Dokument & lagar (1 152 träffar)

Motion 1945:451 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 451. 1 Nr 451. Av herrar Mannerskantz och Gränebo, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m. I prop. nr 389 föreslås vissa prisdifferentieringsbidrag å mjölk i anledning av de omfattande regnskadorna i augusti i år.

1945-12-12

Motion 1945:451 Första kammaren - höst (pdf, 186 kB)

Motion 1945:450 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 450. 1 Nr 450. Av herr Anderson, Gustaf Iwar, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen. I proposition nr 382 till innevarande års riksdag med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen är i fråga örn

1945-12-01

Motion 1945:450 Första kammaren - höst (pdf, 189 kB)

Motion 1945:697 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 697. 19 Nr 697. Av herr Jönsson i Rossbol m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 382, med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen. I propositionen nr 382 med förslag till omläggning och utbyggnad av uppbördsorganisationen har Kungl. Maj t bland annat

1945-11-28

Motion 1945:697 Andra kammaren - höst (pdf, 173 kB)

Motion 1945:696 Andra kammaren - höst

18 Motioner i Andra kammaren, nr 696. Nr 696. Av herrar Lindahl och Petterson i Degerfors, med anledning av Kungl. Maj ds proposition, nr 382, med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen. I Kungl. Maj ts proposition nr 382 angående utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen föreligger

1945-11-28

Motion 1945:696 Andra kammaren - höst (pdf, 129 kB)

Motion 1945:695 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 695. 17 Nr 695. Av herr Ryberg, i anledning av Kungl. Martts proposition, nr 382, med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsörganisatiomen. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 447.Stockholm den 28 november 1945. K. A. Ryberg. Bihang till riksdagens protokoll 1045. 4 sami. Nr 6586.97.

1945-11-28

Motion 1945:695 Andra kammaren - höst (pdf, 116 kB)

Motion 1945:694 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 694. 15 Nr 694. Av herr Rylander m. fl.i anledning av Kungl. May.ts proposition, nr 382, med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen. I Kungl. Maj ts proposition nr 382 Ilar föreslagits, att särskilda uppbördsverk skola inrättas i de större magistratsstäderna för ombesörjande

1945-11-28

Motion 1945:694 Andra kammaren - höst (pdf, 185 kB)

Motion 1945:692 Andra kammaren - höst

12 Motionär i Andra kammaren, nr 692. Nr 692. Av herr Andersson i Mölndal m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 382, med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsårganisationen. I Kungl. Maj:ts proposition nr 382 med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisatonen ingår förslag till

1945-11-28

Motion 1945:692 Andra kammaren - höst (pdf, 200 kB)

Motion 1945:448 Första kammaren - höst

Motioner d Första hammaren, nr 448. 11 Nr 448. Av herr Sandström, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen. I Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen nr 382 med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen föreslås, bland annat, att

1945-11-28

Motion 1945:448 Första kammaren - höst (pdf, 114 kB)

Motion 1945:447 Första kammaren - höst

10 Motionera Första kammaren, nr 1447 Nr 447. Av herr Nilsson, Bror, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen. I det förslag till rikets indelning i fögderier, som finnes bilagt Kungl. Maj:ts proposition nr 382 med förslag till utbyggnad och omläggning

1945-11-28

Motion 1945:447 Första kammaren - höst (pdf, 111 kB)

Motion 1945:446 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 446. 9 Nr 446. Av herr Karlsson, Gustaf, m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen. Lika lydande med motion i Andra kammaren nr 692.Stockholm den 28 november 1945. Gustaf Karlsson. Karl H. Andersson. Erik Arrhén. Oscar Mattsson.

