säga att regeringen tar spridningen

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Ronny Olander (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1188 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1188 Utländska läkare i Sverige Statsrådet Tobias Krantz Lennart Axelsson har frågat statsminister Fredrik Reinfeldt vilka initiativ till åtgärder statsministern avser att ta med anledning av att landets behov av läkare i stor utsträckning fylls av läkare utbildade utomlands.

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Lennart Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1187 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 15 september Svar på fråga 2008/09:1187 Rättvisemärkt kommunikation Statsrådet Åsa Torstensson Carina Hägg har frågat justitieministern om hon kommer att ta några initiativ i fråga om rättvisemärkt kommunikation. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att jag ska besvara frågan. Jag håller helt med Carina

Svarsdatum: 2009-09-15 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Skriftlig fråga 2008/09:1227 av Lindberg, Camilla (fp)

den 14 september Fråga 2008/09:1227 Internetleverantörers ansvar för trafikinnehåll av Camilla Lindberg fp till justitieminister Beatrice Ask m Stockholms tingsrätts nyligen utfärdade förbud mot Internetleverantören Black Internet har gjort många människor upprörda. Beslutet baserar sig på bestämmelser i lagen

Inlämnad: 2009-09-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1197 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 11 september Svar på fråga 2008/09:1197 Bostadspolitikens moment 22 Statsrådet Mats Odell Louise Malmström har frågat vad jag avser att göra för att bryta det moment 22 som alla utan jobb och tillräckligt hög inkomst hamnar i då de inte kan flytta till den ort de önskar. En mångfald av boende- och upplåtelseformer

Svarsdatum: 2009-09-11 Frågeställare: Louise Malmström (S)