Dokument & lagar (2 857 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1193 av Thorell, Olle (s)

den 1 september Fråga 2008/09:1193 Prövning av MR-brott i Burma av Internationella brottmålsdomstolen, ICC av Olle Thorell s till utrikesminister Carl Bildt m Samtidigt som rättegången mot Aung San Suu Kyi ägde rum i Rangoon har juntan trappat upp övergreppen mot civilbefolkningen i Burmas etniska minoritetsområden.

Inlämnad: 2009-09-01 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1192 av Olander, Ronny (s)

den 1 september Fråga 2008/09:1192 Bristande tillgänglighet för funktionshindrade av Ronny Olander s till statsrådet Maria Larsson kd Kampanjorganisationen Marschen för tillgänglighet som samlar 140 organisationer och företag startade lördagen den 22 augusti en kampanjaktion runt om i landet mot diskriminerande

Inlämnad: 2009-09-01 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:1191 av Kakabaveh, Amineh (v)

den 1 september Fråga 2008/09:1191 Våldtäkter och övergrepp i iranska fängelser av Amineh Kakabaveh v till utrikesminister Carl Bildt m Under massdemonstrationerna efter presidentvalet har tusentals demonstranter blivit arresterade och fängslade i Iran. När oppositionella mot regimen och inom regimen protesterade

Inlämnad: 2009-09-01 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1190 av Brink, Josefin (v)

den 1 september Fråga 2008/09:1190 Arbetsvillkoren för utländska bärplockare i Sverige av Josefin Brink v till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Förra veckan strejkade 200 thailändska bärplockare i Luleå. Arbetarna har rekryterats av bemanningsföretag i Thailand och utlovats löner som de inte alls kommit

Inlämnad: 2009-09-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1189 av Olander, Ronny (s)

den 1 september Fråga 2008/09:1189 Åtgärder mot svininfluensan av Ronny Olander s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Antalet fall av svininfluensa ökar nu snabbt i landet. Enligt uppgifter i medierna räknar nu flera experter med att svininfluensan kommer att nå sin kulmen redan i början av oktober. Det

Inlämnad: 2009-09-01 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1188 av Axelsson, Lennart (s)

den 1 september Fråga 2008/09:1188 Utländska läkare i Sverige av Lennart Axelsson s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Sveriges import av läkare ökar explosionsartat. Drygt varannan ny läkarlegitimation i Sverige går till någon som har utbildats utomlands. I Danmark är det en het politisk fråga att så många

Inlämnad: 2009-09-01 Besvarare: Tobias Krantz (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:1187 av Hägg, Carina (s)

den 1 september Fråga 2008/09:1187 Rättvisemärkt kommunikation av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Ska Sverige aktivt kunna främja yttrandefrihet och pressfrihet krävs att politiken följer med när ny teknik som sociala medier och opinionsbildning på nätet men också vardaglig privata kontakter

Inlämnad: 2009-09-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1186 av Frid, Egon (v)

den 1 september Fråga 2008/09:1186 Ombyggnad av lokaler till bostäder av Egon Frid v till statsrådet Mats Odell kd Tidigare riksdagsmajoritet införde ett system med investeringsstöd eller stimulans. Investeringsstimulansen utvidgades den 1 juli 2004 till att även avse ombyggnad av byggnad eller del av byggnad som

Inlämnad: 2009-09-01 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1184 av Hägg, Carina (s)

den 1 september Fråga 2008/09:1184 Cedaw av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Kvinnokonventionen, Cedaw, är konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. Den antogs av FN 1979 och hittills har 186 stater ratificerat konventionen. En av de stater som

Inlämnad: 2009-08-31 Besvarare: Carl Bildt (M)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1163 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 31 augusti Svar på fråga 2008/09:1163 Ökning av antalet exekutiva auktioner av bostäder Justitieminister Beatrice Ask Birgitta Eriksson har frågat finansministern vilka åtgärder han avser att vidta för att exekutiv auktion av bostäder ska undvikas vid små skulder. Arbetet inom regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2009-08-31 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1158 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 31 augusti Svar på fråga 2008/09:1158 Arbetsmarknadsåtgärder för Jönköpings län Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Carina Hägg har frågat mig vilka arbetsmarknadsåtgärder jag planerar mot bakgrund av den svåra arbetsmarknadssituationen i Jönköpings län. Carina Hägg har i slutet av förra året ställt delvis

