Dokument & lagar (11 träffar)

kadep 1945:2

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 2. 1 Sr 2. Ankom till riksdagens kansli den 15 juni 1945 kl. 5 em. Riksdagens kanslideputerades memorial angående tillämpningsföreskrifter beträffande riksdagsmännens resor. Mod stöd av 7 stadgan om ersättning för riksdagsmannauppdragets fullgörande ha kanslideputerade tillika

1945-06-15

Framställning / redogörelse 1945:KMB331

2 Kungl. Maj.ts öppna brev nr 331. Nr 331. Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 1 juni 1945. I skrivelser den 26 maj 1945, nr 305309, har riksdagen anmält, att sedan i anledning av väckta motioner såsom vilande för vidare grundlagsenlig behandling antagits

1945-06-01

Framställning / redogörelse 1945:KMB331 (pdf, 119 kB)

Framställning / redogörelse 1945:KMB258

2 Kungl. Maj:ts öppna brev nr 258. Nr 258. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 6 april 1945. I skrivelse den 20 mars 1945, nr 108, har riksdagen anmält, att sedan 1944 års lagtima riksdag i anledning av Kungl. Majits proposition nr 246 antagit såsom vilande

1945-04-06

Framställning / redogörelse 1945:KMB258 (pdf, 110 kB)

Redogörelse 1945:SV

RIKSDAGENS REVISORERS B E RÄTTE LSE OM DEN ÅR 1944 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV STÅTSVERKETS JÄMTE DÄRTILL HÖRANDE FONDERS TILLSTÅND, STYRELSE OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 1943-30 JUNI 1944 DEL I REVISORERNAS UTTALANDEN STOCKHOLM 194 5 ISAAC MARCUS BOKTR YCKERT AKTI ISBOLAG 449024 f. 1 1 1 f 7 Lili

1945-02-26

Redogörelse 1945:SV (pdf, 19102 kB)

kadep 1945:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 1. 1 3Jr 1. Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1945 kl. 11 fm. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1945-01-15

Framställning / redogörelse 1945:Kmtal

Kungl. Maj.ts tal. 1 0 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid lagtima riksdagens öppnande den 11 januari 1945. Svenska män och kvinnor, valda ombud för Sveriges folk Jag hälsar Eder välkomna till arbetet vid 1945 års riksdag Under det gangna aret har kriget medfört genomgripande förändringar av läget på den europeiska

1945-01-11

Framställning / redogörelse 1945:Kmtal (pdf, 170 kB)

Framställning / redogörelse 1945:Mo

MILITIEOM BUDSMANNENS ÄM BETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1945 STOCKHOLM 1945 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 448748 r t S t 1 i r l V i J f t ku s. j ris li. t.j i r f I o c.i. fcL.l. v,i.k. i k 11.i. f iOfr. fy 1 iT M 1 1 l aa Ali ii i- Innehållsförteckning. Sid. 9 Allmän redogörelse

1945-01-10

Framställning / redogörelse 1945:Mo (pdf, 15273 kB)

Framställning / redogörelse 1945:Rber

BERÄTTELSE till 1945 års lagtima riksdag om vad i rikets styrelse sig tilldragit given Stockholms slott den 4 januari 19i5. Justitiedepartementet. Rådhusrätterna i Filipstad, Hudiksvall och Hjo hava upphört med 1944 års utgång och städerna därefter i judiciellt avseende förenats, Filipstad med Östersysslets domsaga,

1945-01-04

Framställning / redogörelse 1945:Rber (pdf, 19340 kB)

Framställning / redogörelse 1945:RGK

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE OM DEN ÅR 1944 AV DEM VERKSTÄLLDA GRANSKNING AV RIKSGÄLDSKON TORE TS TILLSTÅND OCH FÖRVALTNING FÖR TIDEN 1 JULI 194330 JUNI 1944 S T O C K H O L M 19 4 4 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG tuuri i V, if- T Innehållsförteckning. Sid Ingress.5 Riksgäldskontorets balansräkning.6

1945-01-01

Framställning / redogörelse 1945:RGK (pdf, 925 kB)

Framställning / redogörelse 1945:RB

BERÄTTELSE TILL 1945 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER år 1944. STOCKHOLM RIKSBANKENS SEDELTRYCKERI 1944. 4 Till 1945 års lagtima riksdag Undertecknade, av innevarande års riksdag utsedda revisorer, vilka enligt föreskrift i riksdagsordningens 72 den 16 september 1944 påbörjat och

1945-01-01

Framställning / redogörelse 1945:RB (pdf, 1202 kB)

Framställning / redogörelse 1945:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBEBÄTTELSE AVGIVEN TILL LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1945 SAMT TRYCKFRIHETSKOMMITTÉNS BERÄTTELSE STOCKHOLM 1945 IVAR HAGG LISTRÖMS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 4430BE f J f tiri,i m m i W. v 9s. L.i K å Å i r j nfi 5 i. C. i o i é- t t r i r r I n f i i i i ris. r X INNEHALL Justitieombudsmannens

1945-01-01

Framställning / redogörelse 1945:Jo (pdf, 16198 kB)