Dokument & lagar (2 855 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1192 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 11 september Svar på fråga 2008/09:1192 Bristande tillgänglighet för funktionshindrade Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Ronny Olander har frågat äldre- och folkhälsominister Maria Larsson vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidta i syfte att skärpa den svenska lagstiftningen som reglerar

Svarsdatum: 2009-09-11 Frågeställare: Ronny Olander (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1186 besvarad av Statsrådet Mats Odell

den 11 september Svar på fråga 2008/09:1186 Ombyggnad av lokaler till bostäder Statsrådet Mats Odell Egon Frid har frågat mig om jag avser att komma med lagstiftningsförslag som innebär att då en kommersiell lokal och en byggnad eller del av byggnad som använts till annat ändamål än bostäder blir ledig ska det prövas

Svarsdatum: 2009-09-11 Frågeställare: Egon Frid (V)

Skriftlig fråga 2008/09:1226 av Palm, Veronica (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1226 Försäkringskassans beredskap för den nya influensan av Veronica Palm s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vi kan nu varje dag följa i medierna hur man på många håll i samhället rustar för de förväntade effekterna av den nya influensan. Handsprit tar slut på apoteken,

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1225 av Örnfjäder, Krister (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1225 Uttagsskatt för vindkraftskooperativ av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m De senaste åren har vi sett hur lokala vindkraftsanläggningar har etablerats runt omkring i landet. Ofta har det skett i form av kooperativ eftersom många uppfattar det som en enkel

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1224 av Örnfjäder, Krister (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1224 Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Det finns ett stort intresse för att öka andelen vindkraftsproducerad el i Sverige, och vi är många som arbetar för att det ska bli en verklighet. Utbyggnaden av vindkraftsproducerad

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1223 av Backman, Hans (fp)

den 11 september Fråga 2008/09:1223 Sponsring som inkomstkälla för idrotten av Hans Backman fp till finansminister Anders Borg m Sponsring är en viktig inkomstkälla för idrotten, men regelverket behöver förenklas och förtydligas. Ett marknadsmässigt avtal mellan två eller fler parter där alla inblandade anser

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1222 av Bolund, Per (mp)

den 11 september Fråga 2008/09:1222 Statens ägaransvar för Nordea av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Skogsbolaget The Gunns Limited Gunns planerar just nu att bygga ett nytt pappersbruk baserat på urskogsvirke på Tasmanien. Ett pappersbruk på denna plats riskerar att leda till utarmning av Tasmaniens

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1221 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 11 september Fråga 2008/09:1221 Västsahariers mänskliga rättigheter av Birgitta Ohlsson fp till utrikesminister Carl Bildt m Ett tiotal västsahariska aktivister arresterades den 31 augusti i den sydmarockanska staden Tan Tan. Det skedde i samband med rättegången mot människorättsaktivisten Naama Asfari som

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1220 av Hägg, Carina (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1220 Abort i biståndsarkitekturen av Carina Hägg s till statsrådet Gunilla Carlsson m Varje år blir 175 miljoner kvinnor gravida. Av dessa är 80 miljoner oönskade graviditeter, vilket i sin tur resulterar i 50 miljoner aborter varav ca 20 miljoner är osäkert utförda. De osäkert utförda

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1219 av Olovsson, Fredrik (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1219 Starta-eget-bidrag för ungdomar av Fredrik Olovsson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetslösheten bland ungdomar ökar kraftigt i Sverige och regeringens politik är uppenbart otillräcklig på området. Den tuffa situationen på arbetsmarknaden gör att många ungdomar

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1218 av Axelsson, Christina (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1218 Behörig företrädare för utländska företag i Sverige av Christina Axelsson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m När tjänstedirektivet behandlades för ett par år sedan beslutades att utländska företag som ska verka tillfälligt i Sverige måste registrera sig. Genom

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1217 av Hägg, Carina (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1217 Kairoagendan bortom 2014 av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det är av stor vikt att Kairo 15 uppmärksammas. Jag deltog som president för EPF i Global Partners in Action den 24 september i Berlin tillsammans med representanter för mer

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:44 EU-nämndens sammanträde 2009-09-11

EU-nämnden Reviderad kallelse och föredragningslista 2008/09:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2009-09-11 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Carl Bildt Statsrådet Cecilia Malmström Återrapport från ministerrådsmöte den 27-28 juli 2009


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1201 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 10 september Svar på frågorna 2008/09:1178 Närings- och industripolitik för jobb i Västra Götaland 2008/09:1201 Regionalpolitiskt ansvar Näringsminister Maud Olofsson Birgitta Eriksson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att skapa nya och fler jobb inom industri och tillverkning i Västra Götaland

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Berit Andnor (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1195 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 10 september Svar på fråga 2008/09:1195 Införande av moratorium rörande HBT-flyktingar från Irak Statsrådet Tobias Billström Börje Vestlund har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att ett moratorium införs när det gäller HBT-flyktingar från Irak. Han har hänvisat till RFSL:s krav att stoppa utvisningar.

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Börje Vestlund (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1183 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 10 september Svar på fråga 2008/09:1183 Utvisningar av kristna irakier och homosexuella i förhållande till Genèvekonventionen Statsrådet Tobias Billström Anne Ludvigsson har frågat mig om jag anser att avvisningar av kristna och homosexuella till Irak under rådande omständigheter är förenligt med Genèvekonventionen

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Anne Ludvigsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1182 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 10 september Svar på fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna Försvarsminister Sten Tolgfors Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att de svenska trupperna i Afghanistan ska upphöra med att överlämna fångar till de afghanska myndigheterna och för att

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1181 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 10 september Svar på fråga 2008/09:1181 Utvisning av kristna irakier och återvändandeavtalet Statsrådet Tobias Billström Anne Ludvigsson har frågat mig om jag anser att samförståndsavtalet med Irak av den 18 februari 2008 gäller när inte båda parter kan uppfylla innehållet i avtalet och om jag avser att vidta

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Anne Ludvigsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1180 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 10 september Svar på fråga 2008/09:1180 Tömning av latriner till havs Statsrådet Åsa Torstensson Krister Hammarbergh har frågat mig om jag avser att ta lokala och regionala hänsyn i kommande förslag om förbud av tömning av septiktank från fritidsbåt. Transportstyrelsen har, i samråd med Naturvårdsverket och

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Krister Hammarbergh (M)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1178 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 10 september Svar på frågorna 2008/09:1178 Närings- och industripolitik för jobb i Västra Götaland 2008/09:1201 Regionalpolitiskt ansvar Näringsminister Maud Olofsson Birgitta Eriksson har frågat mig genom vilka åtgärder jag avser att skapa nya och fler jobb inom industri och tillverkning i Västra Götaland

Svarsdatum: 2009-09-10 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)