Svarsdatum: 2009-08-31 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1157 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 31 augusti Svar på fråga 2008/09:1157 Polisens och Säkerhetspolisens tillgång till signalspaning Justitieminister Beatrice Ask Thomas Bodström har frågat mig när jag avser att remittera betänkandet Signalspaning för polisiära behov SOU 2009:66 och när remisstiden går ut. Utredaren Anders Eriksson överlämnade

Svarsdatum: 2009-08-31 Frågeställare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2008/09:1185 av Hägg, Carina (s)

den 31 augusti Fråga 2008/09:1185 Ministermöte mellan EU och Afrikanska unionen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Jag välkomnar att såväl EU som Afrikanska unionen AU uppger att man fortsätter diskutera aktuella frågor och globala utmaningar. Efter toppmötet i Lissabon under Portugals ordförandeskap

Inlämnad: 2009-08-31 Besvarare: Carl Bildt (M)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1165 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 28 augusti Svar på fråga 2008/09:1165 Lantraserna och viltskadeersättningen Jordbruksminister Eskil Erlandsson Birgitta Eriksson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att viltskadeersättningen särskilt beaktar behovet av en högre ersättning i fråga om djur från lantraserna. Regeringen har under

Svarsdatum: 2009-08-28 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1161 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 28 augusti Svar på fråga 2008/09:1161 Homosexuella i Irak Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit inom EU och i övrigt internationellt med anledning av rapporten De vill utplåna oss. Mord, tortyr, sexuell läggning och genus i Irak från organisationen Human Rights

Svarsdatum: 2009-08-28 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1159 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 28 augusti Svar på fråga 2008/09:1159 Situationen i Camp Ashraf Utrikesminister Carl Bildt Kent Olsson har frågat mig på vilket sätt jag och Sverige som ordförandeland i Europeiska unionen avser att följa upp Europaparlamentets resolution från den 24 april 2009 om Ashraflägret och verka för att förbättra och

Svarsdatum: 2009-08-28 Frågeställare: Kent Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1156 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 28 augusti Svar på fråga 2008/09:1156 Skydd av Lilla Middelgrund och andra marina områden Miljöminister Andreas Carlgren Tina Ehn har frågat mig hur jag avser att agera för att ge de marina Natura 2000-områdena ett skydd mot trålning och annan skadlig verksamhet. Jag har tidigare i år besvarat en fråga i samma

Svarsdatum: 2009-08-28 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1155 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 28 augusti Svar på fråga 2008/09:1155 Svenska företags ansvar för gamla miljöföroreningar i utlandet Statsrådet Ewa Björling Bodil Ceballos har, med anledning av den dumpning av farligt avfall som skedde år 1984 i Atacamaöknen i Chile och den generella diskussion som finns kring svenska företags ansvar för

Svarsdatum: 2009-08-28 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1154 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 28 augusti Svar på fråga 2008/09:1154 Gästarbetarnas villkor Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Göran Persson har frågat mig hur jag kan agera för att gå Kommunal till mötes och på så sätt ge våra gästarbetare mer drägliga arbetsförhållanden och villkor. Det är självklart att arbetstagare i Sverige inte

Svarsdatum: 2009-08-28 Frågeställare: Göran Persson i Simrishamn (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1153 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 28 augusti Svar på fråga 2008/09:1153 Materielbehov hos svensk Afghanistanstyrka Försvarsminister Sten Tolgfors Åsa Lindestam har frågat mig när Galten kommer att anlända till den svenska insatsen i Afghanistan och vilken annan materiel som försvarsministern anser att Försvarsmakten ska behöva komplettera insatsen

Svarsdatum: 2009-08-28 Frågeställare: Åsa Lindestam (S)