Dokument & lagar (395 träffar)

Proposition 1945:298

Kungl. Maj.ts proposition nr 298. 1 Nr 298. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anordnande av allmän folkräkning given Stockholms slott den k maj J9k5. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag föreslå riksdagen att bifalla de

1945-12-31

Proposition 1945:298 (pdf, 1532 kB)

Skrivelse 1945:393 - höst

2 Kungl. Maj ts skrivelse nr 393. Nr 393. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen örn avslutande av innevarande års lagtima riksdag givet Stockholms slott den 21 december 1.945. Kungl. Maj:t vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut att innevarande års lagtima riksdag skall avslutas den 29 december 1945. GUSTAF Herman Zetterberg. artlon Press Boktryckeri, Stockholm


Utskottsberedning:

Skrivelse 1945:393 - höst (pdf, 105 kB)

Skrivelse 1945:392 - höst

Kungl. Majus skrivelse nr 392. 1 Nr 392. Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående förordnande av statsrådsledamöter att uppläsa Kungl. Maj:ts beslut om avslutande av innevarande års lagtima riksdag given Stockholms slott den 21 december 1945. Kungl. Maj t vill härmed giva riksdagen till känna, att Kungl. Maj


Utskottsberedning:

Skrivelse 1945:392 - höst (pdf, 112 kB)

Skrivelse 1945:391 - höst

2 Kungl. Maj:ts skrivelse nr 391. Nr 391. Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor givet Stockholms slott den 7 december 1945. I skrivelse den 5 december 1945, nr 574, har riksdagen under åberopande av konstitutionsutskottets memorial nr 25 anmält, att sedan 1944 års lagtima riksdag på förslag


Utskottsberedning:

Skrivelse 1945:391 - höst (pdf, 134 kB)

Skrivelse 1945:390 - höst

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 390. 1 Nr 390. Kungl. Maj.ts skrivelse till riksdagen angående förordnande av statsrådsledamöter att uppläsa Kungl. Maj-ts öppna brev till riksdagen angående vissa grundlagsfrågor given Stockholms slott den 7 december 1945. Kungl. Maj t vill härmed giva riksdagen till känna att Kungl. Maj t


Utskottsberedning:

Skrivelse 1945:390 - höst (pdf, 108 kB)

Proposition 1945:389 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 389. 1 Nr 389. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående anslag till prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m.given Stockholms slott den 30 november 1945. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna

1945-11-30

Proposition 1945:389 - höst (pdf, 1418 kB)

Proposition 1945:388 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 388. 1 Nr 388. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående gtterligare kreditgivning till Finland given Stockholms slott den 23 november 1945. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

1945-11-23

Proposition 1945:388 - höst (pdf, 313 kB)

Proposition 1945:387 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 387. 1 Nr 387. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående Sveriges anslutning till ett vid den nordiska socialministerkonferensen i Köpenhamn i september 1945 utarbetat förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge örn åvägabringande av en gemensam nordisk

1945-11-23

Proposition 1945:387 - höst (pdf, 1084 kB)

Proposition 1945:385 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 385. 1 Nr 385. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående avskrivning av nya kapitalinvesteringar å tillåggsstat I till riksstaten för budgetåret 1945/46 given Stockholms slott den 23 november 1945. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1945-11-23

Proposition 1945:385 - höst (pdf, 239 kB)

Proposition 1945:386 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 386. 1 tfr 386. Kungl. Maj-ts proposition till riksdagen angående fortsatt disposition av vissa under den förstärkta försvarsberedskapen anvisade medel given Stockholms slott den 15 november 1945. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1945-11-15

Proposition 1945:386 - höst (pdf, 1029 kB)

Proposition 1945:382 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 382. I Nr 382. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till utbyggnad och omläggning av uppbördsorganisationen given Stockholms slott den 15 november 1945. Kungl. Maj:vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå

1945-11-15

Proposition 1945:382 - höst (pdf, 7333 kB)

Proposition 1945:381 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 381. 1 Nr 381. Kungl. Marits proposition till riksdagen angående åtgärder för ökad utbildning av tandläkare m. m.given Stockholms slott den 9 november 1945. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de

1945-11-09

Proposition 1945:381 - höst (pdf, 469 kB)

Proposition 1945:379 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 379. 1 Nr 379. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående hemvärnets rekrytering, tjänstgöringsskyldighet och ekonomiska förmåner given Stockholms slott den 9 november 1945. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden

1945-11-09

Proposition 1945:379 - höst (pdf, 1511 kB)

Proposition 1945:378 - höst

Kungl. Majlis proposition nr 378. 1 Nr 378. Kungl. Majits proposition till riksdagen angående särskild utbildning av folkskollärare given Stockholms slott den 9 november 1945. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1945-11-09

Proposition 1945:378 - höst (pdf, 1381 kB)

Proposition 1945:384 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 384. 1 Kr 384. Kungl. Marits proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 lagen den 16 februari 193i om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m.given Stockholms slott den 15 november 19U5. Under åberopande av bilagda

1945-11-02

Proposition 1945:384 - höst (pdf, 797 kB)

Proposition 1945:380 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 380. 1 Nr 380. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till viss ändring av övergångsbestämmelserna till folkskolans tjänstepensionsreglemente given Stockholms slott den 2 november 1945. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1945-11-02

Proposition 1945:380 - höst (pdf, 767 kB)

Proposition 1945:377 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 377. 1 Nr 377. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 1 av anvisningarna till Al kommunalskattelagen den 28 september 1928 nr 370given Stockholms slott den 2 november 1945. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1945-11-02

Proposition 1945:377 - höst (pdf, 2447 kB)

Proposition 1945:376 - höst

Kungl. Majlis proposition nr 376. 1 Nr 376. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning med särskilda bestämmelser angående inventering av varulager i samband med krigskonjunkturbeskattningens avveckling given Stockholms slott den 2 november 1945. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande

1945-11-02

Proposition 1945:376 - höst (pdf, 1511 kB)

Proposition 1945:373 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 373. 1 Nr 373. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om administration av vissa bolag m. m.given Stockholms slott den 2 november 1945. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Majit härmed jämlikt 87 regeringsformen föreslå

1945-11-02

Proposition 1945:373 - höst (pdf, 1470 kB)

Proposition 1945:374 - höst

Kungl. Majlis proposition nr 374- 1 Nr 374. Kungl. Marits proposition till riksdagen angående utbyggnad av tekniska högskolan i Stockholm, m. m.given Stockholms slott den 26 oktober 1945. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag, föreslå

1945-10-26

Proposition 1945:374 - höst (pdf, 5327 kB)