Dokument & lagar (65 741 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:204 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02706/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:204 av Mikael Larsson C Lokal infrastrukturplanering Mikael Larsson har ställt en fråga till mig som handlar om hur Trafikverket lyssnar till lokala intressenter vid planeringen av infrastrukturåtgärder. Regeringen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:204 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:203 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/03439/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:203 av Roger Haddad L Mer tid för historieämnet i skolan Roger Haddad har frågat mig när regeringen kommer att initiera en översyn eller en större revidering av timplanen i syfte att långsiktigt lösa problemet med exempelvis

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:203 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:199 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02700/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:199 av Mattias Karlsson i Luleå M Tryggheten vid obevakade järnvägsövergångar Mattias Karlsson i Luleå har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa tryggheten vid obevakade järnvägsövergångar.

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Mattias Karlsson i Luleå (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:199 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:192 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:192 Eget utträde av Dennis Dioukarev SD Dennis Dioukarev har frågat mig om jag och regeringen avser att eliminera avgiften för att anmäla egen avgång ur aktiebolagsstyrelse eller från en företrädande roll för ett handels- eller kommanditbolag, eller om vi anser att denna struktur skapar goda incitament

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:192 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:174 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/03466/B Finansdepartementet Finansmarknads- och bostadsministern biträdande finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:174 av Lars Mejern Larsson S Finansiell infrastruktur i hela landet Lars Mejern Larsson har frågat mig hur jag säkerställer att den finansiella infrastrukturen upprätthålls i hela

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:174 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:171 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Svar på fråga 2019/20:171 av Lars Beckman M Högskoleplatser i Gävleborg Lars Beckman har frågat mig varför statsrådet Ygeman anger att det har gjorts en satsning om 761 nya utbildningsplatser när Högskolan i Gävle hävdar att det inte är i närheten av den mängden nya utbildningsplatser. Regeringen inledde 2015 ett långsiktigt

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:171 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:165 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/03374/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:165 av Fredrik Christensson C Studentbostäder Fredrik Christensson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att underlätta informationshanteringen för studentbostadsföretagen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:165 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:160 Dansk gränskontroll mot Sverige av Hans Wallmark M Hans Wallmark har frågat mig vad jag avser göra med anledning av det danska beskedet om gränskontroller mot Sverige. Jag välkomnar att den danska regeringen tar nya initiativ för att bekämpa brottsligheten i Öresundsregionen. Hur de initiativen

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:157 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku 2019/ 01734/CSM Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:157 av Ebba Hermansson SD Ridsportens förutsättningar Ebba Hermansson har frågat mig om jag ämnar vidta några särskilda åtgärder för att främja svensk ridsport. Den statliga idrottspolitiken bygger på den grundläggande

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Ebba Hermansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:157 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:153 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03243 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:153 Åtgärder för att stärka attraktiviteten i polisyrket av Magdalena Schröder M Magdalena Schröder har frågat vilka åtgärder som jag kommer att vidta för att stärka attraktiviteten i polisyrket. Sverige är ett i grunden säkert

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:153 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:146 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019 02788/MK Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:146 av Hans Wallmark M Risk för statsstöd eller snedvriden konkurrens Hans Wallmark M har frågat mig om jag och regeringen anser att det kan föreligga risk för statsstöd, snedvriden konkurrens eller andra intressen när statliga

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:146 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:145 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/033 61 UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:145 av Fredrik Christensson C Karriärvägar för kliniska forskare Fredrik Christensson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att skapa fler karriärtjänster för kliniska

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Fredrik Christensson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:145 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:235 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:235 Kompensation till fiskare av Betty Malmberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S Den 17 oktober 2019 meddelade regeringen att yrkesfiskare med torsklicens som uppfyller ett antal kriterier kommer att kompenseras ekonomiskt med anledning av fiskestoppet i Östersjön som gäller från den 24 juli till den 31

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:235 av Betty Malmberg (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:234 av Olle Thorell (S)

Fråga 2019/20:234 Kemikalieskatten av Olle Thorell S till Finansminister Magdalena Andersson S Kemikalieskatten infördes i juli 2017 och skärptes i år. För att komma till rätta med kemikalier i elektronik och i vitvaror tas en skatt ut efter hur mycket produkten väger. Men utländska företag berörs inte av skatten. Svenska

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:234 av Olle Thorell (S) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:233 av Patrik Jönsson (SD)

Fråga 2019/20:233 Nedläggningen av Bromma flygplats av Patrik Jönsson SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 21 oktober kunde man läsa i de flesta medier att infrastrukturminister Tomas Eneroth kan tänka sig att i förtid avveckla Bromma flygplats för att bygga bostäder, förutsatt att Arlanda bygger ytterligare

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:233 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:232 av Anders Österberg (S)

Fråga 2019/20:232 Turkiets offensiv i norra Syrien och misstänkta krigsbrott av Anders Österberg S till Utrikesminister Ann Linde S Den pågående turkiska invasionen i norra Syrien strider mot folkrätten. Den svenska utrikesministern har gjort flera och tydliga uttalanden kring detta. Det finns en stor tacksamhet över

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:232 av Anders Österberg (S) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:231 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:231 Köer i vården av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Den 21 oktober 2019 informerade Sveriges Kommuner och Landsting om resultaten gällande de mycket långa vårdköerna inom specialistvården. Resultaten presenterades som en positiv framgång och detta på ett sätt som faktiskt

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:231 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:230 av Jimmy Ståhl (SD)

Fråga 2019/20:230 Bromma flygplats av Jimmy Ståhl SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 21 oktober kunde man läsa i de flesta medier att infrastrukturminister Tomas Eneroth kan tänka sig att i förtid avveckla Bromma flygplats för att bygga bostäder, förutsatt att Arlanda bygger ytterligare en landningsbana.

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:230 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:229 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2019/20:229 Protesterna i Chile av Håkan Svenneling V till Utrikesminister Ann Linde S Chile skakas av omfattande protester. Protesterna, som började med studentledda demonstrationer mot höjda tunnelbaneavgifter i huvudstaden Santiago, har utvecklats till kraftfulla protester mot ojämlikheten i samhället och har

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:229 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:228 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2019/20:228 Elbristen av Dennis Dioukarev SD till Statsrådet Anders Ygeman S De svenska företagen är på rika idéer och innovationer och sätter Sverige på kartan i en internationell kontext. De skapar arbetstillfällen och driver den svenska tillväxten. För regeringen borde det därför vara en prioriterad fråga att 

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-10-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2019/20:228 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 73 kB)