Dokument & lagar (2 855 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1152 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 28 augusti Svar på fråga 2008/09:1152 Globalt vapenembargo gentemot Burma Utrikesminister Carl Bildt Matilda Ernkrans har frågat mig huruvida jag kommer att agera i riktning mot ett globalt vapenembargo mot Burma. Omfattningen av sanktionerna mot Burma har sedan de tillkom i oktober 1996 successivt utökats

Svarsdatum: 2009-08-28 Frågeställare: Matilda Ernkrans (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1151 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 27 augusti Svar på fråga 2008/09:1151 Generalkonsulatens betydelse för musik- och spelbranschen Statsrådet Ewa Björling Göran Persson har frågat mig på vilket vis regeringen kan kompensera svensk upplevelseindustri för indragningarna av generalkonsulaten i Los Angeles respektive New York. Svensk upplevelseindustri

Svarsdatum: 2009-08-27 Frågeställare: Göran Persson i Simrishamn (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1149 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 27 augusti Svar på fråga 2008/09:1149 Beskattning av råtallolja Finansminister Anders Borg Hans Backman har frågat miljöministern om han avser att ta initiativ till en fullständig analys av de miljömässiga konsekvenserna av en slopad energiskatt på råtallolja, speciellt med tanke på de konsekvenser det innebär

Svarsdatum: 2009-08-27 Frågeställare: Hans Backman (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1148 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 27 augusti Svar på fråga 2008/09:1148 Avgiftsbeläggning av museibesök och antalet besökare Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Göran Persson i Simrishamn har frågat mig hur jag bedömer att tillgängligheten till vårt kulturarv gynnas av fortsatt avgiftsbelagda besök för vuxna på de statliga museerna. Sedan

Svarsdatum: 2009-08-27 Frågeställare: Göran Persson i Simrishamn (S)

Skriftlig fråga 2008/09:1183 av Ludvigsson, Anne (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1183 Utvisningar av kristna irakier och homosexuella i förhållande till Genèvekonventionen av Anne Ludvigsson s till statsrådet Tobias Billström m Situationen i Irak är ännu inte tilltäckligt stabil för återvändande säger flera stora MR-organisationer, bland annat UNHCR och Human Right

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde v till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades till afghanska myndigheter.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1181 av Ludvigsson, Anne (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1181 Utvisning av kristna irakier och återvändandeavtalet av Anne Ludvigsson s till statsrådet Tobias Billström m Kristna kyrkor bombas, kristna förföljs, trakasseras och dödas i dagens Irak. Trots detta har Sverige beslutat utvisa ett stort antal människor till landet. Kristna irakier

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1180 av Hammarbergh, Krister (m)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1180 Tömning av latriner till havs av Krister Hammarbergh m till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att, i samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, föreslå regler för införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1179 av Andnor, Berit (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1179 Fängelset i Östersund av Berit Andnor s till justitieminister Beatrice Ask m Den tidigare socialdemokratiska regeringen beslutade att bygga ett fängelse i Östersund som en del i att ersätta statliga jobb när regementen lades ned och ett stort antal jobb försvann i kommunen. Fängelset

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1178 av Eriksson, Birgitta (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1178 Närings- och industripolitik för jobb i Västra Götaland av Birgitta Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c I Västra Götalands län är 26,4 procent av de sysselsatta verksamma inom tillverkning mot 24,0 procent för riket i genomsnitt. Av de 25 största arbetsgivarna i länet

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1177 av Eriksson, Birgitta (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1177 Användningen av bekämpningsmedel av Birgitta Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c Den som studerar Kemikalieinspektionens rapport om användningen av bekämpningsmedel 2008 finner i den inledande tabellen att ingen större minskning har skett under de senaste 1015 åren.

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1176 av Eriksson, Birgitta (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1176 Arbetsmarknadssituationen i Västra Götalands län av Birgitta Eriksson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Under juli månad ökade arbetslösheten i Västra Götalands län med 3 600 personer till 47 000 motsvarande 4,7 procent av befolkningen 1664 år allt enligt Arbetsförmedlingens

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1175 av Malmström, Louise (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1175 Socialministerns uttalanden om jämställdhet och kultur av Louise Malmström s till socialminister Göran Hägglund kd Trots olika partipolitiska inställningar finns det en del grundläggande värderingar som vi ofta ställer oss bakom från höger till vänster och oavsett om vi är i majoritet

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1147 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1147 Bluffakturor Justitieminister Beatrice Ask Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med det ökade antalet bluffakturor. Arbetet med att hitta de personer som i slutändan får pengarna från bluffakturorna är komplicerat.

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1145 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1145 Arbetsförmedlingens överskott Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att Arbetsförmedlingens prognostiserade överskott används för att öka volymen av arbetsmarknadsutbildning. Arbetsförmedlingen

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1144 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1144 Ungdomsstyrelsens utredning om kvinnor som tillhör nationella minoriteter Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Marianne Berg har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att skapa ny kunskap om maktförhållanden som kvinnor bland nationella minoriteter

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Marianne Berg (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1143 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1143 Nya, unga och forskningsmedvetna högskolor Statsrådet Tobias Krantz Monica Green har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att stödja och främja nya, unga, forskningsmedvetna och utåtriktade lärosäten. Regeringens uppfattning är att kvalitet i utbildning och

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Monica Green (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1142 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1142 Järnvägsnätet i Kalmar Statsrådet Åsa Torstensson Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att situationen ska förbättras för järnvägstrafiken i Kalmar län. Jag har i mitt svar på Krister Örnfjäders fråga 2007/08:1626 beskrivit de satsningar

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Krister Örnfjäder (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1141 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1141 ROT-avdrag och fakturamodellen Finansminister Anders Borg Tina Ehn har frågat näringsministern vilka åtgärder hon avser att vidta om det visar sig att administration och likviditetsrisker i samband med införandet av fakturamodellen ökar för småföretagare. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1139 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 26 augusti Svar på fråga 2008/09:1139 ROT-avdrag och fördelningspolitik Finansminister Anders Borg Tina Ehn har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kompensera de svagare grupperna som enligt frågeställaren ofta bor i hyresrätt och som har behov av men inte råd att anlita hantverkare eller

Svarsdatum: 2009-08-26 Frågeställare: Tina Ehn (MP)