Dokument & lagar (4 444 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2122 av von Sydow, Henrik (m)

den 12 september Fråga 2005/06:2122 av Henrik von Sydow m till statsrådet Sven-Erik Österberg s Riskanalyser mot korruption i staten På två år har antalet inkomna ärenden hos riksenheten mot korruption nästan fördubblats. Samtidigt har Riksrevisionen tidigare påpekat att medvetenheten om problemet fortfarande är

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2121 av René, Inger (m)

den 12 september Fråga 2005/06:2121 av Inger René m till statsrådet Ulrica Messing s Utbygganden av väg E 6 I veckan kom besked om att utbyggnaden av väg E 6 kommer att bli ytterligare försenad. Denna väg har utretts i mer än femtio år och statsråd efter statsråd har lovat och lovat. På de delar av vägen som redan

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2120 av Billström, Tobias (m)

den 12 september Fråga 2005/06:2120 av Tobias Billström m till statsrådet Barbro Holmberg s Migrationsverkets resurser för att hantera sitt uppdrag Under de senaste dagarna har alltfler bekymmersamma besked kommit om Migrationsverkets möjligheter att uppfylla sina åtaganden enligt regleringsbrev och förordningar.

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2086 besvarad av

den 11 september Svar på fråga 2005/06:2086 om tv-sändningar över de nordiska gränserna Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky Siv Holma har frågat mig vad jag kommer att göra för att man i de nordiska länderna ska kunna se varandras tv-kanaler även i fortsättningen. Frågan är ställd med anledning av de

Svarsdatum: 2006-09-11 Frågeställare: Siv Holma (V)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2081 besvarad av

den 11 september Svar på frågorna 2005/06:2069 om krav på tillverkat bröd, 2070 om den nya livsmedelslagens krav i förhållande till tillfällig hantering av livsmedel, 2076 om försäljning av bröd i ideellt syfte och kraven på livsmedelshantering samt 2081 om möjligheten att sälja hembakta bullar Jordbruksminister

Svarsdatum: 2006-09-11 Frågeställare: Gabriel Romanus (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2076 besvarad av

den 11 september Svar på frågorna 2005/06:2069 om krav på tillverkat bröd, 2070 om den nya livsmedelslagens krav i förhållande till tillfällig hantering av livsmedel, 2076 om försäljning av bröd i ideellt syfte och kraven på livsmedelshantering samt 2081 om möjligheten att sälja hembakta bullar Jordbruksminister

Svarsdatum: 2006-09-11 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2070 besvarad av

den 11 september Svar på frågorna 2005/06:2069 om krav på tillverkat bröd, 2070 om den nya livsmedelslagens krav i förhållande till tillfällig hantering av livsmedel, 2076 om försäljning av bröd i ideellt syfte och kraven på livsmedelshantering samt 2081 om möjligheten att sälja hembakta bullar Jordbruksminister

Svarsdatum: 2006-09-11 Frågeställare: Maria Larsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2069 besvarad av

den 11 september Svar på frågorna 2005/06:2069 om krav på tillverkat bröd, 2070 om den nya livsmedelslagens krav i förhållande till tillfällig hantering av livsmedel, 2076 om försäljning av bröd i ideellt syfte och kraven på livsmedelshantering samt 2081 om möjligheten att sälja hembakta bullar Jordbruksminister

Svarsdatum: 2006-09-11 Frågeställare: Linnéa Darell (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2067 besvarad av

den 11 september Svar på fråga 2005/06:2067 om överföring av övertaliga Gripenflygplan till Baltikum Försvarsminister Leni Björklund Allan Widman har frågat mig vad jag ämnar vidta för åtgärder så att svensk överskottsmateriel i form av Gripenflygplan kan överföras till de baltiska staterna för patrullering i deras

Svarsdatum: 2006-09-11 Frågeställare: Allan Widman (FP)

Skriftlig fråga 2005/06:2119 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 11 september Fråga 2005/06:2119 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Thomas Östros s Debattmetoder hos Vattenfall Enligt Upsala Nya Tidning den 18 augusti 2006 har Forsmark Kraft AB genom sin jurist Sven Ordéus ljugit för olika medier i syfte att misskreditera förre konstruktionschefen vid Vattenfall,