1945-11-28

Motion 1945:446 Första kammaren - höst (pdf, 120 kB)

Motion 1945:693 Andra kammaren - höst

14 Motioner i Andra kammaren, nr 693. Nr 693. Av herr Rylander, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 382, med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen. I Kungl. Maj ts proposition till riksdagen nr 382 med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen föreslås, bland annat,

1945-11-27

Motion 1945:693 Andra kammaren - höst (pdf, 126 kB)

Motion 1945:691 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 690691. 11 Nr 690. Av herr Wiberg m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 377, med förslag till lag örn ändrad lydelse av punkt 1 av anvisningarna till 41 kommunalskatt elog en den 28 september 1928 nr 370Lika lydande med motion i Första kammaren nr 445.Stockholm den 27 november

1945-11-27

Motion 1945:691 Andra kammaren - höst (pdf, 129 kB)

Motion 1945:690 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 690691. 11 Nr 690. Av herr Wiberg m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 377, med förslag till lag örn ändrad lydelse av punkt 1 av anvisningarna till 41 kommunalskatt elog en den 28 september 1928 nr 370Lika lydande med motion i Första kammaren nr 445.Stockholm den 27 november

1945-11-27

Motion 1945:690 Andra kammaren - höst (pdf, 122 kB)

Motion 1945:689 Andra kammaren - höst

8 Motioner i Andra kammaren, nr 689. Nr 689. Av herr Ekdahl, i anledning av Kungl. Maj ts proposition, nr 379, angående hemvärnets rekrytering, tjänstgöringsskyldighet och ekonomiska förmåner. I anförande till statsrådsprotokollet prop. nr 379 s. 4 erinrar chefen för försvarsdepartementet om att på senare tid vissa svårigheter

1945-11-27

Motion 1945:689 Andra kammaren - höst (pdf, 235 kB)

Motion 1945:449 Första kammaren - höst

12 Motionera Första kammaren, nr 449. Nr 449. Av herr Mattsson m. fl.i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående åtgärder för ökad utbildning av tandläkare m. m. I Kungl. Maj ts proposition nr 381 har föreslagits bland annat, att riksdagen i princip skall besluta om uppförande av ett nytt tandläkarinstitut nied

1945-11-27

Motion 1945:449 Första kammaren - höst (pdf, 279 kB)

Motion 1945:445 Första kammaren - höst

2 Motioner i Första kammaren, nr 445. Nr 445. Av herr Wehtje m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 1 av anvisningarna till 41 kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370I proposition nr 377 till innevarande års riksdag har Kungl. Majit framlagt förslag till

1945-11-27

Motion 1945:445 Första kammaren - höst (pdf, 414 kB)

Motion 1945:444 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 444. 1 Nr 444. Av herrar Gabrielsson och Bäckström, i anledning av Kungl. Maj-ts proposition angående åtgärder för ökad utbildning av tandläkare m. m. Lika lydande med motion i Andra kammaren nr 688.Stockholm den 27 november 1945. Nils Gabrielsson. J. M. Bäckström. Hihang till riksdagens protokoll 1945. 3 sami. Nr 444449.

1945-11-27

Motion 1945:444 Första kammaren - höst (pdf, 100 kB)

Motion 1945:687 Andra kammaren - höst

4 Motioner i Andra kammaren, nr 687. Nr 687. Av herr Lindholm, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 382, med förslag till utbyggnad och omläggning av uppb ö r dsorg an isai ion en. I proposition nr 382 till innevarande års riksdag nied förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen äro i förslag

1945-11-24

Motion 1945:687 Andra kammaren - höst (pdf, 173 kB)

Motion 1945:686 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 686. 1 Nr 686. Av herr Johansson i Stockholm, i anledning av Kungl. Maurts proposition, nr 378, angående särskild utbildning av folkskollärare. För att delvis täcka deli lärarbrist inom folkskolan, som 1945 års seminariesakkunniga beräknat skall uppstå inom de närmaste åren med början under

1945-11-24

Motion 1945:686 Andra kammaren - höst (pdf, 261 kB)

Motion 1945:443 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 443. 1 Nr 443. Av herr Sjödahl, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående särskild utbildning av folkskollärare. I Kungl. Maj:ts proposition nr 378 har framlagts ett förslag om snabbutbildning av folkskollärare. Vår organisation av folkskoleseminarierna är uppbyggd för en årlig

1945-11-21

Motion 1945:443 Första kammaren - höst (pdf, 216 kB)