Inlämnad: 2006-09-11 Besvarare: Thomas Östros (S)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2107 besvarad av

den 8 september Svar på frågorna 2005/06:2058 om EU-ersättning till lantbrukare, 2074 om tidigareläggning av utbetalningarna av gårdsstödet, 2105 om skördeskador och 2107 om bortregnad skörd i Skaraborg Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Jan Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att

Svarsdatum: 2006-09-08 Frågeställare: Holger Gustafsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2105 besvarad av

den 8 september Svar på frågorna 2005/06:2058 om EU-ersättning till lantbrukare, 2074 om tidigareläggning av utbetalningarna av gårdsstödet, 2105 om skördeskador och 2107 om bortregnad skörd i Skaraborg Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Jan Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att

Svarsdatum: 2006-09-08 Frågeställare: Anita Brodén (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2074 besvarad av

den 8 september Svar på frågorna 2005/06:2058 om EU-ersättning till lantbrukare, 2074 om tidigareläggning av utbetalningarna av gårdsstödet, 2105 om skördeskador och 2107 om bortregnad skörd i Skaraborg Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Jan Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att

Svarsdatum: 2006-09-08 Frågeställare: Jan Andersson (C)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2065 besvarad av

den 8 september Svar på fråga 2005/06:2065 om forskningspengar till embryonal stamcellsforskning Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky Elina Linna har frågat mig om vad jag avser att göra för att säkra den svenska stamcellsforskningen där embryon används. Sverige tillhör de länder som investerar mest offentliga

Svarsdatum: 2006-09-08 Frågeställare: Elina Linna (V)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2061 besvarad av

den 8 september Svar på fråga 2005/06:2061 om elever med särskilt stöd Statsrådet Ibrahim Baylan Solveig Hellquist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att den lagstadgade rätten till stöd för elever i behov av särskilt stöd ska bli verklighet. Jag vill allra först slå fast att det är oroande med

Svarsdatum: 2006-09-08 Frågeställare: Solveig Hellquist (FP)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2059 besvarad av

den 8 september Svar på fråga 2005/06:2059 om arresterade kurdiska barn i Turkiet Utrikesminister Jan Eliasson Ulla Hoffmann har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att förmå Turkiet att tillämpa FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i synnerhet när det gäller att respektera barnets rättigheter.

Svarsdatum: 2006-09-08 Frågeställare: Ulla Hoffmann (V)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2058 besvarad av

den 8 september Svar på frågorna 2005/06:2058 om EU-ersättning till lantbrukare, 2074 om tidigareläggning av utbetalningarna av gårdsstödet, 2105 om skördeskador och 2107 om bortregnad skörd i Skaraborg Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Jan Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att

Svarsdatum: 2006-09-08 Frågeställare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2050 besvarad av

den 8 september Svar på fråga 2005/06:2050 om demokratin i Somaliland Utrikesminister Jan Eliasson Birgitta Ohlsson har den 10 augusti frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att stödja den demokratiska utvecklingen i Somaliland. Som Birgitta Ohlsson känner väl till är Sverige djupt engagerat i utvecklingen

Svarsdatum: 2006-09-08 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Skriftlig fråga 2005/06:2118 av Johansson, Lars (s)

den 8 september Fråga 2005/06:2118 av Lars Johansson s till näringsminister Thomas Östros s Kunskapslyft för småföretagare Sveriges tillgång på välutbildad arbetskraft och välutbildade företagare är en av många nycklar för att vi ska kunna utveckla de nya jobben i Sverige. Nyföretagandet växer nu starkt i hela landet.

Inlämnad: 2006-09-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2117 av Magnusson, Cecilia (m)

den 8 september Fråga 2005/06:2117 av Cecilia Magnusson m till justitieminister Thomas Bodström s Information till brottsoffer Ännu en gång har ett brottsoffer under chockartade former blivit uppmärksam på att den gärningsman man trodde satt bakom lås och bom i stället befinner sig utanför fängelsets murar, i ens

Inlämnad: 2006-09-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)